15.X.11 godz. 12.00. Wrocławskie wsparcie „marszu oburzonych”

Wezwanie do udziału w „marszu

oburzonych”

15.X.2011

Wolność – TAK

Dziki kapitalizm – NIE

My, niżej podpisani, pochodzący z bardzo różnych środowisk, mający za sobą kilkudziesięcioletnią pracę na rzecz wolności, solidarności, czystego środowiska naturalnego , zdrowia i dostatku ludzi oświadczamy:

W skali całego świata budzi się oddolny ruch społeczny

przeciwstawiający się bezwzględnemu w swej istocie systemowi „dzikiego kapitalizmu”, którego niepohamowana żądza zysku i chęć kontroli nad innymi utrzymują miliardy ludzi na naszej planecie w nędzy i upokorzeniu.

Wyrażamy solidarność z protestującymi w Europie, wokół Wall Street w Nowym Jorku, w innych miastach Ameryki i całego świata. Jednocześnie apelujemy do wszystkich wolnych ludzi o zamanifestowanie w dniu międzynarodowego „marszu oburzonych” 15 października 2011 roku swojego poparcia na rzecz wielkich zmian na Ziemi.

Polska klasa rządząca jest małym trybikiem

globalnej machiny kierowanej przez światową oligarchie finansowo-bankową. która poprzez różnorodne machinacje doprowadza do bankructwa całe państwa i narody Szerzenie świadomości i pokojowe protesty w Polsce zmierzają do wyzwolenia się spod tej uzurpatorskiej dominacji zarówno w Polsce jak i na świecie.

Naszym pierwszym symbolicznym wsparciem tej akcji będzie przejazd naszymi oplakatowanymi prywatnymi samochodami po ulicach Wrocławia w dniu 15.X.2011 r. w sobotę w g. 12.00-14.00

Wyjazd: 12.00 – parking na ulicy Mazowieckiej przed Urzędem Marszałkowskim (obok mostu Grunwaldzkiego)

To początek nowej fazy naszych wieloletnich starań, których celem jest życie w wolnym, solidarnym i dostatnim społeczeństwie.

Zapraszamy wszystkich wolnych ludzi. Bądźmy razem!!!

Za Forum Nowej Cywilizacji i Za Wolni i Solidarni

Janusz Zagórski i Kornel Morawiecki

niezaleznatelewizja.pl oraz wolnisolidarni.pl

januszzagorski.pl oraz kornelmorawiecki.pl

Tel.: 533 885 883 Tel.: 511 228 431