Nauka i technologia Nowej Ery – 8.03.2016

Piąta rozmowa Janusza Zagórskiego z dr Zbigniewem Osiakiem z cyklu „Fizyka mało znana”, w której powrócono do pojęcia eteru.

Linki do jego publikacji, e-booków oraz audycji telewizyjnych i radiowych są dostępne w bazie ORCID pod adresem internetowym:
http://orcid.org/0000-0002-5007-306X

E-booki można kupić w księgarni internetowej:
http://www.rw2010.pl W wyszukiwarce należny wpisać Osiak lub fizyka.


Janusz Zagórski rozmawia z dr n. med, Ryszardem Kacałą z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pretekstem do rozmowy na antenie NTV jest „Debata o Zdrowiu”, którą organizują 11 marca 2016 r. dwie wrocławskie uczelnie: Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Medyczny.


Elżbieta Wiśniewska w wykładzie o fraktalności człowieka.


 

 

69 thoughts on “Nauka i technologia Nowej Ery – 8.03.2016

 1. …szukamy prawdy, a nie ideologii,.. ktoś nie wyćwiczył oczek na mówienie w oczy jawnej nieprawdy… janusz, czas już nauczyć oczy mówić nieprawdę jako prawdę.. wszak kamery cię rejestrują i to kamery na dodatek twoje,..być może jako współwłaściciela,… chociaż w innych przypadkach bez zaskoczenia już znakomicie kłamiesz,..tu byłeś po prostu nieprzygotowany… a swoją drogą twoja fizyczna niewiedza mocno poraża, ….konkretniej dotycząca zasady działania interferometru,.. a przecież eksperymentem na tego typu przyrządzie wyklęto eter … morlry i michelson się kłaniają z experiment speed of light..

  1. a jeszcze bardziej poraża wspomnienie wszystkich twoich ochów i achów które wydawałeś jak widać w totalnej niewiedzy…może warto byłoby przynajmniej powstrzymać je, jeżeli nie zna się podstaw tego nad czym się och’uje i ach’uje… może tak ntv’owy filtr puści…

  2. ..a do zbyszka,.. „to co wibruje w przypadku fal grawitacyjnych to są,… dokładnie to są.. wartości składowych tensora metrycznego,…specjalnie się tak ostro wyraziłem… ” ….próżnej niefizycznej czasoprzestrzeni czy też równań pola grawitacyjnego einsteina…

 2. ….wibrują wartości składowych tensora metrycznego….wibruje energetycznie próżna, niefizyczna czysto geometryczna, czysto matematyczna czasoprzestrzeń….oto skutki dwu sługusów lucia, pitagorasa i platona i ich od tylnych odwróconych i spaczonych nauk…. ci starzy luciowi słudzy zniszczyli człeków przed potopem, … zniszczyli atlantydzkich poptopowych, .. i już u zarania zakazili swymi spaczonymi, unieprzytomniającymi naukami współczesną cywilizację… ale to inna bajka,.. wróćmy do fali energii oraz grawitacji….

  ..i tak gwoli przypomnienia,.. w tej rejestracji „ fali grawitacyjnej” astrofizyków nie mamy do czynienia z falą ściśle grawitacyjną, a jedynie z „falą energii” biegnącej po eterze, po jego kwantach, z prędkością światła c… a ściślej z rozchodzeniem się po eterze, po czasoprzestrzeni, energii uwolnionej ze zderzenia galaktyk,.. powodującej stosowny „ścisk i rozpręż” jajowatych kwantów eteru,… tutaj kłania się zegarmistrz planck, z kwantowością energii, a właściwiej z buforowością energetyczną kwantu eteru, będącego również energetycznym złożeniem dwu czasoprzestrzennych energetycznych wirów… na buforowy ruch i rozkład energii po kwantach eteru daję stosowne przypomnienie dwu fragmentów bajki dziadka.. gdzie po raz pierwszy w naszym świecie zaistniał ruch energii po kwantach eteru wraz z pierwszym u kolorowaniem się światła, świateł….

