Alternews – 14.05.2012

– francuska afera związana z lekiem „Mediator”
– ślepa uliczka w leczeniu stwardnienia rozsianego
– Euro2012 zagrożenie terroryzmem?