Janusz Zagórski 2012.04.22

3 thoughts on “Janusz Zagórski 2012.04.22

  1. dziękuję za wysłuchanie mojego wykładu mimo wielu braków językowych i formy stylistycznej, za co przepraszam. dla usprawiedliwienia dodam jedynie, że każdorazowe opis mówiony jest jak gdyby nową formą artystyczną, a nie czynnością rzemieślniczą według wyuczonego programu. każdorazowo tworzę nową i niepowtarzalną „rzeźbę” z nowymi elementami. również moje zajęcie PUSTELNIKA ogranicza posługiwanie się językiem mówionym. jak mówi przysłowie „trening czyli mistrza” jeśli będę chętni na słuchanie jakoś się doszlifuje mój „twardy” język.
    janusz lusiński

  2. Wypowiedź pana Janusza Lusińskiego z zakresu ‚rzeczy ponadziemskich’ ,zważywszy na debiut, uważam za wystarczająco czytelny, a nade wszystko rzeczowy co istotne; nie wyuczony, a naturalnie pojęty . Z każdym następnym razem może być tylko lepiej

Comments are closed.