Kurs Uprawy Ziół 18 maja 2019 ww Wrocławiu

Opublikowano Inne | 1 komentarz

Polska strefą wolną od 5G, międzynarodowa konferencja, Kraków, 28 luty 2019

POLSKA STREFĄ WOLNĄ OD 5G

PROGRAM

9:00 Rejestracja

9:30 „Wolność, zdrowie a stan naturalnego środowiska. Kilka słów na

początek” – Jadwiga Łopata, laureatka nagrody Goldmana – ekologiczny Nobel (gospodarstwo edukacyjne EKOCENTRUM ICPPC, My Wolni Ludzie) i dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny naukowiec, My Wolni Ludzie

9:40 „5G – gigantyczne zagrożenie dla zdrowia i naturalnego środowiska” – sir Julian Rose, rolnik, pisarz, aktywista, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, Koalicja Polska Wolna od GMO, My Wolni Ludzie

10:10 Wywiad z dr Barrie Trower, specjalistą od wojskowej technologii mikrofalowej, światowym znawcą tematu kontroli umysłu i systemów broni mikrofalowej (video)

10:30 „5G – strategiczna sieć do przenoszenia pól torsyjnych w celu wprowadzania ich do organizmów nieświadomych niczego konsumentów” – dr Diana Wojtkowiak, Gdańsk, niezależny naukowiec, prowadzi badania w dziedzinach: fizyka pól torsyjnych, biologia molekularna, homeopatia, radionika, fizykoterapia.

11:15 „Komercjalizacja przestrzeni dla 5G: następny wielki zły pomysł” – Claire Edwards, w latach 1999 do 2017 pracowała w Organizacji Narodów Zjednoczonych, współautorka Międzynarodowego Apelu o powstrzymanie 5G na Ziemi i w kosmosie (www.5gspaceappeal.org)

11: 45 „Ścieżka od 4G do 5G – aspekty techniczne, naukowe i prawne” – dr inż. Jerzy Gremba, niezależny ekspert, prezes Instytutu Badań Elektromagnetycznych im. Jamesa Clerka Maxwella.

12:30 „Zmiana megaustawy telekomunikacyjnej (druk nr UD172) a naruszenie podstawowych praw obywatelskich Polaków” – dr Barbara Gałdzińska-Calik, wiceprezes Stowarzyszenia „Nasze Bielany”

13:00 „5G oczami mediów niezależnych” – Janusz Zagórski, niezależny dziennikarz, założyciel telewizji NTV, My Wolni Ludzie

13:15 Wprowadzenie do POROZUMIENIA W SPRAWIE UTWORZENIA KOALICJI ‚POLSKA WOLNA OD 5G’ – Jadwiga Łopata i Jacek J. Nowak

13:20 Przerwa na obiad

14:00 „Działania Krakowa dla ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem polami elektromagnetycznymi” – Marta Patena, Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa

14:15 „5G – narzędzie do masowej kontroli umysłu” – Ewa Pawela, Witold Hake, sygnaliści kontroli umysłu w Polsce

14:45 „Jak Szwajcarzy bronią się przed negatywnymi skutkami 5G?” – prof Mirosław Matyja, politolog, Szwajcaria (video)

15:00 „Procedury, zagrożenia, orzecznictwo w sprawach związanych z budową i rozbudową stacji bazowych telefonii komórkowych” – Zbigniew Gelzok, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom Prawo Do Życia, Prezes

15:30 „Życie czy śmierć. Mamy prawo wyboru! ” – Jerzy Zięba, publicysta; od ponad 20 lat zajmuje się naturoterapią, szczególnie w odniesieniu do naturalnych metod leczenia i zapobiegania chorobom przewlekłym i nowotworom (video)

16:00 FORUM OBYWATELSKIE z udziałem:

Prof. dr hab. Leszek Woźniak (5min)

Posłowie Klubu KUKIZ 15 (razem 15 min):

Dr Jarosław Sachajko

Prof. dr hab. Józef Brynkus

Agnieszka Ścigaj

Maciej Masłowski

Poseł niezrzeszony, Robert Majka (5min)

Monika Matusiak – „Polskie NIE dla 5G” (5min)

Dr Bogumił Wojnowski , badania PEM (5 min)

Mieczysław Chorzempa, Stowarzyszenie STOPZET i Spolek Za zákaz manipulace lidské nervové soustavy (5min)

GŁOSY Z SALI

17:30 – 18:00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UTWORZENIA KOALICJI ‚POLSKA WOLNA OD 5G’

PODSUMOWANIE

Opublikowano Inne | Możliwość komentowania Polska strefą wolną od 5G, międzynarodowa konferencja, Kraków, 28 luty 2019 została wyłączona

8 luty 2019 Międzynarodowy Dzień Walki z Kontrolą Umysłu – Blok programowy w NTV 17.00 – 20.00

8 luty 2019 Międzynarodowy Dzień Walki z Kontrolą Umysłu – Blok programowy w NTV 17.00 -20.00. Znakomite wywiady z zagranicznymi ekspertami.

Zapraszamy

Opublikowano Inne | Możliwość komentowania 8 luty 2019 Międzynarodowy Dzień Walki z Kontrolą Umysłu – Blok programowy w NTV 17.00 – 20.00 została wyłączona

I Forum Demokracji Bezpośredniej 3 maja 2019 w Sobótce

I Forum Obywatelskie

Demokracja Bezpośrednia

Kierunki reform ustrojowych w Polsce

3 maja 2019 – Święto Konstytucji

Patronat Honorowy: Burmistrz Miasta Sobótka

Mirosław Jarosz

Patronat medialny: NTV

Centrum Konferencyjno – Hotelowe SOBOTEL 55-050 Sobótka k/Wrocławia

Siedziba Projektu Republika Ślężańska ul. Św. Anny 16

Otwarcie Konferencji 11.00 – Zakończenie 19.00

Wstęp Wolny

Wprowadzenie

Przez tysiące lat ludzie szukali sposobu, by bezpośrednio decydować o tym, w jaki sposób mają żyć i swobodnie wyrażać swoje poglądy w tej sprawie. Rzadko się im to w tamtych czasach udawało, choć przykład wieców słowiańskich czy demokracji ateńskiej to wyjątki potwierdzające regułę.

Po załamaniu się systemów monarchicznych nastały systemy demokracji parlamentarnej jako formy demokracji pośredniej, gdzie ludzie raz na kilka lat decydują, kto będzie nimi rządził głosując na partie polityczne i ich kandydatów.

Po ponad 100 latach stosowania takiej praktyki demokracja pośrednia, jaką jest demokracja parlamentarna, popadła w głęboki, strukturalny kryzys. Dowodem tego są między innymi sukcesy wyborcze w wielu krajach europejskich różnych ugrupowań określanych jako antysystemowe.

Ludzie głosują na nie i ich radykalne hasła ponieważ widzą, że partie polityczne zarówno te rządzące jak i będące w parlamentarnej opozycji nie reprezentują ich interesów, system jest głęboko skorumpowany a konstytucyjne zapisy w tzw. demokratycznych konstytucjach, iż „władza należy do Narodu” są w dużym stopniu fikcją.

Prawdziwym wyjątkiem jest system polityczny Szwajcarii, którego filarami jest veto ludowe i referenda mające moc wiążącą dla parlamentu i rządu. Przynosi to, mimo wielu mankamentów wiele pożytków szwajcarskiemu społeczeństwu i utrzymuje jego dobrobyt na najwyższym w świecie poziomie. Warto brać przykład z tego kraju. Instytucja veta ludowego to swoiste minimum, jakie dzisiejszych czasach nasz ustrój polityczny powinien sobie zafundować.

Współczesny świat bardzo szybko się zmienia. Nowe odkrycia naukowe, rozwój techniki i technologii przybrał zawrotne tempo. Prawdziwą rewolucją jest powstanie technologii komputerowych i komunikacyjnych w postaci bezprzewodowego internetu. Jednak jedynie w sferze politycznej te osiągnięcia techniczne napotkały na opór. A przecież wszechobecna komunikacja przez internet daje olbrzymie szanse na pogłębienie demokracji w kierunku jej bezpośredniości.

