Alternews 04.07.2012

– Rozmowa ze wynalazcą Stanisławem Szczepaniakiem