Otwarte Forum Tematyczne – 11.04.2017

Janusz Zagórski w rozmowie z Jerzym Ziębą. Nasz rozmówca w pierwszej części audycji dzieli się swoimi refleksjami po imprezie Wiosna Zdrowia (1-2 kwietnia 2017 w Katowicach). W dalszej części rozmowy bliżej przedstawia sylwetkę i historię Andrew Wakefielda, a także kulisy decyzji o wstrzymaniu emisji jego filmu „Wyszczepieni” w TVN7. Ten dokumentalny film Andrew Wakefielda pokazuje, że istnieje związek między szczepieniem dzieci i ich autyzmem.


Janusz Zagórski w rozmowie z prof. Walentyną Nikołajewną Burkową,  która od 40 lat mieszka na Syberii i tam w Tomsku w Rosyjskiej Akademii prowadzi badania naukowe. Ta audycja omawia florę bakteryjną jelit i jej istotna rolę w utrzymaniu zdrowia i zdrowego przyswajania pokarmów i ich trawienia.
Więcej na http://bioliteurope.pl/
Rozmowę tłumaczyła mgr Halina Jurkowska blisko współpracująca z prof. W. Burkową.


Szanowni Państwo,

Propozycja ustawy, która otwiera Polskę na uprawy GMO będzie procedowana 21 kwietnia 2017 (piątek), godz. 10:00 w Sejmie na wspólnym posiedzeniu komisji: OSZ i RRW.

To będzie już drugie czytanie i trzeba dużo głosów w obronie Polski Wolnej od GMO. Bardzo prosimy o przyjazd.
UWAGA! trzeba być w biurze przepustek Sejmu około 9:00 a chęć udziału w posiedzeniu komisji trzeba zgłosić wcześniej.

Przypominamy, że w tym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (który jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie) są m. in. zapisy:

Art. 49a. 1. Ustanawia się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolną od GMO, z zastrzeżeniem (!!!) ust. 2.
2. Uprawę GMO prowadzi się (!) wyłącznie w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze położonym na terenie gminy, zwanej dalej „strefą wskazaną do prowadzenia upraw GMO”…

Wspomniany projekt przeczy obietnicom PiSu, który – w osobie Pana Ministra, profesora Jana Szyszki (organ odpowiedzialny za opracowanie projektu – Ministerstwo Środowiska) – niejednokrotnie deklarował wprowadzenie bezwarunkowego zakazu upraw GMO.

Oficjalna informacja na stronie sejmowej o tym posiedzeniu
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&komisja=RRW

Link do wyżej wspomnianej propozycji ustawy:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1424

Z poważaniem, Jadwiga Łopata i Sir Julian Rose


Janusz Zagórski wspomina postać profesora Jerzego Vetulani, który zmarł nie odzyskawszy przytomności 6 kwietnia 2017 r.
Jednocześnie zapraszamy na zarejestrowany wykład profesora wygłoszony na II Międzynarodowej Konferencji – „Konopie w teorii i praktyce” we Wrocławiu, w lutym
2017 r., który wyemitujemy w NTV 12 kwietnia 2017 r. o godz. 19.00 Zapraszamy.