Otwarte Forum Tematyczne – 4.05.2015

Z rolnikiem ekologicznym, prowadzącym duże ekologiczne gospodarstwo rozmawia Janusz Zagórski. Omówiono wiele problemów z jakimi boryka się rolnictwo, nie tylko ekologiczne, w Polsce, stan prawny i nowe regulacje, oraz skalę protestów rolniczych w Warszawie.


Tym razem Michel Rachel, gości w programie specjalistów w zakresie hipnozy i relaksacji: Andrzeja Kaczorowskiego i Jarosława Filipka. Tematem spotkania jest praca z podświadomością, czyli metody doskonalenia umysłu.

Aby otrzymać płytkę, należy wysłać mail na adres: michel.rachel@wp.pl
Pierwsze pięć osób, otrzyma maila zwrotnego.

Więcej informacji na temat kursów i wykładowców na stronie:  http://www.kaczorowski.info
oraz
http://www.kaczorowski.tv/product/show/14/pl-plyty-audio-synchronizacja-polkul-mozgowych

3 thoughts on “Otwarte Forum Tematyczne – 4.05.2015

 1. Nie na temat ale ważny komunikat

  BEZPOŚREDNIO OD POLSKICH ROLNIKÓW
  Prosimy o udział w wydarzeniu i nagłośnienie.
  Żywność BEZPOŚREDNIO OD POLSKICH ROLNIKÓW”

  W dniu 8 maja 2015, piątek, o godz. 13.30, w „Zielonym Miasteczku Rolników” naprzeciwko gmachu Kancelarii Premiera RP wprowadzone do obiegu zostanie NIEPOWTARZALNE LOGO dla produktów sprzedawanych bezpośrednio od rolników. https://razemdladobrejzywnosci.files.wordpress.com/2015/06/icppc_dobrazywnosc_v2-01-logo.jpg

  Logo BEZPOŚREDNIO OD POLSKICH ROLNIKÓW, które jest inicjatywą Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC oraz Komitetu Protestacyjnego Rolników z Zielonego Miasteczka, wykorzystane zostanie do tego, by wspierać gospodarstwa rodzinne, które głęboko odczuwają skutki wyjątkowo restrykcyjnej i niesprawiedliwej dla rolników polityki rządu.

  Logo ma umożliwić identyfikację dobrej jakości żywności pochodzącej z gospodarstw rodzinnych w czasach, gdy dochody rolników pozostają pod dużym znakiem zapytania, a sprzedaż żywności jest coraz bardziej zmonopolizowana przez duże sieci supermarketów, które faworyzuje rząd.

  Rząd RP otwarcie wspiera międzynarodowe korporacje zamiast swoich własnych rolników(*).

  Dzięki sprzedaży bezpośredniej, rolnicy będą mieć gwarancję, że otrzymają sprawiedliwą zapłatę za wysokiej jakości żywność, jaką wytwarzają w swoich gospodarstwach, ponieważ wyeliminuje to pośredników. Z kolei konsumenci, mając świadomość, skąd pochodzi żywność, którą kupują, będą mogli podejmować świadome decyzje odnośnie zakupu.

  ..Wprowadzone do obiegu logo BEZPOŚREDNIO OD POLSKICH ROLNIKÓW jest kolejną inicjatywą mającą zwrócić uwagę na jawną niesprawiedliwość obecnych przepisów odnośnie „nielegalnej żywności”- przepisów, które Sejm i Senat ostatnio zmienił ALE NA GORSZE (**)…- mówi Jadwiga Łopata, rolniczka, aktywistka, laureatka ekologicznego Nobla

  Sir Julian Rose, Prezes ICPPC powiedział: „Symbol BEZPOŚREDNIO OD POLSKICH ROLNIKÓW jest wezwaniem do obrony polskich rolników i wspaniałej żywności, jaką wytwarzają w swoich gospodarstwach. Nie mogę uwierzyć, że Polska tak przytłacza swoich najlepszych, tradycyjnych rolników, narzucając im tak przestarzałe, drakońskie przepisy dotyczące wytwarzania żywności. Istnieją poważne podstawy do tego, by zaskarżyć polski rząd do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i uzyskać zadośćuczynienie za tą jawną niesprawiedliwość.”

