Zielona Dolina – wielki proekologiczny projekt polskich naukowców


Program „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia” to nowoczesna odpowiedź na zidentyfikowane problemy społeczno-gospodarcze Regionu. Celem proponowanych w Programie działań jest doskonalenie jakości życia społeczeństwa Dolnego Śląska.

Kluczowe zagadnienia programu:

ochrona środowiska naturalnego Regionu, w tym wykorzystanie jego walorów do produkcji rolnej, w tym wytwarzania wysokiej jakości żywności tradycyjnej, ekologicznej oraz nowej generacji o funkcjonalnościach i profilaktycznym znaczeniu wobec chorób cywilizacyjnych
rozwój nowych metod (innowacyjnych technologii), pozwalających pozyskać i przetworzyć naturalne źródła surowców rolnych i biotechnologicznych w prozdrowotne produkty żywnościowe
przywrócenie, ożywienie i rozwój drobnej przedsiębiorczości (w tym spółdzielczej i cechowej), wytwarzającej regionalne i tradycyjne produkty, a tym samym stworzenie nowych miejsc pracy i ochrona tzw. „ginących zawodów”
edukacja na wszystkich szczeblach wiekowych, rozpowszechniająca wiedzę i zachowania prozdrowotne oraz promująca walory rodzimych surowców i produktów naturalnego pochodzenia
postęp naukowy w obszarach badań nas żywnością nowej generacji oraz na rzecz zdrowia społecznego, profilaktyki zdrowotnej i wzrostu jakości życia
promocja wartości gospodarczych i potencjału Dolnego Śląska
Program „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia” to wyjątkowe i niepowtarzalne przedsięwzięcie, którego zarzewiem była niespotykana inicjatywa wiodącej uczelni i władz samorządowych, prowadzące w kierunku tworzenia silnych łańcuchów powiązań pomiędzy samorządami, naukowcami i przedsiębiorcami, służących całej społeczności.

https://zielonadolina.biz/aktualnosci

Posted on 18 listopada 2017
0 views

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *