Stop Nowemu Porządkowi Świata – 30.05.2012

– Waldemar „Major” Fydrych i Agnieszką Couderq – Pomarańczowa Alternatywa
– Maciej Lisowski – Fundacja Lex Nostra

– Piotr Szałwiński – Fundacja „Ponad Przeciętni”
– Marcin Dachtera – zakazana wiedza

3 thoughts on “Stop Nowemu Porządkowi Świata – 30.05.2012

  1. Elita zawsze istnieje , bez względy, czy rządzi zło , czy rządzi dobro. W czasie rządów zła elitę stanowi największa, najgłupsza szumowina, która w okresie panowania dobra, ląduje na dnie drabiny społecznej, jeśli w ogóle znajduje miejsce w społeczeństwie. Obecnie mamy Kali Jugę rządy ciemności, czyli rządy głupców i najgorszych szubrawców, miernot (papieże , prezydenci inni wielcy dostojnicy itd), cały system społeczny, religijny, ekonomiczny jest dostosowany do rządów głupców, gdy rządzą głupcy , zło, wtedy wszystko idzie źle i wszystkim jest źle. Podczas rządów dobra , światłości, poddaniu się ludzi boskiej woli, wszystko jest dobrze i wszystkim jest dobrze, sprawy toczą się we właściwym kierunku, słońce świeci we właściwym momencie, deszcz pada , gdy jest potrzebny roślinom, krowy dają wyśmienite mleko, wszystko współistnieje w harmonii zgodnie z boskim rytmem. Kali Juga niedługo się kończy, kończy się mała Kali Juga w cyklu dużej Kali Jugi trwającej ponad 300000 lat. Dane według Wed.

  2. „Opozycja wobec Galileusza nie znajdowała się zatem wśród hierarchii kościelnej, ale ulokowana była głównie w szeregach nauczycieli i profesorów obawiających się „nowego”. Kościół pozostawiał wówczas swobodę w badaniach astronomicznych pod warunkiem, iż interpretowanie wyników będzie traktowane jako zagadnienie teoretyczne a nie opis rzeczywistości.”
    http://www.polis2008.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=472:powiedzmy-galileusz-1&catid=178:dzielnica-naukowcow&Itemid=245
    Pan Dachtera o Galileuszu mówi nieprawdę.

Comments are closed.