  „…ale co dziwne, z tego kolorowego mocniej, …ciągnął swą opowieść dziadek…”wyjechało” również coś ciemne, ..wyjechało w lewo od mocniej oraz prostopadle do toru spotkania się ieli, ..coś mniej czarnego i mniejszego, niż reszta czarnego w świecie ieli, …coś, co albo przemieszczało się po istniejących już śladach ieli z lekka je odczarniając, a same z lekka gasnąc,… albo też, płynęło sobie prosto przez nicość do spotkania śladów ileli, a napotkane ślady z lekka odczerniało i pomniejszało, same przygasając i rosnąc, ..trudno orzec czy poruszał się pomniejszony ślad ieli, czy też poruszał się po eterze jedynie jaśniejszy [ich] skurcz, który rozlewał się jaśniejszym na eter zmiejszając go z lekka, a sam przygaszając i rosnąc, ..bo w bezczasie i bezmiejscu poruszał się pomniejszony jaśniejszy dwuwir śladu ieli, który trafiając na eter rozlewał na nim swój skurcz, rozjaśniając go i pomniejszając go, aż w rozjaśnieniu i zmniejszeniu wyrównał się z sąsiednimi śladamii ..a w eterze, po eterze, po śladach przeskakiwał, czy też rozlewał się jedynie jaśniejszy eteryczny skurcz, który po rozlaniu się na eterze sam jakby zanikał…ten mniejszy jaśniejszy ruchomy dwuwir eteru, czy też ruchomy skurcz eteru, gdy wyjechał z mocniej był tylko trochę mniej mocny, tylko trochę mniej energetyczny niż pokolorowany dysk, z którym razem wyjechali ze zderzenia, … zmiany mocy świateł oraz zaistnienie barwy w nowym już świecie mocno zaciekawiły i pobudziły do działań innych ieli, a w szczególności pobudziły budowniczych,…. tym bardziej, że szybko okazało się, że rozjaśnione ślady, rozjaśniony eter ma moc pojaśniania, doenergetyzowania i kolorowania ieli, które akurat przezeń przebiegały,…. a same po doenergetyzowaniu i ubarwieniu powracały do swej pierwotnej czerni oraz swego pierwotnego kształtu, ..oraz okazało się, że nie potrzeba się zderzać by skurczyć swój dysk, rozjaśnić się, zabarwić oraz nabrać mocy, ..było coś jeszcze nowego, ciepło…te nie całkiem czarne ślady były cieplejsze, milsze w dotyku, ..odczuły to już pierwsze iele, które doenergetyzowywały się, które wpierw wybarwiały się a następnie dobarwiały się kolejnymi z lekka jaśniejszymi, z lekka mniejszymi śladami..”
  „… większa moc jaśniejszych śladów, była ciepła, a moc mocniejszych ieli była nadal zimna,..iele nie dawały ciepła, choć mocniejsze były zimne,..
  …budowniczy te odczucia ieli i różnice w ciepłocie szybko podchwycili, ..kombinowali jak je wykorzystać do własnych celów, ..bo wraz z barwą, większą mocą ieli, ruchomymi skurczającymi się i rozkurczającymi się oraz doenergetyzującymi iele śladami, w tym nowszym, barwniejszym i co tu kryć cieplejszym świecie ieli pojawiło się jeszcze coś nowego…coś groźnego, dla ieli,…”

  ……jak widać w powyższym przypadku nie mamy do czynienia z tzw. ziemską grawitacją, czyli ruchem ziaren eteru, poprzez obiekty masowe… od prędkości początkowej równej zeru vp=0 , na granicy czasoprzestrzeni, eteru którego ruchu nie wymusza masa ziemi, by ziemia masową mogła istnieć w naszym świecie .. do prędkości końcowej vk przy powierzchni ziemi, ..ruch eteru wymuszonego masą ziemi odbywa się ze stałym przyśpieszeniem g~~9, 81 [m/s^2] i tworzy stałe pole grawitacyjne, w formie fali „stojącej” jako złożenie ruchów kwantów eteru do środka masy ziemi i od jego środka.. jest on związany również ze stosowną zmianą jego kształtów, jego ścisków i rozprężeń.. im bliżej środka masy ziemi tym kwant eteru bardziej ściśnięty, a im dalej to bardziej rozprężony…aż do kształtu nieruchomego eteru, ..na granicy czasoprzestrzeni której masa ziemi nie uruchomiła…nie wprowadziła w cykliczny ruch do i od środka jej masy …i przypomnienie stosownego fragmentu bajki dziadka..

