IV Ogólnopolski Kongres Studentów Muzykoterapii

Z Katarzyną Gajdą, studentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu, a zarazem Przewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego Muzykoterapii rozmawia Janusz Zagórski, a tematem przewodnim jest IV Ogólnopolski Kongres Studentów Muzykoterapii, który odbędzie się w dniach 16 i 17 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu w budynku Akademii Muzycznej.