Alternews 07.05.2012

– Jerzy z Niemiec – sytyacja polityczna w Europie po wyborach