  ”..jak już wspomniałem o masie to muszę trochę o jednej z nowych sił w świecie ielów ..o sile grawitacji, czy raczej o jej prędkościach i o wiążącym się z prędkościami grawitacyjnym przyśpieszeniu,.. a później trochę jeszcze więcej o wspominanych już nowych siłach wynikających z niezbilansowania rozkawałkowanych, elektryczności i magnetyzmie…
  …dawno temu, był jeden zegarmistrz, nie mówiłem ci o nim ..nazywano go heraklitem, ..który spostrzegł i skwitował co spostrzegł, .. że wszystko płynie,.. w świecie ieli przed ubarwieniem, był niepłynący eter i iele, ciągle muszący się poruszać również w się w nim, ….w nowym też ta zasada do ieli się stosuje, nawet tych pokawałkowanych…
  .. ..z tego co pokawałkowało się w zderzeniu wypasionych ieli o horyzontalnie i wertykalnie położonych dyskach, ..prędzej czy później z tych dwóch, czy też kawałków ze zderzeń innych wypasionych ….neutrinowi odkurzacze zbierają ładunki, zbierając lub dopiero tworząc w sobie z nich wpierw kwarki, a następnie umasowione cząstki,… i oliwierze zatrzymajmy się tylko przy podstawowych cząstkach, o trzech kwarkach, lub jednym trójwirowym…..czyli neutrina z pozbieranego tworzą w sobie i z siebie wspomniany/e wcześniej elektron/y i proton/y oraz neutron/y, cząstkę/i o czterech wirkach dwu wypukłych i dwu wklęsłych, zebranych w trzy kwarki, dwuwir wypukłych i dwa wklęsłych…o sumarycznym ładunku, zero, ..wszystkie te cząstki o spinie równym ½ bo wszystkie zgrupowane w bezmasowym neutrinie, czyli w jednowirze dwuwiru eteru, o spinie równym 1, …i wszystkie one masowe, umasowione, ..wszystkie z cechą masy spoczynkowej, ..masy spoczynkowej, czyli masy największej w stanie spoczynku cząstki, …również gdy relatywnie cząstka się nie porusza, korzystając z pędu innej większej masy,… postępowego pędu jej grawitacyjnego poruszającego się eteru oraz jej pędu postępowania, poruszania się przez czasoprzestrzeń…
  ..neutrina, choć posiadają podziurawioną, skrzydlatą płaszczyznę sprzężenia, ,..nie reagują z eterem, są bezmasowe i pędzą przez przestrzeń z prędkością równą c, ..jednak w miarę zbierania ładunków, tworzenia kwarków i zwijania ich w podziurawiony dysk na wzór dysków ieli,..dodam jeszcze, że kwarki tworząc w neutrinie wirowy podziurawiony dysk , kręcąc się na skrzydłach płaszczyzny eteru zmieniają kolory,…a kręcący dziurawy dysk skwarkowanego czy już ucząstkowionego neurtrina, reaguje z eterem, tnie go rozrywa go, połowi go, tracąc tym samym jako cała cząstka na swym pędzie, a zyskując na masie, w miarę spowalniania, w miarę mielenia i połowienia dwuwirów eteru, aż do całkowitego zatrzymania się lub spoczęcia w polu innej większej masy….czyli to, co umasawią skwarkowane, zcząsteczkowane neutrino, to eter, jego mielenie, jego połowienie, jego przepływ przez „nieruchome” dziury płaszczyzny sprzężenia jednowiru eteru i dziury wirującego dysku mniej lub bardziej skwarkowanego,..jego przepływ do zewnątrz do środka wiatraków miej lub bardziej skwarkowanego neutrina, oraz od środka do zewnątrz…wpływ eteru do środka to grawitacja, wypływ to antygrawitacja, ..prędkość eteru przed mieleniem w wiatrakach jest większa, a po mieleniu siłą rzeczy jest mniejsza, mielenie jest energochłonne masotworzące …. eter wpływając ulega dodatkowo sprężeniu, wypływając rozprężeniu, ..wpływ sprężanego i wypływ rozprężanego eteru tworzy ze zniekształcanego eteru jakby falę stojącą, ..tworzy pole grawitacyjne, od środka skrzydeł, do zewnątrz, …o właściwie stałym gradiencie, malejącym na zewnątrz od granicy wyrównania się prędkości eteru wpływającego z wypływającym,…w środku skwarkowanej cząstki, do tej granicy wyrównania prędkości, nie ma gradientu pola grawitacji, …nie ma grawitacji, ..tak oliwierze, eter przepływa i cząstka może spoczywać, nie spoczywając…”

  ..reasumując astrofizycy nie zarejestrowali fal grawitacyjnych a jedynie efekt rozchodzenia się energii, po eterze, po czasoprzestrzeni, ..który przenosząc, rozpraszając po kosmosie falę energii zderzenia stosownie kurczy się i rozpręża,.. dając efekt od centrycznego przesuwania się energetycznej czasoprzestrzennej zmarszczki…
  ..dlaczego ciała spadają z tym samym przyśpieszeniem w ziemskim polu grawitacyjnym , niezależnie od ich masy, opiszę być może jeszcze dzisiaj lub jutro..