W takim na przykład kierunku zmierza Projekt Republika Ślężańska, który postuluje, by mieszkańcy mający czynne prawo wyborcze mogli wyrażać swoją opinię głosując online w czasie transmitowanych na żywo obrad Rady Miasta i Gminy

W przyszłości może to dotyczyć Sejmu i Senatu, podobnie jak przelewamy pieniądze w banku „przelewać” możemy swój głos – opcje na „TAK”, „NIE” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ”

Wszystko to w czasie rzeczywistym, na co pozwala współczesna technologia.

E-Demokracja, E-Głosowania, Demokracja – Online to szansa dla ludzkości.

To wielki cywilizacyjny postęp. To podążanie zmian społecznych i politycznych za zmianami technologicznymi. To podstawa nowych ustrojów politycznych w całym demokratycznym świecie. Alternatywą jest postępujący obecnie chaos, który jak to znamy z historii zostanie zastąpiony przez mniej lub bardziej ukryte autokratyczne, autorytarne a nawet dyktatorskie systemy. To wreszcie spełnienie konstytucyjnych zasad większości państw na naszej planecie, że władza należy do narodów i społeczeństw. Czas ludziom oddać władzę.

I Forum Obywatelskie

Demokracja Bezpośrednia

Kierunki reform ustrojowych w Polsce.

Celem Forum jest podsumowanie wiedzy, jaką posiadamy na temat demokracji bezpośredniej. Wskazanie na techniczne, społeczne i polityczne możliwości przyjęcia tego typu rozwiązań w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z E-Demokracją.

Zapraszamy naukowców, prawników, polityków, działaczy społecznych, dziennikarzy, blogerów, programistów, wszystkich zainteresowanych rozwojem demokracji w Polsce.

Forum odbywa się w szczególny dzień 3 maja, w Święto Konstytucji, które jak wiemy obchodzimy na cześć uchwalenia pierwszej w Europie nowoczesnej Konstytucji i będzie miejscem ważnych prelekcji, wykładów, prezentacji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych posiadających wiedzę i popierających tę ideę do zgłaszania swoich ewentualnych wystąpień na tym Forum.

Wśród gości konferencji będą między innymi: prof. dr Mirosław Matyja ze Szwajcarii,

dr Mieczysław Cenin, dr Jarosław Sachajko (poseł na Sejm RP), Jerzy Zięba, Hubert Czerniak (kandydat do PE),Wojciech Dobrzyński z Narodowego Centrum Studiów Strategicznych, Paweł Nogal, Robert Fiałek (programista komputerowy). Forum poprowadzi Janusz Zagórski.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy zarówno do udziału jako uczestnicy jak i jako prelegenci!

Wkrótce szczegóły dotyczące Programu Forum

Zapraszamy !

Projekt Republika Ślężańska

Telewizja NTV, Fundacja Alterpedia

Janusz Zagórski

Zgłoszenia i informacje pod adresem: forumdemokracjabezposrednia@gmail.com

 

Opublikowano Inne | 5 komentarzy

POWITANIE WIOSNY 29 marca – 31 marca 2019 r.

POWITANIE  WIOSNY

29 marca – 31 marca 2019 r.

Centrum Konferencyjno – Hotelowe SOBOTEL
Sobótka – Masyw Ślęży

 Nasze spotkania w Masywie Ślęży – Powitania Wiosny i Powitania Jesieni  –  trwają cykliczne, od 7 lat, pod patronatem Niezależnej Telewizji. Po raz kolejny już,  otrzymaliśmy także patronat medialny miesięcznika „Czwarty Wymiar” – jest to ogromne wyróżnienie i zarazem poparcie naszych inicjatyw działania. Mają te spotkania bowiem na celu  rozwój świadomości ludzi i chęć stworzenia warunków do życia w pięknym, przepojonym uczciwością i miłością świecie. Służą przebudzeniu i tworzeniu harmonii w naszym otoczeniu oraz kreowaniu zmiany świadomości życia dla nas wszystkich. Ta piękna tradycja spotkań jednoczy nas, pozwala otwierać nasze serca i być  siewcami i latarnikami dla tych, którzy dopiero wkraczają na ścieżkę świadomego  przebudzenia.
 Spotykamy się w Sobótce  – u samego podnóża magicznej góry  Ślęży. Przez 3 dni będziemy uczestniczyć w medytacjach, prelekcjach, koncertach. Na szczycie Ślęzy odbędzie się, tradycyjnie już   – medytacja w kręgu, przy dźwiękach bębna, konchy  i gongów. Medytacja ta dedykowana jest dla całej Matki Ziemi – z prośbą o pokój, miłość i pojednanie.
 Mamy zarezerwowane na tą imprezę hotele, zapewnione całodobowe wyżywienie (śniadania, obiadokolacje i serwis kawowy). Zapraszam już do rezerwacji miejsc – istnieje zasada pierwszeństwa rezerwacji i wpłat.
 Z ogromną radością oczekuję na Wasze zgłoszenia uczestnictwa, w tej pięknej imprezie przebudzania ludzkich serc i naszej świadomości.
Wszystkich zainteresowanych proszę o e-maila do mnie – prześlę warunki uczestnictwa.
Program imprezy zostanie przekazany w terminie późniejszym.
 Rezerwacja miejsc i wszelkie informacje:
Krystyna Maciąg
Organizator  Powitania Wiosny 2018
 
Tel. 602 596 451

e-mail: kamawroc@wp.pl

POWITANIE WIOSNY 2019

PROGRAM

29 marca 2019 (piątek)

11.30 – OFICJALNE POWITANIE GOŚCI – Krystyna Maciąg

12.00 – WZORCE NARODZIN I DRZEWO GENEALOGICZNE – Agnieszka Ziembińska

12.40 – UWOLNIENIE SIĘ OD BLOKUJĄCYCH WĘZŁÓW ENERGETYCZNYCH

(RÓWNIEŻ Z POPRZEDNICH ŻYĆ), ZALEŻNOŚCI ORAZ TOKSYCZNYCH

ZWIĄZKÓW – Felicja Faustyna (dla chętnych – poranna joga)

13.20 – ŻYCIE MIĘDZY WCIELENIAMI – REGRESJE LBL METODĄ DR. M. NEWTONA –

WERYFIKACJA PLANÓW ROZWOJU DUSZY. WPŁYW NA ŻYCIE ZIEMSKIE

Iwona E. Roepcke

14.00 – Przerwa kawowa

14.20 – PIĘKNO ŻYCIA – KONCERT – Renata Sieńko

15.00 – ANIOŁY – MOJA PASJA – Grażyna Wilk

15.40 – Obiadokolacja

17.00KONCERT POEZJI ZAANGAŻOWANEJ – Wiktor Gołuszko

17.40 – POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA Z WYKORZYSTANIEM ZASAD TRANSERFINGU,

TECHNIKI UWALNIANIA ORAZ ŚWIADOMEJ, UWAŻNEJ KREACJI

Mieczysław Bielak

18.20 – AKTYWACJA OSOBISTEGO DIAMENTU MOCY ATLANTYDY. PRACA Z

OLEJAMI – Maria Przybyłowicz

19.00 – STARY KRAJ” – CZYLI NIEKONWENCJONALNIE O ATLANTYDZIE

Witold Zalecki

19.40 Przerwa kawowa

20.00 – HARMONIZOWANIE ŻYCIA – KARMIENIE CUDU – Krzysztof Kras

20.40 – PIEŚŃ TWÓRCY. BUDZĄC W SOBIE MOC UZDROWIENIA.

