Otwarte Forum Tematyczne – 15.12.2015

Kości, kręgosłup i problemy bólowe z nimi związane – to główny motyw audycji Agnieszki Biernat.


Prelekcja Katarzyny Świstelnickiej i Piotra Kalińskiego wygłoszona na Kongresie NTV w październiku 2015 r. we Wrocławiu.