  1. więc wracając do odwróconego wtórnego postrzegania i na nowo je przywracając do faktycznego. to nie ma czegoś takiego, najogólniej mówiąc jak >Masa obiektu<, ani małego ani wielkiego a jest przelewający się i odkształcony wirkami eteru teter, co daje efekt grawitacji i z niego efekt masy…

   w ogromnym skrócie. i uproszczeniu. też wychwyciłam tę niespójność i odwrotność w postrzeganiu. 🙂

   Ale z drugiej strony cieszy, że choć opornie to nauka, więc i rozmowy o tym coraz bardziej powielają to co pisałam cokolwiek zdawkowo jak tu to np. lata temu. I to we wszystkich dziedzinach, choć wiadomo wciąż w lesie.

   1. pewnie mi się za to oberwie, że niby co i skąd. bo fakt nie znam ziemskich określeń i tak dalej…

    no ale c`iul hee żeby kija przekroczyć 😀

    co nie umniejsza w tym względzie vv, o nie bo on świetnie zna określenia i matmę … to też fakt. żeby nie było. 🙂 dodam i idę zelówę jakąś przypichcić 😛

  2. Granica wyrównywania się prędkości eteru wpływającego i wypływającego…………………………. Wow……………..

  3. … dlaczego ciała spadają z tym samym przyśpieszeniem w ziemskim polu grawitacyjnym , niezależnie od ich masy,… bo to nie ciała spadają ale każda cząstka obdarzona cechą masą,.. każda cząstka składająca się na dany obiekt masowy, … ziemskim polu grawitacyjnym,.. z jednostajnym przyśpieszeniem równym g, ….będącym wypadkową jednostajnych przyśpieszeń dwu przeciwstawnych strumieni eteru,.. ”grawitacyjnym” do środka masy ziemi, o wyższym jednostajnym przyśpieszeniu… i „antygrawitacyjnym” od środka masy ziemi, z niższym jednostajnym opóźnieniem… i tak w cyklu aż do momentopumktów wyrównania się prędkości tych strumieni ,..momentopunktów wyrównania się prędkości maksymalnych dla cyklu w środku ziemi i ninimalnych równych zeru, na granicy zasięgu cyklu… oraz ….piszę cyklu strumieni do/od środka masy, do/od monentopunktów na granicy, ale właściwie przez przepływ tych strumieni odbywa się indywidualnie przez każdą cząstkę masową tworzącą planetę ziemię oraz każdą cząstkę tworzącą każdy obiekt masowy , znajdujący się w jej polu grawitacyjnoantygrawitacyjnym, …w jej „ciele eterycznym” … w rytmie o wypadkowej strumieni przepompowywanego i wypompowywanego pracują wiatraki masowych cząstek ziemi,…wiatraki rozrywające eter na połówki , wiatraki uzupełniające w tym rytmie swoje brakujące skrzydła,.. wiatraki dające cząstkom masowym kontakt z bezczasem i bezmiejscem,..wiatraki przepompowujące przez cząstki eter by nadać im masy o jedynie takiej wartości by cząstka obdarzona cechą masy istniała w tej rzeczywistości,.. i miał rację einstein w ogólnej , że obserwablem grawitacji jest przyśpieszenie….że grawitację nie w sposób odróżnić od przyśpieszeń,.. że każdy ruch przyśpieszony, opóżniony to zjawisko z niezerowym gradientem siły grawitacji …z grawitacją, czyli z przepływem eteru przez cząstki masowe mamy również do czynienia przy ruchu jednostajnym ale gradient jej siły jest zerowy,…mamy z nią do czynienia przy cząstkach niemasowych, przy świetle i przy neutrinach… muszą biec przez eter z jednostajną prędkością c,.. a światło gdy na jego drodze go nie ma musi go sobie rozkręcić,.. nie tracąc na jednostajnej prędkości… czyli grawitacja jest powszechna w tej rzeczywistości od zarania,.. czyli od czasu gdy pierwsze światło ruszyło z pierwszego jaja eteru…reasumując wszystkie masówki w ziemskim polu grawitacyjnym muszą swobodnie spadać z tym samym przyśpieszeniem niezależnie od sumarycznej masy cząstek tworzących spadające obiekty masowe,.. bo w takim rytmie, pulsie pracują wiatraki cząstek masowych przebywających w z eterycznym polu ziemi,.. pracują ziemskie wiatraki umasowiające cząstki stosownie do ziemi by w niej , na niej i jej atmie się masowymi przejawiały…
   … myślę, że po takim wyjaśnieniu nietrudno będzie każdemu zmyślnemu wyjaśnić , bezwładność mas,..oraz skutki gwałtownych zatrzymań, ..od przesunięć,.. do gwałtownych pożarów i wichrów gdy eteryczne bufory zmuszone są gwałtownie uwolnić nadmiarową energię ,.. wyzwalaną bezwładnością… przy gwałtownych zatrzymaniach masówek…
   … dodam jeszcze, bo iluśtamkrotne cienie, cieniasy uczone odwyrtnie przez mniej iluśtamkrotne cienie. cieniasy uczniów platońskich i pitagorejskich akademiji zatracili już jakiekolwiek poczucie rzeczywistośc i choć gadają podobnie nieprzytomnie o elektryczności i magnetyzmie jak o grawitacji i bezwładności i wszelkich innych rzeczywistych i fizycznych siłach i oddziaływaniach,.. że magnetyzm to uporządkowany ruch neutrin,.. a eletrycznośc to uporządkowany ruch neutrin z odkurzonym przez nie z eteru,.. trójwirkiem dolnych wirków dysku świetlnego, kwarkiem. trójładunkiem ujemnym, elektronem …trójwirki górnych wirków dysku świetlnego tworzą się podobnie jak trójwirki dolnych w mocno zakrecjonowanych , w mocno świetlnych, mocno wigracyjnych fotonach o horyzontalnym ułożeniu dysku świetlnego ,.. ale te z racji obrotów w lewo jak wiry górnych wirów eteru i neutrin są niestabilne , stabilne są jedynie ich dwuwirki… dodam jeszcze , że uporządkowane strumienie, neutrin, półjaj oraz neutrin, półjaj z ładunkami indukują się wzajemnie oraz indukują wzajemnie wężowe ruchy swych strumieni.. i dodam wielokrotnym cieniasom indukowanych, dymanych odwyrtnie przez wieki, we wszelkich cieniastych platońskich i pitagorejskich akademijach,.. że w rzeczywistości nie ma nic takiego jak oscylacja neutrin , … że jest to kolejna odwyrtka, kolejna ściema mająca bardziej ścienić, ściemnić mózgi proplatońskich i propitagorejskich cieniasów ..wiem , że będą mieli mi za złe że tak otwarcie śmiem mówić prawdę o wielu cienkości…że nie należnego szacunku, należnego uznania dla ich mocno wymyślnych, mocno wydumanych, mocno idealnych matfizmodeli rzeczywistego.. dla ich platońskopitagorejskiej ohydy nieprzytomności.. mającej czynić umysły bezwolnymi i nieudolnymi a rzeczywistość absurdalną i niepoznawalną,.. nawet przez najbardziej uczonych z katedr pitasplutoakademiji..

