Otwarte Forum Tematyczne – 17.11.2017

Niezwykła sceneria, magiczne miejsce, cześć pierwsza zapisu wideo lustrującego małą osadę Basorgino położoną w Dolnym Ałtaju,…

Otwarte Forum Tematyczne – 2.11.2017

Nagranie to zarysowuje historię ludzi, którzy podjęli się założenia wspólnoty i stworzenia swojego miejsca na ziemi,…

Stop NWO – 22.10.2014

W studio NTV ponownie Roman Nacht i fascynującą rozmowa na temat iluminatów, jezuitów, szczebli władzy ponad…