Projekt Republiki Ślężańskiej – artykuł Janusza Zagórskiego

 

Janusz Zagórski

Nowa Cywilizacja w Masywie Ślęży

Republika Ślężańska

Do 10 listopada 2016 do godziny 20.00 trwa na portalu polakpotrafi.pl akcja zbiórki funduszy na Projekt Republiki Ślężańskiej i Studia NTV Sobótka

Pod tym linkiem:

                    https://polakpotrafi.pl/projekt/studio-ntv-sobotka-?utm_source=index

możesz wybrać wartość nagrody i tym samym nas wesprzeć.

Przeczytaj tekst i zdecyduj czy warto.

Dziękujemy

   Masyw Ślęży to unikatowy kompleks krajobrazowy na południu polski położony ok. 30 km od Wrocławia. Miejsce to zawiera ślady obecności prasłowiańskich kultur, o których wiedza spowita jest tajemnicą przeszłości. Góra Ślęża i jej otoczenie to miejsce stwierdzonej naukowo niezwykłej anomalii magnetycznej polegającej na tym, że tutaj bezpośrednio przylegają do siebie dwa pasy bardzo silnego i bardzo słabego pola magnetycznego. Ten gradient tworzy swoisty wir magnetyczny będący podstawą niezwyklej energetyki tego miejsca.

   Kolejną przesłanką do twierdzenia, że jest to miejsce nadzwyczajne jest duże złoże kryształu górskiego, którego praktycznym potwierdzeniem jest kopalnia odkrywkowa w Kraskowie k/ Marcinowic (obecnie nieczynna). Struktury kryształu są, jak nam dzisiaj wiadomo, podstawowym materiałem na którym opierają się procesy informacyjne i technologia komputerowa. Kryształy, procesy informacyjne – to już blisko do pojęcia świadomości. Niektórzy mówią, że Masyw Ślęży to czakram świadomości. Jest coś na rzeczy.

   Następna fundamentalna sprawa: z badań nad historią Słowiańszczyzny jasno wynika, że góra Ślęża była jedną z najważniejszych świętych gór Prasłowian niewiele ustępującą znaczeniem słynnej Łysej Górze. Mamy do czynienia z wielkim kulturowym i religijnym testamentem, który należy odpowiednio odczytać i uszanować. Niestety, około 1000 lat temu rozpowszechnianie się wierzeń nowej religii chrześcijańskiej w postaci bardzo bliskiej duchowości Słowian zastąpiono często opresywną polityką. Zniszczyła on planowo większość pisanych i niepisanych źródeł wiedzy o pradawnych czasach. Stoimy przed wielkim wyzwaniem. Jak odbudować pamięć Polaków o ich pradawnych korzeniach. Na szczycie Ślęży w schronisku turystycznym zawieszona jest tablica z zapisem słynnych już słów w 1848 roku w księdze gości schroniska przez poetę Romana Zmorskiego:

Na słowiańskiej góry szczycie
pod jasną nadziei gwiazdą
zapisuję wróżby słowa
wróci –
wróci w stare gniazdo
stare prawo, stara mowa
i natchnione Słowian życie.

   To piękne proroctwo, które swoją magiczną siłą motywuje, by wypełnić je w czasach jakich żyjemy. Polacy w kraju i zagranicą spotykają się w tym miejscu od lat. Środowisko alternatywne organizuje tutaj wiele ważnych wydarzeń, warsztatów, sesji wizualizacyjnych i medytacyjnych. Najbardziej znanym przedsięwzięciem są doroczne Zloty Wolnych Ludzi „Harmonia Kosmosu” organizowane pod patronatem NTV i „Czwartego Wymiaru”. W naturalny sposób wrastamy w tą przestrzeń, coraz więcej osób poszerzających swoją świadomość tutaj się osiedla. Inspirowani różnymi trendami rozwoju duchowego wiemy, że transformacje w nas powinny przekładać na praktyczne zmiany wokół nas. Naszym wielkim marzeniem jest zbudowanie przyczółków nowej cywilizacji. Grupa osób skupionych wokół telewizji NTV zdecydowała, że najlepszym miejscem do tego historycznego eksperymentu będzie właśnie Masyw Ślęży z głównymi gminami administrującymi tymi terenami – Sobótką i Marcinowicami. Strategiczne znaczenie ma tu oczywiście miasto i gmina Sobótka. Ogólna idea Nowej Cywilizacji znajduje więc ostateczny wyraz w przedsięwzięciu, któremu nadaliśmy nazwę Republika Ślężańska w Masywie Ślęży. Chcielibyśmy wypełniać te wspomniane prorocze słowa Zmorskiego swoją realną pracą.

