Otwarte Forum Tematyczne – 19.07.2016

Janusz Zagórski rozmawia z muzykiem, Andrzejem Dudkiem.


Prelekcja Małgorzaty Wołukanis na XIV Harmonii Kosmosu.


Wojciech Drewniak rozmawia z Tomkiem Grubą, organizatorem 6 Konwentu Wiedzy Alternatywnej, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 5 – 7 sierpnia 2016 r.
Więcej o imprezie i szczegółowy program pod adresem:
http://konwent.fraktalna.pl/


14 thoughts on “Otwarte Forum Tematyczne – 19.07.2016

 1. Szokująca zmiana polityki wobec GMO w Polsce
  PiS wprowadza GMO tylnymi drzwiami i proponuje przesunięcie terminu wejścia w życie zakazu stosowania pasz GMO o kolejne 4 lata!
  Zakaz stosowania pasz GMO został wprowadzony ustawą w 2006 r. i miał wejść w życie po upływie 2 lat od dnia jej ogłoszenia, tj. od dnia 12 sierpnia 2008 r. Termin wejścia w życie ww. zakazu został jednak ponownie przesunięty na dzień 1 stycznia 2013 r., a później na dzień 1 stycznia 2017 r. …CO BYŁO MOCNO KRYTYKOWANE PRZEZ POSŁÓW PiS.
  UWAGA! Obecny projekt ustawy o paszach, autorstwa Ministra Rolnictwa (PiS), przesuwa termin wejścia w życie ww. zakazu na dzień 1 stycznia 2021 r., czyli o kolejne 4 lata!

  PiS proponuje też tworzenie stref upraw GMO!!!
  Projekt „Ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 czerwca 2016 „(!) sugeruje, że możliwa jest koegzystencja/współistnienie/sąsiadowanie upraw tradycyjnych i GMO.
  JUŻ OD DAWNA WIADOMO, ŻE NIE JEST TO MOŻLIWE!
  UWAGA! W projekcie ustawy wspomnianej wyżej są min. zapisy:
  Art. 49a 1. Ustanawia się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolną od GMO, z zastrzeżeniem (!!!) ust. 2:
  Uprawę GMO prowadzi się (!) wyłącznie w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze położonym na terenie gminy, zwanej dalej „strefą wskazaną do prowadzenia upraw GMO”
  itd.

  Nowa postawa partii Prawo i Sprawiedliwość jest kontrowersyjnym zwrotem od dotychczasowego stanowiska przeciwko importowi i uprawie GMO oraz jego stosowaniu w paszach. Zarówno obecny Minister Środowiska, prof. Jan Szyszko, jak i Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa, Krzysztof Ardanowski, publicznie wypowiadali się za wprowadzeniem całkowitego zakazu GMO m.in. w czasie konferencji prasowej w 2012 roku http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=FF16B5E6364B2605C1257A2B00334356

  TO SKANDAL! NOWE STANOWISKO PiS WOBEC POWYŻSZYCH USTAW TO WYRAŹNY GEST POPARCIA DLA KORPORACJI KOSZTEM ZDROWIA, NIEZALEŻNOŚCI I WOLNOŚCI POLAKÓW.

  Niżej podpisane organizacje domagają się, by Rząd PiS wytłumaczył się z tej zaskakującej zmiany w stronę upraw i pasz GMO, które stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego, dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla polskiego rolnictwa.

  DOŁĄCZ DO NAS! NAPISZ ZAPYTANIE DO MINISTRÓW ROLNICTWA, ŚRODOWISKA ORAZ Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa:
  1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, kancelaria@minrol.gov.pl 2. Minister Środowiska Prof. Jan Szyszko, Biuro.Ministra@mos.gov.pl, sekretariatmasl@mos.gov.pl, lukasz.augustyniak@mos.gov.pl
  3. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 4. Krzysztof Ardanowski, ardanowski@wp.pl, jkardanowski@wp.pl
  Z KOPIĄ DO:
  5. Jarosław Sachajko – PRZEWODNICZĄCY Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  6. ICPPC biuro@icppc.pl z pozdrowieniami,
  Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, Sir Julian Rose – prezes, rolnik, pisarz; Jadwiga Łopata, wiceprezes, laureatka ekologicznego Nobla
  Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO – Anna Szmelcer – prezes, specjalista biolog; Dorota Staszewska, lekarz
  Stowarzyszenie BEST PROEKO, Anna Bednarek – prezes
  Stowarzyszenie EKOLAND o/Zachodniopomorski, Edyta Jaroszewska – Nowak, prezes, rolniczka
  Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, Lena Huppert – prezes

  JEŚLI MOŻESZ TO WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA:
  http://www.icppc.pl/antygmo/pomoz-kampani/
  Adres do korespondencji: Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
  34-146 Stryszów 156, Poland, tel./fax +48 33 8797114, biuro@icppc.pl

 2. Tak , tak biedne „owieczki ” zależne od planet , zależne od traum z poprzednich wcieleń , oraz traum rodziców, zależne od genów , zależni od fusów kawy …………………..itd Nic tylko siąść i płakać , albo udać się natychmiast do specjalisty :)))))))))))))

 3. https://www.youtube.com/watch?v=iyRu1lzRg3k
  https://www.youtube.com/watch?v=7im63Q-KvF8

  //
  1.
  Pacek, już Ci kiedyś pisałem, że to nie miejsce na egzegezy własnych stanów emocjonalnych. Znajdź sobie jakieś forum, gdzie takie rzeczy opisują…

  2.
  Do kosza posłałem Twoje wpisy.
  Czy pomyślałeś, że druga osoba może sobie nie życzyć upubliczniania jej prywatnej korespondencji do publicznego wglądu ?
  Czy pomyślałeś, że może Ci założyć sprawę z powództwa cywilnego o naruszenie jej wizerunku, dóbr osobistych itp ?

  3.
  Następnym razem pomyśl ze 3 razy zanim pacniesz ENTER na klawiaturze !

  Voytek – [Admin]

Comments are closed.