AlterNews – 20.04.2012

– Janusz Lusiński – badacz natury rzeczywistości
– Komentarz Pawłą Nogali do tematu przekazania przez Polskę 8 mld dolarów na rzecz Międzynarodowego Funduszu Walutowego

3 thoughts on “AlterNews – 20.04.2012

  1. Zyski banków , tak jak pan Janusz Zagórski mówi, są realnymi zyskami a nie jakimiś wirtualnymi. Nawet jeśli bank kreuje kredyt samym zapisem księgowym, to ludzie i tak muszą w zębach przynieść do banku realną gotówkę (raty+odsetki), z której znowu będzie wykreowany kredyt. Baza monetarna ciągle rośnie, czyli żywa gotówka w obiegu jest coraz większa a banki za pomocą mechanizmu odsetek odkurzają tą gotówkę z rynku. To ,że w bilansie zysk nie ma bezpośredniego pokrycia w gotówce to nic nie znaczy, aktywa mają różny charakter, np należności, których okres wymagalności przypada na późniejszy termin. Zysk zawsze jest zyskiem, pokazuje wypracowaną nadwyżkę, narzędzia księgowe pozwalają go w wysokim stopniu uprawdopodobnić. Różnego rodzaju rezerwy, na różnice kursowe, na prawdopodobne straty , na odroczony podatek itp zmniejszają lub zwiększają odpowiednio zysk. Sam zysk pokazuje poziom gotówki, jaka wcześniej , czy później znajdzie się w majątku firmy. Zysk jest zawsze realnym namacalnym przyrostem aktywów.
    Banki mając ogromne aktywa , kapitały własne i depozyty od ludności firm itp, puszczają je w obieg i za pomocą odsetek akumulują coraz większą bazę monetarną, dając w zamian coraz większy dług, zastępując gotówkę długiem.
    Polityka rosnącej podaży pieniądza bez końca dostarcza nieustannie paliwa do tego procesu.

  2. Zyski banków , są realnymi zyskami a nie jakimiś wirtualnymi. Nawet jeśli bank kreuje kredyt samym zapisem księgowym, to ludzie i tak muszą w zębach przynieść do banku realną gotówkę (raty+odsetki), z której znowu będzie wykreowany kredyt. Baza monetarna ciągle rośnie, czyli żywa gotówka w obiegu jest coraz większa a banki za pomocą mechanizmu odsetek odkurzają tą gotówkę z rynku. To ,że w bilansie zysk nie ma bezpośredniego pokrycia w gotówce to nic nie znaczy, aktywa mają różny charakter, np należności, których okres wymagalności przypada na późniejszy termin. Zysk zawsze jest zyskiem, pokazuje wypracowaną nadwyżkę, narzędzia księgowe pozwalają go w wysokim stopniu uprawdopodobnić. Różnego rodzaju rezerwy, na różnice kursowe, na prawdopodobne straty , na odroczony podatek itp zmniejszają lub zwiększają odpowiednio zysk. Sam zysk pokazuje poziom gotówki, jaka wcześniej , czy później znajdzie się w majątku firmy. Zysk jest zawsze realnym namacalnym przyrostem aktywów.
    Banki mając ogromne aktywa , kapitały własne i depozyty od ludności firm itp, puszczają je w obieg i za pomocą odsetek akumulują coraz większą bazę monetarną, dając w zamian coraz większy dług, zastępując gotówkę długiem.
    Polityka rosnącej podaży pieniądza bez końca dostarcza nieustannie paliwa do tego procesu.

Comments are closed.