   1. ..akademos… akademon..akażmij,.. nić aka,.. powiązanie z demonem,.. przywiązanie do demona,.. cyrograf,…powiązanie z Wyższa Jaźnią po.przez niższą ,..powiązanie z wyższym demonem poprzez niższe jego sługi,. … tak, córy i synowie Boga lucia ,.. kahhuni, kaczyni, koszczeje, kościeje, platony, pitasy, pindary..

   2. No dzięki, dokładnie to miałam też na myśli, tym bardziej że, nie pierwszy raz to jest opisywane. Dodam nawet że to choć nie jest rudne to i bardziej skomplikowane jeśli chodzi o te 6.81m/s jakie jest wypadkową (różnicą) wpływającego eteru i tego wypływającego, jako że to zapadanie i przepływ jest przestrzenny… to jeszcze masa masą, jak pisałeś ze spoczynku obiektu jakiego „ciągną” wypadkowe i do tego różnica wypadkowych anty i grawitacji pomiędzy obiektem cięższym jak pralka i o wiele cięższym jak ziemia. a lżejszym jak jabłko i o wiele cięższym jak ziemia, bo to nie tylko pole grawitacyjne cząstek ziemi, ale wypadkowe sił jakie się zerują cząstek obiekty przyciąganego bo są przeciwstawne do sił wpływu i wychodzi zawsze wynik te 9,81 metra na sekundę bez względu na obiekt i jego tak zwany ciężar.

    tak z palca 😉

   3. No i to też tak apropo tych efektów hamowania i przyspieszania i gwałtownych zmian kierunku – obiektów, nawet nie tylko w polu ziemi… bo one same też oddziaływają…

   4. No i też to przelewanie się eteru pompowanego przez wirki, czy jak je nazywasz wiatraki neutrino … … wyjaśnia też przenikanie się stałych obiektów i przyciąganie międzycząsteczkowe. To bardziej w skali mikro dodam. Te zjawiska mają jakieś tu nazwy, ale ja ich nie pamiętam 😛

   5. ..ja.. ale waż, że ważniejsza i istotniejsza jesteś ty… to masz od zarania,… i nikt ci już tego nie zabierze,.. chyba że..
    … chyba że nie zechcesz sobie przywrócić, co masz od zarania.. a ….

