AlterNews – 16.04.2012

– komentarz do wyroku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Katynia
– komentarz do kwestii narastającej inwigilacji społeczeństwa