Kongres Wolnych Ludzi

Janusz Zagórski Wrocław 17.01.2010 r.

Oświadczenie!

21 grudnia 2012 roku, Masyw ŚLĘŻY

X Nadzwyczajny

Zlot Ludzi Nowej Ery „Harmonia Kosmosu”

22 grudnia (sobota) 2012

Międzynarodowy Kongres Ludzi Nowej Ery, Wrocław

Hala Stulecia (dawna Hala Ludowa)

Coraz więcej osób na całej naszej planecie wyczuwa, że nasza cywilizacja zmierza do jakiegoś momentu, po przekroczeniu którego nic już nie będzie takie same jak wcześniej. Od lat, jak u wielu z Was, narasta we mnie głębokie przeświadczenie, że Wielka Zmiana nadchodzi coraz szybciej,
i jest nieodwołalna. Dawaliśmy temu wyraz między innymi w tak ważnych „manifestach” jak: Deklaracja Ślężańska 2007, Proklamacja Ślęża 2009.

Nie jest pewne, jak daleko sięgać będzie destrukcja świata fizycznego,

w którym żyjemy i czy nie okaże się, że przedstawiany projekt będzie zrealizowany w takim dokładnie kształcie.

Pewne jednak jest, że na poziomie świadomości dojdzie w najbliższych kilkunastu latach do wielkiej, pozytywnej transformacji.

Niniejsze oświadczenie jest przejawem wielkiej nadziei, iż upadanie starej cywilizacji nie będzie odbywało się wg. czarnych scenariuszy, a tym samym współuczestniczenie już teraz w budowie zrębów nowego świata staje się wielką satysfakcją. Jednym z symbolicznych aktów w tym procesie jest to publiczne wezwanie:

Zgromadźmy się razem w najbardziej symbolicznym momencie tej zmiany. Wskazany on został nam przez starożytne cywilizacje, szczególnie społeczność Majów oraz wielu współczesnych wizjonerów i mistrzów. Dajmy wyraz wielkiej siły miłości, braterstwa i nadziei, z jaką otwieramy się na siebie i na nową epokę, która nadchodzi i którą chcemy współtworzyć jako wolni ludzie.

W najbliższych miesiącach, jako inicjator tego przedsięwzięcia zwrócę się do wielu osób, środowisk, stowarzyszeń, redakcji, firm, instytucji, by uczynić to wydarzenie wielkim dziełem nas wszystkich.

Info: Janusz Zagórski, 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 27/7, januszzagorski.pl oraz niezaleznatelewizja.pl tel.:691 558259, e-mail: januszzagorski8@gmail.com