   6. …wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. ….tak jest z każdym, który narodził się z ducha……

   7. …to, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem … zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie … jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich.. i nikt nie wstąpił do nieba, oprócz tego, który z nieba zstąpił, syna człowieczego….

   8. tak, tak i tak

    bo nie ograniczę się wszechmocnego boga w sobie do katedralnych murów i ich więzów i pętów, oni widzą molekuły jak kulki, ja paletę, oni cyfry a ja zamysł i nie stwórca jest dla stworzenia, lecz stworzenie wyrazem stwórcy. w moim też duchu jakiego dostałam od taty…

    i kolejne tak do twoich wpisów co do przeminęły rzeczy stare…
    serce się raduje, że nie czuje się już jak na pustyni… bo gdzieś jak zawsze wierzyłam nie jestem sama… bo ktoś też to wszystko widział i rozumie i też wie skąd i dokąd zmierza. 🙂

   9. więc może tak przekroczę kije aftomata.

    tak, tak i tak

    i jeszcze tak … serce się raduje … 🙂

    no tyle bo zaś mnie z moderują, za nawias wywalą z automatu za brak kijów na drodze.

   10. seja pisze:

    tak, tak i tak

    bo nie ograniczę się wszechmocnego boga w sobie do katedralnych murów i ich więzów i pętów, oni widzą molekuły jak kulki, ja paletę, oni cyfry a ja zamysł i nie stwórca jest dla stworzenia, lecz stworzenie wyrazem stwórcy. w moim też duchu jakiego dostałam od taty…

    i kolejne tak do twoich wpisów co do przeminęły rzeczy stare…
    serce się raduje, że nie czuje się już jak na pustyni… bo gdzieś jak zawsze wierzyłam nie jestem sama… bo ktoś też to wszystko widział i rozumie i też wie skąd i dokąd zmierza. 🙂

    // czy wszyscy mają włączoną moderację? pyta sejowata bo jak tak to oki //

   11. a więc to se ja mam moderacje do świętego dygdy jakiego nie ma nigdy bez powodu lub z powodem i to ogromnym, wspaniale

   12. ale raczej nie tu w tym siedlisku, bo i tego nicka zablokują a ja w ciuciubabkę nie zamierzam się bawić. strzepnę kurz z sandałów po utv. mam nadzieję że dobrzy i mądrzy człeki już widzą co tu jest grane i co tu się promuje a co zwalcza…

    a z ziemi się nigdzie nie wybierałam, ani nie ulatniałam. to do pa. jak chcesz to podasz jakiegoś namiara bym mogła poklikać z tobą na innym miejscu niż to. tylko że też nie będę tu ślęczeć.

    niech to będzie świadectwem jak nas Człeków nienawidzą te demony udające dobro…

   1. seja pisze:vv ma i miał w tym rację, jesteś moher tylko z innej włóczki

    Dodam tylko ?BZDURY moherowe?

   2. ..kucipek,… ty chocia wiesz co to dewocia i mheiźm,.. nie pozeruj boś na to poprosu za cieńki,..nawet majestatowi do pięt nie dorastasz…

  1. ..prawda, jest elektryczny, magnetyczny i grawitacyjny, o świętej geometrii i fraktalny,…. tylko ty nic z tego nie kapujesz.. a tylko mącisz jak luciowe kanalie pitas i plato… z tym , że oni wiedzieli co robią a ty nie,.. jesteś tylko milionowym cieniem, by nie powiedzieć cieniasem ich skrzywienia… ale taka jest zapłata majestatyczne pozerstwo mondrego , za luciową dewocję i moheryzm…

   1. 66=vv Kultowa „Sonda” wraca na antenę TVP. Premiera w Dwójce w poniedziałek o godz. 21.50

    Zacznij oglądać może coś zrozumiesz, chociaż wątpię?

   2. Medzik
    najpierw trzeba rozumieć co jest czym i z czego się wywodzi / bierze…

    Qcyp
    A tak ogólnie co to sonda? Poślizgnęli się maluszkiem na płycie CD o DVD nie wspominając że niby się nie da… i tak wyglądał ostatni odcinek. Faktycznie że nie wiesz co mówisz, po co?