Grażyna Klein & Mariusz Alin

22.00 – OGNISKO…ROZMOWY, ŚPIEWY – Krzysztof Kras (oprawa muzyczna)

30 marca 2019 (sobota)

9.30 – WYJŚCIE NA ŚLĘŻĘ Z PRZEŁĘCZY TĄPADŁA – przy dźwiękach bębnów (M.Alin)

11.00 – MEDYTACJA NA SZCZYCIE ŚLĘŻY – Krystyna Maciąg, Grażyna Klein,

Thomas Haehnel (bęben)

13.30 – HARMONIA I SPOKÓJ W TWOJEJ AURZE – Regina Sidorkiewicz

14.10 – ŚWIAT SIĘ ZMIENIA OD NICNIEROBIENIA… CZYLI BOSKIE ŻYCIE W

PRAKTYCEEdyta Borzymowska

14.50 – EWOLUCJA POJMOWANIA SIŁY WYŻSZEJ – WEDŁUG MAPY POZIOMÓW

ŚWIADOMOŚCI DAWIDA HAWKINSA – Łucja Szajda

15.30 – Obiadokolacja

16.40 – PRZEBUDZENIE LEHITÓW- KONCERT – Jaruha i Vedamir

17.40 – Z MIŁOŚCIĄ DO DRUGIEGO CZŁOWIEKA – Maciej Adamski

18.20 – ŚWIAT W PUNKCIE WIELKICH ZMIAN – Janusz Zagórski

19.00 – Przerwa kawowa

19.20 – TAK MI DOBRZE – CZYLI AKUSTYCZNA WIOSNA TOMKA MOTYKI

20.00 – JESTEŚMY KRYSZTAŁAMI ŚWIATŁA – Sebastian Minor

20.40 – MEDYTACJA Z PALENIEM ZIÓŁ, KAMIENIAMI I BĘBNEM – Thomas Haehnel

31 marca 2019 (niedziela)

9.00 – ZDROWIE – FAKTY I MITY I NIEBEZPIECZNE NIEPOROZUMIENIA

Mikołaj „Tesla” Matysiak

9.40 – ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI, A OBFITOŚĆ W ZDROWIU I FINANSACH

Anna Stoitsi-Nieprzecka

10.20 BORELIOZA – NAJWIĘKSZE WYZWANIE ZDROWOTNE XXI WIEKU?

Jarosław Kasprzak

11.00 – Przerwa kawowa

11.20 – NOWOTWORY: MOŻEMY DAĆ RADĘ – Janusz Dąbrowski

12.00 – WODA I ODŻYWIANIE KOMÓRKOWE – WPŁYW NA DETOKSYKACJE

ORGANIZMU I NAPRAWĘ AUTOIMMUNOLOGIIBeata Miłkowska

12.40 – UTRATA WŁASNEJ WARTOŚCI, JAKO BIOLOGICZNY KONFLIKT I PRZYCZYNA

CHORÓB UKŁADU RUCHU: KOŚCI I STAWÓW – Małgorzata Paluch

13.20 – KONCERT MISTERIUM GONGÓW, DZWONKÓW RUROWYCH, MIS

HIMALAJSKICH I KRYSZTAŁOWYCH – Marek Tomczak i Kornela Biernacka

14.10 – Obiadokolacja

15.20 – ŻYJĄCY OGRÓD – TWOJĄ APTEKĄ – Irena Brambor

16.00 – TAJEMNICE WODY – Robert Drozdowski

16.40PRZEBUDZENIE ŚWIADOMOŚCI – DROGA DO WYZWOLENIA – Jacek Sokal

17.20 – ABYŚMY BYLI RAZEM – zakończenie – Krystyna Maciąg

Link do progranu w wersji elektronicznej Ntv:

Informacje u organizatora: Krystyna Maciąg – tel. 602 596 451

Opublikowano Inne | Możliwość komentowania POWITANIE WIOSNY 29 marca – 31 marca 2019 r. została wyłączona

Warsztaty „Piramida i jej możliwości zastosowania dla dobra człowieka”

Program dwudniowych warsztatów „Piramida i jej możliwości zastosowania dla dobra człowieka” 

1. Termin 26 -27.01.2019 

2. Miejsce : Wrocław, Hotel Radisson Blu ul. Purkyniego 10, 50-156 Wroclaw. Jest to jeden z najlepszych hoteli położony w pobliżu Panoramy Racławickiej. Usytułowany zaledwie 2 km od dworca głównego PKP hotel, oferuje łatwy dostęp do sklepów, barów i kawiarni, które wypełniają tętniące życiem centrum miasta. Na znajdującym się około kilometra od Hotelu Rynku można skorzystać z licznych restauracji oferujących dania kuchni lokalnej oraz napić się piwa z tutejszych browarów nawiązując przy okazji nowe znajomości. Niewielka odległość od lotniska, bo zaledwie 11 km to kolejny atut lokalizacji i dobra informacja dla podróżujących liniami lotniczymi.

Osoby które chcą przenocować proszone są o dokonanie rezerwacji we własnym zakresie. Adres mailowy lub telefonicznie:  Tel.: +48 71 375 00 26, Tel.: +48 71 375 00 37, Email: reservations.wroclaw@radissonblu.com

Więcej informacji o hotelu na stronie: https://www.radissonblu.com/pl 

Dla osób biorących udział w warsztatach rabat w wysokości 10% po podaniu hasła – PIRAMIDA.

3. Program:

I dzień.

9.30 Rejestracja uczestników 

10.00 Historia piramid

11.30 Najnowsze odkrycia i hipotezy

13.00 Właściwości radiestezyjne piramid

14.30 Przerwa obiadowa

16.00 Prezentacja zdjęć i filmów dotyczących dziwnych zjawisk związanych z piramidami (Orbsy, mgły, formacje świetlne, tajemnicze obiekty zarejestrowane przy piramidzie). 

17.00 Wystąpienie Janusza Zagórskiego i prezentacja nieznanych filmów na temat piramid.

II dzień.

10.00  Omówienie budowy piramid i urządzeń piramido pochodnych.

11.30  Praktyczne wykonywanie modeli piramid przez uczestników. Budowa Nikramu i praktyczne ćwiczenia z jego zastosowaniem.

13.30 Przerwa obiadowa

15.00 Zapisy zjawisk towarzyszących działającym piramidom, zdjęcia i filmy uczestników. Dyskusja i prezentacja zdjęć i filmów uczestników wykonanych podczas doświadczeń z własnoręcznie wykonanymi piramidami.

16.00 Zakończenie warsztatów

4. Informacje dodatkowe, zapisy.

Wartość dwudniowych warsztatów 458,00 PLN, w cenie dwudniowe wykłady, ćwiczenia, poczęstunek – przerwy kawowe (kawa, herbata, napoje, kruche ciastka), wszyscy uczestnicy otrzymają model piramidy (Nikram) do wszechstronnego wykorzystania.

Wpłaty za udział w zajęciach prosimy dokonywać na konto Przedsiębiorstwo Komunikator, 59-800 Lubań, Rynek Sukiennice 25, nr konta: 39 1950 0001 2006 0191 7413 0002 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale w zajęciach decydować będzie kolejność dokonywanych wpłat na konto. Deklaracje uczestnictwa można składać drogą mailową na adres poczty : komunikatorluban@o2.pl lub telefonicznie 510 16 99 88.  Cena nie obejmuje kosztów noclegu i wyżywienia.

 

Opublikowano Inne | Możliwość komentowania Warsztaty „Piramida i jej możliwości zastosowania dla dobra człowieka” została wyłączona

WPROWADZENIE DO MEDYCYNY WIELOWYMIAROWEJ

Zapraszamy na warsztaty

WPROWADZENIE DO MEDYCYNY WIELOWYMIAROWEJ

Sobótka 17-18.11.2018

(sobota i niedziela od godziny 10:00 – 18:00)

Villa Sobótka

ul. Wrocławska 50

55-050 Strzegomiany

info@villasobotka.pl

www.villasobotka.pl

tel: +48 713 071 555

Cena dwudniowych warsztatów 480 zł 

W cenę warsztatów wliczony jest serwis kawowy przez dwa dni.
Prosimy rezerwować nocleg we własnym zakresie.
Ilość miejsc jest ograniczona i o wpisaniu na listę uczestników decyduje wpłata zaliczki w wysokości 150 zł
Wpłatę zaliczki należy dokonać na konto:
Tao Uniwersum
Marina Mockałło
Nr konta: 38 1020 5558 0000 8202 3040 8184
Zapisy pod adresem:
Tel. 516 179 648
  • Prosimy uczestników warsztatów o zabranie ze sobą długopisu, zeszytu oraz wahadełka.
  • Przed warsztatami należy przeczytać książkę „Medycyna Wielowymiarowa” autorstwa L. Puczko
  • Osoby, które będą chciały zjeść obiad w Vilii Sobótka podczas warsztatów proszone są o zgłoszenie tego przy zapisie.
W zakres warsztatów wchodzą m. in. zagadnienia z zakresu:
 
– wielowymiarowego modelu człowieka
 
– diagnostyki ciała fizycznego i ciał subtelnych
 
– ustalania przyczyn powstania chorób
 
– diagnostyki ciała eterycznego
 
– techniki tworzenia rzędu wibracyjnego
 
– ustalania głębokich przyczyn chorób { programy, długi karmiczne, struktury czarnomagiczne, ingramy, subtelno – materialne infekcje, istoty ( mentalne, eteryczne, astralne, duchy ziemskie)} 
 
Zrozumienie zasad wielowymiarowości zdrowia człowieka jest tożsame ze zrozumieniem praw rządzących wszystkim co istnieje.
Prawa natury są odzwierciedleniem wszechświata i dotyczą każdego człowieka.
 
