O Alternatywnym Festiwalu w Krakowie – 14.05.2015

W studio NTV gościmy panią Barbarę Kyć-Szmer z NCK oraz Michała Wiechę będących organizatorami tytułowego festiwalu (30-31 maja 2015 r. NCK Kraków). Rozmowę poprowadził Janusz Zagórski, a zaczęło się od wspominków związanych z pierwszymi festiwalami ówcześnie zwanymi ezoterycznymi organizowanymi w NCK (Nowohuckie Centrum Kultury), a mianowicie „Nie z tej Ziemi” i potem „Czwarty Wymiar” nawiązujące w nazwie do wychodzącego miesięcznika pod tym samym tytułem.
Więcej na stronie festiwalu: http://www.alternatywnyfestiwal.pl/