   3. seju i Ty wierzysz w te „naukowe ” brednie ? wypociny i tysiace teorii ? to ja Ci podam jak wywołasz na orbicie sztuczną ( wystarczajaco mocną aby był taki efekt ) „grawitacje ” pamietasz te kometę co słońce miało ja połknąć ? a jednak tylko zawróciła i cala niemal przeżyła , to są proste ładunki elektryczne przekładające się na magnetyzm jak elektromagnes itp . potrzeba do tego teorii ? idiotycznego słownictwa i „naukowego” bełkotu przez setki lat .

   4. nie takie rzeczy widziałam jak ten ison… bredzeniu nie wierzę, ale to oni starają się mnie zrozumieć.

    a elektryczność, tak jak magnetyzm jak i fraktalność w tym ta z fi nie bierze się z nikąd, dla tego mówię że sprowadzanie wiedzy do pochodnych jest brednią. choć wcale pochodnych istnienia nie zaprzecza a jedynie je tłumaczy, uzasadnia i ah, wyjaśnia tak po człowieczemu i pełnemu bez pompy, stwierdzając fakt.

    A przy okazji dodam, a z resztom, czy to pierwszy raz to piszę więc nic nie dodam. Miejcie swoje mohery bo ktoś je wypromował w wielkich wieżach jak co do wszystkiego i faktycznie niczego nie pozostawił ssając z palca.

    Więc prawdę vv mówi, szkoda atłasu… 🙂

    Śmieciara.

   5. „grawitacje ” pamietasz te kometę co słońce miało ja połknąć ? a jednak tylko zawróciła i cala niemal przeżyła , to są proste ładunki elektryczne przekładające się na magnetyzm jak elektromagnes itp . potrzeba do tego teorii ? idiotycznego słownictwa i „naukowego” bełkotu przez setki lat .

    ..co ty bzdurzysz kusy majestacie,.. śtućną grawitację elektromagnesem,.. i to je twoja kometalna kuśa moćno naućna teoryja,… oj polny, polny cósiek ci się moćno pkumyćkało , ..mohel za ciasny,.. polny kce teraa być naućnym nukofćem z wieliką orbitlnio kometną elekśtryćną teoryją jablkospadania..

   6. ..cosik musialy losnć gluśki na wieźbie i któlaś musik moćno paćnela w mohel,.. aś iskly zobcił,.. i gluśkowym magńietyźmem mu moćno zakolyśkalo,…. isklomagnietźmem takoś zamjajeśtacilo mohel..że ucić kce.. oj polny, polny..

  2. Majestic, witaj. Daję link do wiedzy i pierwotnych znaków pra-sławiańskiego pisma. Przedrostek PRA w tym wypadku oznacza PRAwdziwy, niezmanipulowany. Każdy z nas przebywających na Midgard jest w większym lub mniejszym stopniu zniewolony, inwigilowany, trzymany w celu unicestwienia ludzkiej duszy lub jej maksymalnego wykorzystania. Dużą rolę w tym odgrywa programowanie i otumanianie człowieka poprzez współczesne języki. Kostuchy nic nie pozostawiły przypadkowi. https://magdarian.wordpress.com/slowianskie-pismo/

   1. Witaj Tosza ! 🙂 wszystko w porządku z ta sprawą w BRD ? dzięki za ten link ,to drzemiąca energia Słowo Slo-wianie ,Pieknie że Jesteś brakowało mi” PRA ” a Ty jesteś zawsze tak blisko źródła , dam ten link od Ciebie do zakładki bo jest wartościowy i będę sobie przyswajał . Dziękuje ze nie zapomniałaś o mnie i Serdecznie Pozdrawiam Cie 🙂 https://vk.com/slawaria

   2. Grzesiek uciekł ze szpitala we wrześniu w ostatniej chwili, zanim by zaczęli go wbrew jego woli „pompować” chemią. Nie podawałam więcej informacji dla jego bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję tym, którzy pomogli wówczas. Sprawa na razie nie posunęła się ani do przodu ani do tyłu. Sądy niemieckie wymyślają pseudo-powody aby sprawę przeciągać.
    Dodam, że nie spotkałam się w życiu z inną sytuacją, aby człowieka tak „udupili” z każdej absolutnie strony.
    Myślę, że na takich ludziach, jak Grzesiek kostuchy dopracowują detale globalnego ziemskiego więzienia.