Choroba jest znakiem i zawsze przynosi nam ważny komunikat, najważniejsze jest aby go zobaczyć i zrozumieć. Dopiero po dotarciu do najgłębszych przyczyn choroby i ich uświadomieniu, rozpoczyna się proces uzdrawiania.
 
Co to jest Medycyna Wielowymiarowa?
 
To połączenie wiedzy medycyny zachodniej i wschodniej, starożytnej oraz współczesnej wiedzy ezoterycznej, a także doświadczenia gnostycznego, wszystkich podstawowych religii świata. Opisuje w sposób systemowy, wielowymiarową strukturę człowieka, składającą się z siedmiu ciał – fizycznego i sześciowarstwowego szkieletu energetycznego, otaczającego ciało fizyczne. Właśnie w tym szkielecie energetycznym, znajdują się głębokie przyczyny, większości chorób przewlekłych, których likwidacja daje efekt natychmiastowego uzdrowienia.
 
Ta wiedza była zaszyfrowana w pracach wtajemniczonych, stanowiła podstawę technik magicznych Wschodu i praktyk modlitewnych klasztorów i kościołów Zachodu.
 
Autorka metody, Ludmiła Puczko była doktorem nauk technicznych, fizykiem, specjalizowała się w dziedzinie łączności kosmicznej. Poświęciła ok. czterdziestu lat swojego życia na badanie energetyki, wibracji organizmu i wypracowanie metod diagnozowania i uzdrawiania chorób. Autorce udało się wypracować algorytm, za pomocą którego można ujawnić indywidualną matrycę w formie falowej, chorób przewlekłych oraz zlikwidować je za pomocą metody rzędów wibracyjnych.
 
Medycyna Wielowymiarowa to bezcenny dar Ludmiły Puczko dla ludzkości. Pozwoli każdemu, poczynić pierwsze realne kroki do absolutnie bezpiecznego, dokładnego badania swojego organizmu, odnajdywania najgłębszych przyczyn chorób i ich leczenia.
 
Ludmiła Puczko udowodniła, że nie istnieją choroby nieuleczalne, są tylko nierozpoznane głębokie przyczyny ich powstawania.
Pokazała, że otrzymując za pomocą metody radiestezyjnej informację z najgłębszych poziomów podświadomości, możemy docierać do przyczyn powstania ostrych, przewlekłych, potencjalnych chorób oraz stanów zapalnych, chorób każdego organu, układu fizjologicznego i organizmu człowieka jako całości. (ze wstępu do „Medycyna Wielowymiarowa”)
 
  
 
Opublikowano Inne | 2 komentarze

Warsztaty Łączenia Terapii Arkadiusz Trześniowski

ZAPRASZAM SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Terapeutów

i osób pragnących poprawić swój stan zdrowia

23 listopada – 25 listopada 2018

(piątek – sobota – niedziela)

WARSZTATY ŁĄCZENIA TERAPII

SOBÓTKA, HOTEL ŚLĘŻA,

ŚW.JAKUBA 4

Arkadiusz Trześniowski

MOJE PRZYGOTOWANIE

Jestem dyplomowanym Fizjoterapeutą łączącym w swej pracy najskuteczniejsze metody fizjo i naturoterapii. Posiadam wieloletnią praktykę w zakresie likwidowania i usprawniania szeregu dolegliwości m.in. znoszenie neuralgi i innych nerwobólów, odbudowa odporności psychologicznej na sytuacje stresowe, regulacja układu trawiennego, odbudowa jakości krwi, bóle stawów, dyskopatie, kolano biegacza, łokieć tenisisty, migrenowe bóle głowy, zespoły bolesnego barku oraz inne bóle i dolegliwości różnego pochodzenia.  W terapiach wykorzystuję wiedzę i odpowiednie techniki z zakresu akupunktury, klawiterapii, muzykoterapii dogłębno komórkowej, hirudoterapi, terapii czaszkowo-krzyżowej, osteopatii, terapii manualnej oraz kilkunastu sprawdzonych metod masażu z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik. Bardzo często przyczyna  bólu, czy dysfunkcji leży w miejscu oddalonym od jego fizycznych objawów. Techniki diagnostyczne, z których korzystam,  pozwalają mi na ich umiejętne rozpoznanie i leczenie. Długoletnia praktyka oraz posiadane kompetencje dają mi możliwość dobrania najbardziej skutecznych autorskich metod łączenia terapii. Moim celem jest maksymalne usprawnienie pacjenta w jak najkrótszym czasie. Poza terapiami prowadzę również szkolenia i warsztaty, umożliwiające zdobycie stosownej wiedzy i zaznajomienia się z technikami, które mogą być wykorzystywane przez moich kursantów zarówno w prowadzonych przez nich gabinetach fizjoterapeutycznych, jak również przez osoby indywidualne, chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności na użytek własny (do wykorzystania w domu). 

Ukończone kursy:

– Muzykoterapia Dogłębno Komórkowa (Dr Barbara Romanowska, Warszawa),

– Instruktor Akademii Dżwięku Dr Barbary Romanowskiej,

– Międzynoarodowa Szkoła Akupunktury TCM (Acu – Art, Dr Bartosz Chmielnicki, Katowice),

– Stems An Branches ( Dr Rani Ayal, Katowice),

– Akupunktura w Ginekologii ( Dr Rani Ayal, Katowice),

– One Minute Diagnoze (Dr Yair Maimon, Katowice),

– Terapia wisceralna (Władysław Batkiewicz, Poznań),

– Fitoterapia  (Biolit, Prof. Walentyna Nikołajewna – Burkowa, Bosorgino – Ałtaj, Syberia),

– Klawiterapia (Dr Ferdynand Barbasiewicz, Warszawa),

– Hirudoterapia (Bio-Gen: Dr Maciej Paruzel,  Dr Krzysztof Lenart,  Dr Bożena Flis, Opole),

– Terapia  Czaszczkowo – Krzyżowa i rozluźniania powięziowo – mięśniowego (Bożena Przyjemska, Bielsko-Biała),

– Masaż Segmentarny, Sportowy, Klasyczny, Drenaż Limfatyczny, Refleksologia (Wydział Oświaty, Katowice),

– Terapia Manualna (Ger Plaatsman, AWF Katowice),

– Dietetyka w Medycynie Chińskiej, Pięć Przemian (Barbara Turlińska, Katowice),

– Terapia wisceralna (Władysław Batkiewicz, Poznań),

–  Ocena, Diagnostyka, Stabilizacja  – Performers Stability  (Dr.Michał Handala,Opole),

– Zastosowanie piłek pezzi i taśm oporowych w rehabilitacji ( mgr Łukasz Skowron, Sosnowiec),

– Electric puncture diagnostic and therapy by DiaDens-T, DiaDens-Dt, devices for dynamic electric nerve stimulation use. (Dr.Tatiana Szymoszkowa, Wrocław).

