Janusz Zagórski 2012.02.12

2 thoughts on “Janusz Zagórski 2012.02.12

  1. Za Wiki – Wyraz „historia” pochodzi od greckiego słowa ἱστορία (istoria), pierwotnie znaczącego „badanie, dochodzenie do wiedzy” oraz „wiedza zdobyta poprzez badanie”. Herodot użył tego słowa do określenia charakteru swojej pracy: Oto przedstawienie badań (gr. ἱστορίης ἀπόδεξις istories apodexis) Herodota z Halikarnasu ; stąd pochodzi z kolei tradycyjny tytuł jego dzieła: Ἱστορίαι (‚Istoriai, tłumaczony zwykle jako Dzieje) i nazwa nauki.

Comments are closed.