Polska strefą wolną od 5G, międzynarodowa konferencja, Kraków, 28 luty 2019

POLSKA STREFĄ WOLNĄ OD 5G

PROGRAM

9:00 Rejestracja

9:30 „Wolność, zdrowie a stan naturalnego środowiska. Kilka słów na

początek” – Jadwiga Łopata, laureatka nagrody Goldmana – ekologiczny Nobel (gospodarstwo edukacyjne EKOCENTRUM ICPPC, My Wolni Ludzie) i dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny naukowiec, My Wolni Ludzie

9:40 „5G – gigantyczne zagrożenie dla zdrowia i naturalnego środowiska” – sir Julian Rose, rolnik, pisarz, aktywista, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, Koalicja Polska Wolna od GMO, My Wolni Ludzie

10:10 Wywiad z dr Barrie Trower, specjalistą od wojskowej technologii mikrofalowej, światowym znawcą tematu kontroli umysłu i systemów broni mikrofalowej (video)

10:30 „5G – strategiczna sieć do przenoszenia pól torsyjnych w celu wprowadzania ich do organizmów nieświadomych niczego konsumentów” – dr Diana Wojtkowiak, Gdańsk, niezależny naukowiec, prowadzi badania w dziedzinach: fizyka pól torsyjnych, biologia molekularna, homeopatia, radionika, fizykoterapia.

11:15 „Komercjalizacja przestrzeni dla 5G: następny wielki zły pomysł” – Claire Edwards, w latach 1999 do 2017 pracowała w Organizacji Narodów Zjednoczonych, współautorka Międzynarodowego Apelu o powstrzymanie 5G na Ziemi i w kosmosie (www.5gspaceappeal.org)

11: 45 „Ścieżka od 4G do 5G – aspekty techniczne, naukowe i prawne” – dr inż. Jerzy Gremba, niezależny ekspert, prezes Instytutu Badań Elektromagnetycznych im. Jamesa Clerka Maxwella.

12:30 „Zmiana megaustawy telekomunikacyjnej (druk nr UD172) a naruszenie podstawowych praw obywatelskich Polaków” – dr Barbara Gałdzińska-Calik, wiceprezes Stowarzyszenia „Nasze Bielany”

13:00 „5G oczami mediów niezależnych” – Janusz Zagórski, niezależny dziennikarz, założyciel telewizji NTV, My Wolni Ludzie

13:15 Wprowadzenie do POROZUMIENIA W SPRAWIE UTWORZENIA KOALICJI ‚POLSKA WOLNA OD 5G’ – Jadwiga Łopata i Jacek J. Nowak

13:20 Przerwa na obiad

14:00 „Działania Krakowa dla ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem polami elektromagnetycznymi” – Marta Patena, Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa

14:15 „5G – narzędzie do masowej kontroli umysłu” – Ewa Pawela, Witold Hake, sygnaliści kontroli umysłu w Polsce

14:45 „Jak Szwajcarzy bronią się przed negatywnymi skutkami 5G?” – prof Mirosław Matyja, politolog, Szwajcaria (video)

15:00 „Procedury, zagrożenia, orzecznictwo w sprawach związanych z budową i rozbudową stacji bazowych telefonii komórkowych” – Zbigniew Gelzok, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom Prawo Do Życia, Prezes

15:30 „Życie czy śmierć. Mamy prawo wyboru! ” – Jerzy Zięba, publicysta; od ponad 20 lat zajmuje się naturoterapią, szczególnie w odniesieniu do naturalnych metod leczenia i zapobiegania chorobom przewlekłym i nowotworom (video)

16:00 FORUM OBYWATELSKIE z udziałem:

Prof. dr hab. Leszek Woźniak (5min)

Posłowie Klubu KUKIZ 15 (razem 15 min):

Dr Jarosław Sachajko

Prof. dr hab. Józef Brynkus

Agnieszka Ścigaj

Maciej Masłowski

Poseł niezrzeszony, Robert Majka (5min)

Monika Matusiak – „Polskie NIE dla 5G” (5min)

Dr Bogumił Wojnowski , badania PEM (5 min)

Mieczysław Chorzempa, Stowarzyszenie STOPZET i Spolek Za zákaz manipulace lidské nervové soustavy (5min)

GŁOSY Z SALI

17:30 – 18:00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UTWORZENIA KOALICJI ‚POLSKA WOLNA OD 5G’

PODSUMOWANIE