Autorskie metody łączenia terapii

Agenda

1)Podstawy medycyny chińskiej

-praca z zegarem biologicznym

-wywiad z pacjentem i znaczenie emocji w życiu codziennym

-podstawy diagnostyki z pulsu

2)Odreagowanie psychologiczne i nerwowe

-udrożnienie kanałów energetycznych

-udrożnienie naczyń krwionośnych mózgu

-regulacja tarczycy

-znoszenie napięć narządów klatki piersiowej

-usprawnianie pracy wątroby

-znoszenie nerwicy wegetatywnej układu pokarmowego

-odreagowanie rdzenia kręgowego

-aktywacja kortyzonu

-przewodzenie nerwowe

3)Detoksykacja i wzmocnienie układu immunologicznego

-akupresura stopy

-akupresura ucha

-akupresura czaszki

4)Terapia według przemian medycynie chińskiej

-strategia używania punktów akupunkturowych

-resuscytacja w zapaści enzymatyczno-metabolicznej

-połączenia trzewne a dolegliwości bólowe obwodowe

5)Terapia czaszkowo-krzyżowa

-zrzucanie napięć

6)Suplementacja

-fitoterapia Halina Jurkowska ( Biolit)

BIOLIT – Firma Biolit, to prekursor wytwarzania produktów prozdrowotnych
na bazie surowców pochodzenia naturalnego z czystych ekologicznie
terenów Ałtaju.
Działania firmy Biolit wykraczają poza czuwanie nad zbiorem i uprawą
surowców, produkcję i dystrybucję naturalnych suplementów diety opartych
o unikalne w skali Europy wodne ekstrakty roślinne.Procesy
technologiczne prowadzone są bez udziału alkoholu i innych
rozpuszczalników lotnych, dzięki czemu nasze produkty zachowują wartości
biologiczne roślin (w tym adaptogenów), z
 których zostały wytworzone
i
 mają szersze zastosowania terapeutyczne. Biolit stosuje 15 różnych
technologii wytwarzania, z
 których 11 chronionych jest patentami.
Ochrona patentową objęto również 24 opracowane receptury lecznicze.
Przedkliniczne i
 kliniczne badania produktów prowadzone są według
wymogów stosowanych do preparatów leczniczych, co stanowi chlubny
wyjątek w
 branży kosmetyków/suplementów.
Substancje czynne zawarte w naszych produktach regulują funkcje układu
sercowo-naczyniowego, kostno-stawowego, moczowo-płciowego, pokarmowego
i
 metabolizm węglowodanów. Wspierają odporność organizmu i regulują
gospodarkę hormonalną, są bezpieczne dla każdego. Do najbardziej
popularnych o działaniu ogólnoustrojowym należy produkt o nazwie
Toksidon maj- wodny wyciąg korzenia łopianu majowego, Florenta -wodny
wyciąg jodły syberyjskiej, Pantobiol2+- sproszkowane poroże jelenia
pantowego, Populin base- wodny wyciąg kory osiki i inne.
  Niepodważalnym atutem firmy Biolit jest szeroki asortyment unikalnych
w
 skali Europy produktów fitoterapeutycznych, zalecanych przez lekarzy
syberyjskich w
 sekwencyjnym stosowaniu w zależności od potrzeb
organizmu, które łagodzą skutki uboczne terapii farmakologicznych.
  W poszukiwaniu optymalnych sposobów wykorzystania dobrodziejstw natury
współpracuje z Uniwersytetami, ośrodkami badawczymi i indywidualnymi
naukowcami.
  Wśród strategicznych, naukowych partnerów firmy Biolit znajduje się
Syberyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny w Tomsku, który jest jedną z
wiodących medycznych uczelni Rosyjskiej Federacji. Ponadto firma Biolit
dzieli się wiedzą i badaniami naukowymi. Swoją misję edukacyjną
realizuje również poprzez liczne wykłady, szkolenia, współpracę z
ośrodkami naukowymi w Polsce, a także biorąc udział w licznych targach ,
seminariach dla lekarzy i farmaceutów, konferencjach międzynarodowych, a
od niedawna także za pomocą mediów społecznościowych. Promuje
holistyczne podejście do zdrowia ludzkiego.
MISJA FIRMY:
Holistyczne działanie skierowane ku umacnianiu zdrowia ludzkiego przy
zastosowaniu wyłącznie naturalnych surowców.

KOSZT UDZIAŁU W WARSZTATCH 1700ZŁ

Informacje i zgłoszenia: dotykdlazdrowia.pl

Opublikowano Inne | 5 komentarzy

Program Harmonii Kosmosu 2018

Piątek, 22 czerwca 2018

A – SCENA A – SCENA GŁÓWNA PO LEWEJ OD WEJŚCIA

B – SCENA B – NAMIOT PO PRAWEJ OD WEJŚCIA

C – SCENA C – NAMIOT WARSZTATOWY NA KOŃCU

O – OGNISKO – NA KOŃCU OBOK SCENY C

A – 11:00 – PALENIE ŚWIĘTEGO OGNIA – OFIARA KU POMYŚLNOŚCI ŚWIATA – JAIRAM DASH – INDIE

A – 12:00 – OTWARCIE XVI ZLOTU – JANUSZ ZAGÓRSKI, EKIPA NTV, FUNDACJA ALTERPEDIA

A – 12:30 – KONCERT – KRZYSZTOF MUCHA – KONCERT REGGAE

A – 13:00 – RYSZARD WALUŚ – WEDY – TAJEMNA WIEDZA STAROŻYTNYCH INDII

B – 12:30 – MARIA GRITSCH – NAJZDROWSZE DOMY – DREWNO KSIĘŻYCOWE

A – 13:30 – JOANNA CZARNY – TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA – NA CZYM POLEGA I NA JAKIE PROBLEMY POMAGA

B – 13:00 – JERZY GRZESZCZUK – CHOROBY HAPTENOWE

A – 14:00 – DANUTA TERPIŁOWSKA – PRZEKAZY MOCY, MĄDROŚCI I MIŁOŚCI

B – 13:30 – TADEUSZ MROZIŃSKI – KODY GŁAGOLICY – PRADAWNEGO JĘZYKA SŁOWIAN

B – 14:00 – DR EWA BEDNARCZYK-WITOSZEK – DIETA UWALNIAJĄCA OD CHORÓB

A – 14:30 – ELŻBIETA WIŚNIEWSKA – GERMAŃSKA MEDYCYNA DR G.R. HAMERA JAKO BAZA TOTALNEJ BIOLOGII

B – 14:30 – JADWIGA KALINOWSKA – KUDZU ROOT – RATUNEK DLA UZALEŻNIONYCH

C – 14:30 – RYSZARD WALCZAK – KRYSZTAŁOWA GÓRA W KRASKOWIE ZE ŹRÓDŁAMI WODY ŻYCIA

A – 15:00 – ANNA NALU NIŻYŃSKA – SOUL BODY FUSION – PROCES, KTÓRY PRZYWRACA JEDNOŚĆ DUSZY I CIAŁA

B – 15:00 – JANUSZ LEWICKI – SPRAWIEDLIWA EKONOMIA

O – 15:00 – ADA LISIEWSKA – DLA DZIECI… I NIE TYLKO – PUSZCZANIE BANIEK NA POWIETRZU

A – 15:30 – KONCERT – KOCUR NDS

B – 15:30 – MAREK ROLAND & OLGA PIETKIEWICZ – ZASTOSOWANIE DIETY NISKIEJ ENTROPII W LECZENIU CHORÓB DEGENERACYJNYCH

C – 15:30 – MONIKA JURASZEK – SEKRETY ZDROWEGO I PIĘKNEGO UMYSŁU

A – 16:00 – MAŁGORZATA WOŁUKANIS – JAK MOŻNA OCHRONIĆ SIEBIE W DZISIEJSZYCH CZASACH

B – 16:10 – JAROSŁAW STADNIK I ŁUKASZ TARNOWSKI – KONOPIE W PRZEMYŚLE I MEDYCYNIE

C – 16:30 – JOANNA CZARNY – WARSZTAT – MASAŻ METAMORFICZNY (Metamorphic Technique)

A – 16:40 – MARIAN FIEDOROWICZ – JAN OD BOGA – ŁÓŻKO KRYSZTAŁOWE – BUDOWA I DZIAŁANIE

B – 16:40 – PRZEMYSŁAW BARCZYŃSKI – WPŁYW PRZEKONAŃ NA ŻYCIE

B – 17:00 – JAREK BIZBERG – UZDRAWIAJ ATMOSFERĘ, ZIEMIĘ I SIEBIE – Agnihotra i jej znaczenie we współczesnym świecie

