Alternews – 28.05.2012

Janusz Zagórski rozmawia w studio NTV z Waldemarem (Majorem) Fydrychem i Agnieszką Couderq z Pomarańczowej Alternatywy.

One thought on “Alternews – 28.05.2012

Comments are closed.