AlterNews – 02.04.2012

– komentarz do sprawy inwigilacji polaków
– komentarz do raportu grupy prof. Krzysztofa Rybińskiego pt. „Rola grup interesów w procesie stanowienia prawa