A – 17:30 – KONCERT JARUHA – SŁOWIAŃSKIE MANTRY – PREMIERA PŁYTY „NATCHNIENIE PRZODKÓW. ERA WILKA”

B – 17:30 – ADAM KACZMAREK – GLOBALNA WOJNA ŚWIATOWA CIENIA, ZIEMSKIE PRZYMIERZE, WIELKIE PRZEBUDZENIE LUDZKOŚCI

C – 17:30 – EWA SZYMCZAK – UZDRAWIANIE POPRZEZ ŚWIADOMOŚĆ (kolor, światło, esencja, energia i dźwięk)

A – 18:00 – ROMAN NACHT – OCENA GLOBALNEJ SYTUACJI W POLSCE I NA ŚWIECIE

B – 18:00 – ADAM KLONEK – TAO TO MAŁO

C – 18:00 – GAYA BOŻEK – SŁOWIAŃSKA GIMNASTYKA KOBIET

A – 18:30 – GRZEGORZ SKWAREK & PRASHANT TRIVEDI – PRAWDA – PRA-VEDA – TIMELESS VEDIC

B – 18:30 – EDWARD SZYPUNOW – CHOROBY A RELACJE SPOŁECZNE

C – 19:00 – ADAM KLONEK – WARSZTAT – TAO TO MAŁO

B – 19:00 – JUSTYNA PIĄTEK – POLE PRAWDY I PODŚWIADOMOŚĆ W PRACY Z LUDŹMI – JAK PRACOWAĆ Z WYJĄTKOWYMI DZIEĆMI

A – 19:30 – ROBERT WAGNER – JAK PRODUKOWAĆ ZDROWĄ ŻYWNOŚĆ W DZISIEJSZYCH CZASACH

B – 19:30 – PRZEMYSŁAW MRÓZ – JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNY UL I PSZCZELĄ RODZINĘ

C – 20:00 – ROZWOJOWY TEATR – SPEKTAKL IMPROWIZOWANY

A – 20:00 – AAYLA – SZAMANIZM SYBERYJSKI – PRACA Z PRZODKAMI, SZAMAŃSKI TANIEC MOCY

B – 20:00 – KAROL PATYJEWICZ – NUMEROLOGIA ODKŁAMANA

B – 20:30 – ANDRZEJ SARTYS – JOGA KUNDALINI – SAMOŚWIADOMOŚĆ, CIAŁO, ENERGIA

A – 20:45 – CEREMONIA PALENIA AGNIHOTRY O ZACHODZIE SŁOŃCA

B – 21:00 – SŁAWOMIR LERNACIŃSKI – CYWILIZACJA LUDZKA A NIEZIDENTYFIKOWANE OBIEKTY LATAJĄCE

C – 21:00 – RAFAŁ WEREŻYŃSKI – KURS CUDÓW I DROGA SERCA – MOJA DROGA DO CHRYSTUSOWEJ ŚWIADOMOŚCI

A – 21:30 – MARIUSZ PIOTROWSKI – BRETARIANIZM – JAK DŁUGO MOŻNA NIE JEŚĆ

B – 21:40 – IWONA LITEWCZUK – ŚWIADOMOŚĆ CZYLI ASPEKT DUCHOWOŚCI PORUSZANY W KINEMATOGRAFII

A – 22:00 – WIOLETTA EWA TUCHOWSKA – ŚWIADOMOŚĆ SERCA I ŁONA A PRAKTYKI W MIEJSCACH MOCY

B – 22:10 – DOROTA HAŁADYN-BIEL – ZAKLĘTA MOC TWOJEGO RODU

O – 22:30 – KONCERT – NIBIRU PROJECT – GONGI NA PRZESILENIE – TOMASZ NIEWIADOMY I MICHAŁ LITWINIEC

B – 22:40 – ALEX POLANSKI – ZDROWIE CZY CHOROBA, OTO JEST PYTANIE

Sobota, 23 czerwca 2018

A – 08:00 – ANNA KOTELA – QI GONG – GIMNASTYKA ZDROWOTNA Z MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

B – 08:00 – MONIKA MŁYNARCZYK – JOGA POWIĘZIOWA YIN – UWALNIANIE EMOCJI UWIĘZIONYCH W CIELE

A – 08:30 – THOMAS – POBÓDKA BĘBNEM MUTHERDRUMM

B – 08:30 – VENI – CZTERY FILARY ODŻYWIANIA PRANĄ

A – 09:00 – JOLANTA ŁAGUNA-WOŹNIAK – UZDRAWIANIE PRZEZ DRŻENIE – WPROWADZENIE DO METODY TRE®

B – 09:00 – IZABELA EWA OŁDAK – BUDOWANIE WEWNĘTRZNEGO DRZEWA ŻYCIA

A – 09:30 – KRZYSZTOF KRZYSZCZAK – PAMIĘĆ WODY I MINERAŁY

B – 09:30 – ANDRZEJ ŁOZIŃSKI – INTUICYJNE POSTRZEGANIE W ASPEKCIE ROZWOJU DUCHOWEGO

C – 09:30 – MONIKA MŁYNARCZYK – ĆWICZENIA – JOGA POWIĘZIOWA YIN – UWALNIANIE EMOCJI UWIĘZIONYCH W CIELE

A – 10:00 – KONCERT AK47 – ADAM KUBIAK – HIP HOP A WIEDZA I ROZWÓJ DUCHOWY

B – 10:00 – ROBERT KWIATEK – SREBRO I ZŁOTO KOLOIDALNE – NATURALNE ZAKAZANE ŚRODKI DO WALKI Z INFEKCJAMI MIKROORGANIZMÓW ORAZ ZARYS NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

A – 10:30 – AAYLA – TWOJE ZWIERZĘ MOCY – JAKIE TO MA DLA CIEBIE ZNACZENIE I JAK JE ODNALEŹĆ

B – 10:30 – BEATA JESKE – WIEDZA ZAPOMNIANA. PREKURSOR COACHING I ODKRYĆ FIZYKI KWANTOWEJ PRENTICE MULFORD – OMÓWIENIE JEGO KSIĄŻKI „PRZECIW ŚMIERCI”

B – 11:00 – ELŻBIETA WIŚNIEWSKA – TRAUMY – TRAUMY TRANSGENERACYJNE, METODY PRACY (EMDR, EFT, TAPPING)

C – 11:00 – GAYA BOŻEK – SŁOWIAŃSKA GIMNASTYKA KOBIET

A – 11:30 – ROBERT ALEXANDER GAJDZIŃSKI – PISEMNE PRZEKAZY ZE ŹRÓDŁA. DYKTOWANIA BOGA STWÓRCY ORAZ DYKTOWANIA LUDZI W DUCHU, TOM IV: GWIAZDY KINA

B – 11:30 – MARINA MOCKAŁŁO I BOGUSŁAW ARTUR – ALCHEMIA TWORZENIA

A – 12:00 – KONCERT – HARMONIC LIFE – MISTYCZNE INSTRUMENTY UWALNIAJĄCE ŚWIADOMOŚĆ I MIŁOŚĆ ISTNIENIA NA PLANECIE ZIEMIA

B – 12:00 – ALINA ANANDA KUMMER – DROGA DO RADOŚCI Z SZAMANKĄ RADOŚCI

C – 12:00 – AGNIESZKA ZIEMBIŃSKA – WARSZTAT – DRZEWO GENEALOGICZNE Z USTAWIENIAMI HELLINGERA

A – 12:30 – ROMAN THEN – SYMBOLIKA, RUNY, LOGO NTV

B – 12:30 – MARTA DUL – KURACJE ZDROWOTNE ŚW. HILDEGARDY

A – 13:00 – EWA PAWELA – KONTROLA UMYSŁU – CO Z TYM ZROBIĆ

B – 13:00 – PAWEŁ TANAJŁO – DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA SZANSĄ DLA POLSKI

