O nagrodach z akcji „POLAK POTRAFI” – 3.04.2017

Wypełniamy zobowiązania wobec naszych darczyńców z akcji na portalu „Polak Potrafi”. Jedną z nagród było wymienienie  i podziękowanie na antenie NTV osobom, które nas wsparły, co w tej audycji uczynił osobiście Janusz Zagórski. Ponadto przedstawiliśmy, zgodnie z obietnicą, na podstawie wyciągu bankowego rozdysponowanie zebranych środków od momentu ich wpływu na konto do końca marca 2017 r.