Alternews – 19.07.2012

Alternews prowadzony przez Pawła Nogala o bieżącej sytuacji ekonomicznej w kraju.