C – 13:00 – ANDRZEJ GRZYBOWSKI – TEATR UMYSŁU

A – 13:30 – WOJCIECH DOBRZYŃSKI – NISS – APOKALIPSA PIENIĄDZA DŁUŻNEGO

B – 13:30 – RENATA I WŁADYSŁAW BATKIEWICZ – FILOZOFICZNA MAGIA DŁONI W STAROSŁOWIAŃSKIM MASAŻU BRZUCHA

A – 14:00 – ANNA GARNCAREK – DĄŻENIE KU ŚWIATŁU

B – 14:00 – JAROSŁAW DOBRUCKI – JAK ZBUDOWAĆ SAMOWYSTARCZALNY DOM

C – 14:00 – ANNA GARDZILEWICZ – WARSZTAT – HAWAJSKI TANIEC HULA

A – 14:30 – LEK. MED. IRMINA MROZOWICZ-SZMIDT – DETOX – CO I JAK

B – 14:30 – ADNRZEJ GRABARZ – SAMOUZDRAWIANIE W 1 MINUTĘ

A – 15:00 – DR JAN POKRYWKA – W KIERUNKU ODMŁADZANIA CZŁOWIEKA

B – 15:00WŁODEK ŁAGODZKI – DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ JOGI

C – 15:00 – ANNA GARNCAREK – WARSZTAT – DĄŻENIE KU ŚWIATŁU 3

O – 15:00 – DLA DZIECI – PUSZCZANIE BANIEK NA POWIETRZU – ADA LISIEWSKA

A – 15:30 – KRZYSZTOF JACKOWSKI – WOKÓŁ PRZYSZŁOŚCI POLSKI I ŚWIATA

B – 15:30 – REGINA SIDORKIEWICZ – AURA – WEJŚCIE DO ŚWIATA DUSZ

C – 16:00 – ROZWOJOWY TEATR – WARSZTAT – INTELIGENCJA EMOCJONALNA

B – 16:00 – OLGA PIETKIEWICZ i ROBERT ALEXANDER GAJDZIŃSKI – KARMICZNA GENEZA ŚPIĄCZKI. CZY ŚPIĄCZKA MOŻE BYĆ KONSEKWENCJĄ WTRĄCENIA RYWALKI DO LOCHÓW?

B – 16:30 – EKOWIOSKA BHRUGU ARANYA – MIEJSCE GDZIE EKOLOGIA SPOTYKA SIĘ Z DUCHOWOŚCIĄ

A – 16:45 – HUBERT CZERNIAK – ODWAŻNI LEKARZE KONTRA MAFIA MEDYCZNA

C – 17:00 – EDYTA WYSK – W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH + WARSZTAT „ZRÓB TO SAM”

B – 17:00 – MAŁGORZATA PALUCH I KRZYSZTOF PAWCZUK – NADWAGA WG GERMAŃSKIEJ NOWEJ MEDYCYNY

B – 17:30 – WALENTYNA MATUSZ – NADWAGA – KONCEPT ŻYWIENIOWY W POCESACH ZDROWIENIA

A – 17:45 – TERESA ADAMSKA & RYSZARD TYNECKI – MAPY SUROWCOWE POLSKI – KONCESJA 2017-2018 – UMOWY

B – 18:00 – KRZYSZTOF KRZYSZCZAK – MINERAŁY I WODA DLA ZDROWIA LUDZI

C – 18:00 – PAULINA ILIJEW & JAKUB WITKOWSKI – ZDROWIENIE POPRZEZ MIŁOŚĆ DZIĘKI HIPNOTERAPII

A – 18:15 – JANUSZ ZAGÓRSKI – STRATEGIA OBRONY WOLNOŚCI I SUWERENNOŚCI POLAKÓW I DROGA DO ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO

B – 18:30 – RYSZARD PIOTR – JAK BYĆ ZDROWYM CAŁE ŻYCIE

A – 18:45 – DOMINIKA DOMINIAK – MANTRY A INSPIRACJE Z JAMAJKI

A – 19:15 – JERZY ZIĘBA – WALKA O ZROWIE POLAKÓW MOTOREM ZMIANY USTROJU SPOŁECZNO-POLITYCZNEGO W POLSCE

B – 19:00 – CELINA CHACIŃSKA – DWIE DIETY DOKTORA KWAŚNIEWSKIEGO

C – 19:00 – PIOTR GUTOWSKI – HIPNOZA W TWOIM ŻYCIU – POZNAJ SWOJE MOŻLIWOŚĆI

B – 19:30 – DARIUSZ WEZGRAJ – TERAPIE OZONEM

B – 20:00 – TADEUSZ OWSIANKO – NARODZINY NOWEGO ŚWIATA

C – 20:00 – KRZYSZTOF KAZMIEROWICZ – O FENG SHUI W ŚRODOWISKU NATURALNYM

B – 20:30 – ARZU KABARUKHINA – PODSTAWY WIELOASPEKTOWEGO MYŚLENIA

C – 21:00 – BEATA SOCHA – BIOENERGOTERAPEUTKA BEATRIS – DOSTRAJANIE SIĘ DO CZĘSTOTLIWOŚCI BOGA W NAS

A – 21:30 JAROSŁAW DOBRUCKI – WALKA O WPŁYWY NA ŚWIECIE

B – 21:30 – ANTONI PRZECHRZTA – OBYWATELSKI MONITORING POLITYKI ZDROWOTNEJ PAŃSTWA

C – 22:00 – ROBERT GAJDZIŃSKI – PERFORMANS REINKARNACYJNY

A – 22:00 – GRZEGORZ KORZENIEC I AGNIESZKA LAMIROWSKA – SPEKTAKL FRAKTALE, DŹWIĘKI, OBRAZ

B – 22:00 – MARIUSZ PIOTROWSKI – O NIEJEDZENIU

B – 22:30 – IZABELA EWA OŁDAK – O ZWIERZĘTACH MOCY

 

Niedziela, 24 czerwca 2018

B – 08:00 – JAGODA SZAŁAJ – TERAPIA CIAŁA I UMYSŁU

A – 08:30 – ANNA KOTELA – QI GONG – GIMNASTYKA ZDROWOTNA Z MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

B – 08:30 – WIOLETTA CICHOCKA – WIELOPOZIOMOWE UZDRAWIANIE PROGRAMÓW I OBCIĄŻEŃ W DRZEWIE RODOWYM

A – 09:00 – THOMAS – POBÓDKA BĘBNEM MUTHERDRUMM

B – 09:00 – STANISŁAW OLSZEWSKI – RAK PRZEDŁUŻA ŻYCIE

C – 09:00 – VENI – TAJEMNICE PRZYRODY – ODMŁADZANIE, SPEŁNIENIE I DOBROBYT. OGRODY BEZ CHEMII

A – 09:30 – DYSKUSJA PANELOWA WOKÓŁ DAVIDA ICKA – MAŁGORZATA MAŃKOWSKA, PAWEŁ NOGAL, MARIUSZ PIOTROWSKI, JANUSZ ZAGÓRSKI

B – 09:30 – TOMASZ CHODNIKIEWICZ – EKONOMIA WOLNOŚCI – NAUKI I ŚCIEŻKA JEZUSA Z NAZARETU – SPÓŁDZIELCZOŚĆ A HARMONIA KOSMOSU WŚRÓD ZIEMIAN

C – 09:30 – MARCIN MASERAK (MMMRRRCIN) – GDY BRAKUJE WZORCÓW MĘSKOŚCI

A – 10:00DR INŻ. MAREK MOKWIŃSKI – WOLNA WODA – DROGA PRZEPŁYWU PRAWDZIWEJ WOLNEJ ENERGII NIOSĄCEJ ŻYCIE

B – 10:00 – DANIEL CANKOW – W KONTAKCIE CZY BEZ? JAK INTERPRETOWAĆ NAPŁYWAJĄCE DO NAS ENERGIE?

C – 10:00 – TABOR ANNA – CO ROBIĆ GDY WSZYSTKIE WYNIKI BADAŃ WYCHODZĄ W NORMIE, A TY CZUJESZ SIĘ CORAZ GORZEJ

A – 10:30 – DOROTA GUDANIEC – CZŁOWIEK-ETYKA-POLITYKA

B – 10:30 – BOGDAN GŁOWACKI – WODA – UNIWERSALNY LEK

A – 11:00KRZYSZTOF TYTKO – ZASOBY SUROWCOWE W POLSKICH RĘKACH!