 3. tosz:
  https://magdarian.wordpress.com/slowianskie-pismo/
  …ciut pomnieszanae, szczególnie,ze światłem, elektrycznością magnetyzmem i grawitacją jako efektem zawirowań wirów eteru,.. półetru, pana tego materialnego świata, owszem, …a szczególnie pomnięszanie jako efekt jakiścich ciśnień energetycznych,.. ale to może być tylko wynik braku wiedzy badacza albo błąd tłumacza .. ale po prawdzie więcej w tym prawdy niż na wszystkich katerdarch luciowych akademiji.. z tumanienia śniętą piramidalną matgeometrią to prawda,.. ale trudno matkabałą nie okrajać dwuwirowego jaja czy jednowirowego półjaja,.. zawsze tylko albo pitagorejski ośmiościan, czterościan czy piramida…pozostałe szlify to już tylko platońskie luciowe figury służące li tylko do mamienia nieprzytomnych strojących się przeróżne majestaty,.. od najwyższej gęstości, poprzez wysokie umysłowe wariacje,.. do szczytowości pustych tronów… a z tym przewrotnym majestatem uważaj, to głodomor,..wyczekuje żertwy słowian..

  1. ..choć może jest tak zdewociale zmoherowany przez swego pana lucia,.. że sam o tym nie wie..

   1. Tak to dobry sługa, sługa nad sługi. Zadawałam sobie pytanie kiedyś, z czym będzie na mohery wojował jak już będzie miał tę swoją wymarzoną Luciolę? Bo wiem że będzie wojował, a jednocześnie nie słucha i nie myśli, choć wiele myśli że wymyślił. Lubię Go, ale zawsze się odgrażałam, nie ważne dalej swoje. Normalnie jak Mort z króla Juliana. Przecież i w niebiesiech u boku miecze noszą, tylko do Armii wcielić. Wykona każdy rozkaz. Kochać czy kopnąć?

    Z drugiej strony, nie tylko On, wielu wiele przeszło…Nie tylko On.

    Sorki za tę nazbyt szczerość, bez wnikania, pije sobie piwo i bo … nic co Człowiecze bo lubię księrzycówki…

 4. niema żadnego” lucia” w twoim pustkomuzgowiu , ale jest Twój rzeźnik z orbity ,demon , i dobrze że ma stado baranów bo jak wyjdzie na żer najpierw pożre swoje potulne tuczniki w moherowych gorsetach .

  1. No ronin, normalnie petem wyplułam o monitor bo akurat paliłam 🙂

   ps. mnie pet nie osłabia, bo nie jest silniejszy.. Pohybel.

   1. Nie bierz do głowy pijackich tekstów pijaczki seji. Każdy tu wie że ona się ciągle u-pija u-padła i potem po-pisuje. Zmory na wolności.

   2. Mokosza, a może raczej hę. Każdy sądzi wedle siebie, bo pewnie ma problem z upijaniem się. Ty wywłoko bo nie nadam Ci rangi.

    Ja pijana Duchem.

   3. ..tobie lucio już mózg całkiem wyżarł , jeżeli tutaj już dajesz i śmiecisz luciowym szajsem , którym się sam podniecasz..jako majestatyczny przezmózgi luciowy dewot i moher ..

   4. Z nimi nie można inaczej, do spalarni śmieci i tyle, bo nawet to to pogrzebać to plony na takim nawozie zaszkodzą i zgniją. a i ziemia się obrazi jak obrazą są ślady ich stóp… głupie podłe i zaprzedane do ostatka, jak kundle tylko patrzą jak tu kąsać po nogawkach bo ktoś prawdę mówi i zaprzeczyć nie potrafią. Wywłoki i mohery, zaprzedane po stokroć zombiaki, a żryjcie i nich was pokręci. Bydlaki udające ludzi bo w ludzkich skafandrach a ciemne jak tabaka, oj przepraszam tabakę i plemię świnie bo i w świnie bym ich nie posłała, za wielki mam do świń szacunek względem tej padliny zajadłej…

   5. zamieniacie się w zgraje TROLI , tylko na to was stać ,opluwacie Wszystkich siejąc zamęt , bo TROL zazwyczaj to współpracownik ciemnogrodu i gnoi na swoim etacie bo taki podpisał cyrograf .TROL zazwyczaj opluwa Persony aby przykryć i wykreślić istotny temat . Doznajcie Siebie i tego co reprezentujecie po stokroć , wszak robicie to z własnej woli .!

 5. Daj dobre słowo przed snem vv 🙂 potrzebne mi nie z głodu a tęsknoty. zupełnie niezależnie. może być inspira.

   1. .. niech ci dobry sen sen ugruntuje w tobie twoje boskie dziedzictwo, boże dziecię,.. i wstań mocna..

   2. zresztą mocy tobie życzyć, jak sytemu posiłku, … 😉 więc dobrej nocy tobie i wszystkim Człekom. Dobrym a nawet bardzo dobrym.

Comments are closed.