  KONTAKT:
  Jadwiga Łopata i Julian Rose, tel.: 33 8797114
  Bogdan Chara, rolnik, tel. 603 560 975 lub 601 340 206
  Edyta Jaroszewska-Nowak, rolnik, tel.: 609 645386

  WSPÓŁPRACA:
  Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego http://www.protestrolnikow.pl
  ==========================
  (*) …2014 roku wpływy z podatku rolnego w skali kraju, wyniosły ponad 1,6 mld zł, kilkakrotnie więcej niż wpływy z tytułu podatku dochodowego od wielkich sieci handlowych…
  W tym samym czasie, kilka największych zagranicznych sieci handlowych, których łączne przychody w naszym kraju w 2011 r. wyniosły około 50 miliardów złotych (według niektórych szacunków obecnie sięgają już 80 mld zł) rocznie, płacą podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) tylko w wysokości kilkuset milionów rocznie… <http://protestrolnikow.pl/jan-bialkowski-rzadowe-jaja-ze-sprzedazy-bezposredniej/

  (**) W kwietniu w i Senacie przegłosowano ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która miała ułatwić rolnikom sprzedaż produktów przetworzonych w gospodarstwie. Tymczasem zgodnie z nowymi przepisami, które to mają wejść w życie 1 stycznia 2016 roku(!) ROLNIK BĘDZIE MÓGŁ SPRZEDAWAĆ SWOJE PRODUKTY TYLKO WE WŁASNYM GOSPODARSTWIE LUB NA TARGOWISKACH (UWAGA! nie zadaszonych!). Nie będzie mógł sprzedać swoich przetworzonych produktów do stołówek, restauracji, szkół, do lokalnego sklepiku, ani nawet na targowiskach usytuowanych w budynkach lub w ich częściach!

  Nie ma też kwoty wolnej od podatku, jak obiecywano. A rolnik realizujący sprzedaż bezpośrednią zobowiązany będzie do prowadzenia księgi wykazującej przychody. Od tych przychodów będzie obowiązywał podatek ryczałtowy w wysokości 2 proc. do kwoty UWAGA! 150 tys. euro, czyli 600 tys. zł rocznie(!)… komu mają służyć tak wysoka kwota?… bo małym rolnikom nie. Ponadto dalej BRAK jest odrębnych przepisów sanitarno-higienicznych uzależnionych od skali produkcji (JAK MA TO MIEJSCE WE WSZYSTKICH INNYCH KRAJACH UNII), na które czekają rolnicy, aby za sprzedaż swoich produktów – np. serów, soków, powideł – nie byli ścigani przez sanepid i nie musieli płacić kar.

  POSTULATY – Rolnicy domagają się:
  1. Ustawy zapobiegającej wyprzedaży ziemi obcokrajowcom.
  2. Umożliwienia rolnikom sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych.
  3. Ustawowego zakazu obrotu i upraw GMO.
  4. Kompleksowej i długoletniej polityki rolnej oraz odzyskania kontroli nad przetwórstwem rolno-spożywczym i rynkiem wewnętrznym.
  5. Zmiany regulacji ustawowych w obszarze szkód łowieckich w sposób zapewniający rolnikom rekompensatę poniesionych strat.
  6. Powołania Komisji Dialogu Społecznego ds. rolnictwa (strona rządowa, rolnicy, przedsiębiorcy).
  Komitet Protestacyjny Solidarności RI, Zielone Miasteczko Rolników

 2. Czemu znowu nie było o ufoludkach w piątek?

  //
  Bo w piątek był 1 Maja i świętowaliśmy Święto Klasy Robotniczej i ludu pracującego 😉

  Voytek – [Admin]

Comments are closed.