B – 11:00 – DARIUSZ ADAMOWICZ – SZTUKA INSPIRACJI – EMOCJE

A – 11:30 – DR JAROSŁAW SACHAJKO – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA – JAKA POWINNA BYĆ STRATEGIA ROZWOJU POLSKIEGO ROLNICTWA

B – 11:30 – WIESŁAWA KUTERA NOWAK & JAROSŁAW NOWAK – TY ŚPISZ – NATURA DZIAŁA

C – 11:30 – WIOLETTA TUCHOWSKA – WARSZTAT – INTUICYJNY ŚPIEW I TANIEC DUSZY CZYLI ROZWÓJ WEWNĘTRZNEJ ALCHEMII KOBIECOŚCI

A – 12:00 – IRENEUSZ MIELEC – ENERGIA PIRAMID, ZASADY FENGSHUI

B – 12:00 – ALEKSANDRA & PETE MASON – UZDRAWIANIE PRZEZ PĘPEK – WYKŁAD ORAZ CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

A – 12:30 – ROMAN ANDRZEJ ŚNIADY – HISTORIA ŚLĘŻAN. ŻYCIE, RELIGIA, KUCHNIA

B – 12:30 – KASIA MAREK – BLIŹNIACZE DUSZE

C – 13:00 – LUDMIŁA FRĄCKOWIAK – KOSMICZNE TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE ZDROWIA LUDZKOŚCI

A – 13:00 – DEBATA – SUWERENNOŚĆ NARODU I PAŃSTWA POLSKIEGO W OBECNYCH CZASACH – TERESA ADAMSKA, KRZYSZTOF BOSAK (RUCH NARODOWY), TOMASZ CHODNIKIEWICZ, HUBERT CZERNIAK, WOJCIECH DOBRZYŃSKI (NISS), JAROSŁAW SACHAJKO (KUKIZ15), ZBIGNIEW TYNENCKI, JERZY ZIĘBA, JANUSZ ZAGÓRSKI (NTV)

B – 13:00 – MAŁGORZATA I MARIAN PIOTROWSKI – DUCH LECHA W POLSCE

B – 13:30 – KONCERT – AGNIESZKA I TOMASZ ŚPIEWAK – JESTEŚ AUTORKĄ NAJPIĘKNIEJSZYCH CHWIL MOJEGO ŻYCIA 5

A – 14:00 – DEBATA – DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA I E-DEMOKRACJA – KIERUNEK ZMIAN USTROJOWYCH W POLSCE – ANDRZEJ GRABARZ, PAWEŁ NOGAL, JAROSŁAW SACHAJKO, JERZY ZIĘBA, JANUSZ ZAGÓRSKI (NTV)

B – 14:00 – KATARZYNA BARCZYŃSKA – POLE KRYSZTAŁOWE CZŁOWIEKA

C – 14:00 – ROBERT KWIATEK – DROGA PRZEMIANY ŚWIADOMOŚCI W ZIEMSKIEJ SZKOLE ŻYCIA

B – 14:30 – AGNIESZKA ZIEMBIŃSKA I MIREK ŁADOŚ – TOTALNA BIOLOGIA

A – 15:00 – DEBATA – JAK RATOWAĆ ZDROWIE POLAKÓW – HUBERT CZERNIAK, DOROTA GUDANIEC, JANUSZ NAWOLSKI, ANTONI PRZECHRZTA, ROMAN A. ŚNIADY, ANNA TABOR, JERZY ZIĘBA,

B – 15:00 – MIROSŁAW PRYCIK – NIEWIDZIALNY ŚWIAT MIKROORGANIZMÓW. CZY BAKTERIA MA DUSZĘ?

B – 15:30 – IWONA IWASZKIEWICZ – CIAŁO ŚWIĄTYNIĄ DUSZY. PRZEZ STOPY DO ZDROWIA

A – 16:00 – KONCERT – POLSKIE PRZEBOJE – PITIBAND – BOGUSŁWA CYRWUS I PIOTR CYRWUS

B – 16:00 – JUSTYNA & SEBASTIAN SERGIEL – DOMY Z DUSZĄ. ENERGIA KSZTAŁTÓW

A – 16:30 – KONCERT – MIREK ŁADOŚ Z NOWICY PLUS GOŚĆ

B – 16:30 – PIOTR KRAUS – PROJEKT OPTYMALIZM, CZYLI DLACZEGO NALEŻY PRZEPROWADZIĆ REFORMĘ W SŁUŻBIE ZDROWIA

A – 17:00 – LOSOWANIE NAGRÓD – Na odwrocie wejściówki prosimy wpisać czytelnie imię i nazwisko, a w niedzielę przed losowaniem nagód wrzucić wejściówkę do wyznaczonego pudełka. Tylko osoby, które zgłoszą się po nagrodę zaraz po jej wylosowaniu będą mogły ją otrzymać ponieważ nie wysyłamy nagród oraz nie przechowujemy ich do odbioru na później.

B – 17:00 – MARZENA TOMASZCZAK – BAJKI DLA DZIECI I POEZJA DLA DOROSŁYCH PISANE SERCEM

B – 17:30 – KONCERT # 2 – KRZYSZTOF MUCHA – KONCERT REGGAE

Dziękujemy, że Jesteście z nami 🙂

Opublikowano Inne | Możliwość komentowania Program Harmonii Kosmosu 2018 została wyłączona

Harmonia Kosmosu 2018

UWAGA! Program HK: http://niezaleznatelewizja.pl/program-harmonii-kosmosu-2018/

Posiłki są we własnym zakresie ale na pewno będzie można zakupić na miejscu coś smacznego i zdrowego.

Poniżej kilka ważnych spraw organizacyjnych dotyczących HK:

KONTAKT

• Osoby zgłaszające się na HK jako prelegenci są proszone o kontaktowanie się z nami pod adresem: harmoniakosmosu.program@gmail.com – Jeżeli jeszcze nie dotarła do Was odpowiedź na Wasze zgłoszenie, to nadejdzie ona niedługo.
• Osoby zgłaszające się jako wystawcy proszone są o kontakt pod adresem ntvwroclaw@gmail.com
• Zapytania odnośnie innych spraw można kierować pod adres: harmonia.kosmosu@gmail.com

KOSZTY I OPŁATY

• Wejściówki – Opłaty za uczestnictwo.
Można zakupić na miejscu – tylko za gotówkę lub przelewem na konto Alterpedia, ul. Św. Jakuba 4, 55-050 Sobótka, nr konta: 75958500072014022006250005. Odbiór biletów na miejscu. W tytule przelewu proszę wpisać za jakie dni jest to opłata, np.: „HK – opłata za udział – karnet 3 dni”, lub „HK – oplata za udział – sobota i niedziela”.

Cena za karnet trzydniowy wynosi 80 zł
Cena tylko za piątek: 25 zł
Cena tylko za sobotę: 30 zł
Cena tylko za niedzielę: 30 zł

• Pole namiotowe – pole, na którym odbywa się HK.
Opłata tylko na miejscu, gotówką: 5 zł od osoby / dobę.
W niedzielę wieczorem po zakończeniu HK trzeba opuścić pole namiotowe. Pozostałe noclegi prosimy rezerwować we własnym zakresie.

• Parking samochodowy, kampery, budynek sanitarny.
Nie można wjeżdżać i parkować samochodów oraz kamperów na terenie pola, na którym będzie odbywała się HK.
Można będzie to zrobić na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego, który jest obok, gdzie obowiązuje cennik tego ośrodka, więcej informacji na www.sulistrowice.eu
Tam również będzie dostępny budynek sanitarny z prysznicami, za korzystanie z którego ośrodek pobiera opłatę 7 zł / osoby / dobę.

DOJAZD – AUTOBUSY Z WROCŁAWIA: http://www.sleza.sobotka.net/index.php?go=40

Pozdrawiamy serdecznie,

Ekipa NTV i Fundacja Alterpedia

Opublikowano Inne | 4 komentarze