   Zaczynamy od stworzenia drugiego studia Niezależnej Telewizji NTV (pierwsze od 4 lat działa we Wrocławiu). Ma ono służyć przede wszystkim nawiązaniu głębokich i szerokich kontaktów z mieszkańcami tych okolic, by razem z nimi środowisko alternatywne mogło stworzyć bezprecedensową jak na dzisiejsze czasy przestrzeń wolnych ludzi. Ale to tylko sposób do realizacji naprawdę wielkich celów. Oto one w największym skrócie:

  • Wprowadzenie zasad Demokracji Bezpośredniej poprzez stworzenie systemu głosowania mieszkańców tej gminy on line w trakcie podejmowania wszelkich decyzji merytorycznych na posiedzeniach Rady Miasta i Gminy.

  • Upowszechnianie najbardziej skutecznych i sprawdzonych metod szeroko pojmowanych terapii naturalnych w celu poprawy zdrowia miejscowej społeczności.

  • Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej realizowane między innymi poprzez wprowadzenie do obiegu waluty lokalnej i założenie Banku Municypalnego.

  • Wprowadzanie polityki osadnictwa opartej o rygorystyczne zasady ekologicznego budownictwa i upowszechnianie naturalnych metod uprawy ziemi.

  • Uczynienie z tego miejsca wielkiego ośrodka gromadzącego i propagującego skrywaną do tej pory wiedzę o prawdziwej historii ludzkości i scenariuszach zmian naszej cywilizacji.

  • Utworzenie centrum eksperymentalno – wystawienniczego zajmującego się pokazywaniem ekologicznych sposobów pozyskiwania i wykorzystywania energii oraz szerzenie praktycznej wiedzy na temat niekonwencjonalnych, proekologicznych i alternatywnych technologii.

  • Aranżowanie życia kulturalno – artystycznego wyrażającego potrzebę bycia w harmonii z samym sobą , z ludźmi i przyrodą.

  • Wprowadzanie nowatorskich działań edukacyjnych służących zdobywaniu wartościowej wiedzy i praktycznych ważnych umiejętności życiowych.

  • Animowanie szeroko pojmowanego dialogu różnych światopoglądów, religii, wyznań i orientacji duchowych. Propagowanie pozytywnych doświadczeń pradawnych kultur ze szczególnym uwzględnieniem słowiańskich i prasłowiańskich czasów.

   To oczywiście wszystko w wielkim skrócie. Przed nami gigantyczna zbiorowa praca całego środowiska alternatywnego nad projektem nie mającym, myślę, precedensu przynajmniej w Europie. To nie jest budowanie jakieś enklawy, tym bardziej sekty, czy zamkniętej wspólnoty. To wejście w realną polską, trudną, lokalną rzeczywistość, kontakt z najzwyklejszymi ludźmi, których powszechnie uważa się za przeciętnych. Ale każdy człowiek jest na swój sposób geniuszem. W jakiejś sprawie ma do zaproponowania coś niepowtarzalnego i nadzwyczajnego. I tego chcemy szukać wśród tych ludzi, chcemy w nich obudzić te nadzwyczajne moce i możliwości i przekonać ich, że jak połączymy siły to stworzymy razem wielką rzecz dla siebie i innych.

   Nie trzeba mieszkać w masywie Ślęży, by uczestniczyć w tym niepowtarzalnym i ekscytującym eksperymencie. Wielkie projekty robią wielcy ludzie. To że wspomniany geniusz jest w każdym z nas nie znaczy, że każdy z nas znajdzie ten norwidowski diament w sobie. Może jednak Ty go zobaczysz i dołączysz do nas.

Do 10 listopada 2016 do godziny 20.00 trwa na portalu polakpotrafi.pl akcja zbiórki funduszy na ten Projekt i studio NTV Sobótka

Pod tym linkiem:

https://polakpotrafi.pl/projekt/studio-ntv-sobotka-?utm_source=index

możesz wybrać wartość nagrody i tym samym nas wesprzeć

Dziękujemy

                                                                   Janusz Zagórski          2 thoughts on “Projekt Republiki Ślężańskiej – artykuł Janusza Zagórskiego

  1. To dziwne, pamiętam jak Janusz mówił o tradycjach chrześćjańskich w Europie, w tym i w Polsce.Jak ma się do tego kultura Słowiańska?Właściwie co On popiera, bo jedno sie kłóci z drugim?

Comments are closed.