Otwarte Forum Tematyczne – 27.12.2016

W listopadzie 2016 r. we Wrocławiu odbyło się autorskie seminarium Bożeny Przyjemskiej nt. chorób z autoagresji, które zaczynają być plagą czy epidemią naszych czasów, XXI wieku.

W trzeciej części zostały omówione m.in.:
– choroba Gravesa-Basedowa,
– reumatoidalne zapalenie stawów (RZS),
– autoimmunologiczne zapalenie wątroby,
– łuszczyca,
– atopowe zapalenie skóry,
– choroby autoimmunologiczne jelit,
– celiakia,
– choroba Leśniewskiego-Crohna.


Prelekcja wygłoszona przez Dariusza Liszewskiego na I Forum Wynalazczości Alternatywnej w listopadzie 2016 r. we Wrocławiu. Autor przypomniał historię radioniki i wielkie postacie związane z odkrywaniem tej wiedzy i technologii, jak choćby Thomas G. Hieronymus czy lekarz Albert Abrams.

Radionika to nazwa technologii medycznej rozwiniętej w czasach nowożytnych na przełomie XIX i XX wieku.
Posługuje się ona ukierunkowanym zamiarem (directed intention) wyszkolonego w zakresie radiestezji operatora, w celu dokonywania badania zjawisk i wpływania na ich przebieg nawet na dużą odległość. Przyjmuje założenie, że każdy przejaw materialnego świata, jako twór zbudowany z atomów, wysyła charakterystyczne promieniowanie w postaci częstotliwości drgań swoistej dla danej substancji.
Radionika w zastosowaniu biologiczno-medycznym jest metodą uzdrawiania na odległość poprzez usuwanie „drganiowych wzorców zakłóceń” z ożywiającego pola informacyjnego.


7 thoughts on “Otwarte Forum Tematyczne – 27.12.2016

    1. Robert ? wiadomym jest że musi się górotwór odprężyć ,”” 0,06 mikrosekundy„”” bez tego ziemia się spóźnia- przyspiesza ,znikniecie morza Aralskiego spowodowało jakieś zwolnienia przyspieszenia ? „40 mld ton wody „to mniej niż kropla, ile ropy ,gazu, węgla,itp . zamieniamy na gazy lotne .

Comments are closed.