Globalna żywność i lekarstwa – depopulacja – jak się temu przeciwstawić – Jacek Safuta