Globalne i lokalne transformacje – 16.02.2012

W dzisiejszej audycji w studio gościliśmy prawnika, Pawła Nogalę. Następnie wyemitowane zostało wystąpienie Krzysztofa Lewandowskiego a na koniec połączenie telefoniczne z Jadwigą Łopatą.

One thought on “Globalne i lokalne transformacje – 16.02.2012

 1. Cytaty z wykopu:

  Art. 14. obecnie obowiązujący:
  1. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
  2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
  3. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

  http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=D64313F5BD23FFD8E8B40FD42B32865F?id=WDU20021441204&type=3

  A tu VaGla o tym przepisie:
  http://prawo.vagla.pl/node/8990

  Problemy z obecnymi przepisami:
  http://prawo.vagla.pl/node/8071

Comments are closed.