Otwarte Forum Tematyczne – 14.09.2017

Krótkie podsumowanie intensywnych działań w ostatnim czasie – Janusz Zagórski raportuje o swoich podróżach, rozmowach, działaniach,…