Otwarte Forum Tematyczne – 4.03.2013

Obszerny fragment prelekcji dr Jerzego Jaskowskiego, który miał miejsce na Gdańskim Spotkaniu Wolnych Ludzi w dniu 2 marca 2013 roku w Gdańsku. Tytuł prelekcji to: „Ekologia jako jeden z fundamentów nowego świata”.