Zanim przeklną nas dzieci – krakowska konferencja 15.05.11

Zanim przeklną nas dzieci!


Nowa Cywilizacja


wobec

upadku starego porządku

KONFERENCJA


Organizatorzy: Janusz Zagórski i Dionizy Pietroń

15 maja (niedziela) 2011 rok g. 10.00 -17.00

KRAKÓW, Klub Rotunda, ul. Oleandry 1

10.00

Otwarcie konferencji Janusz Zagórski, Dionizy Pietroń

10.10

Czym jest NWO ?– prezentacja Dionizego Pietronia

11.00

Strategie manipulacyjne rządzących – Mikołaj Rozbicki

12.00

Negatywne doświadczenia ludzi ze zjawiskiem UFO – Janusz Zagórski

12.30 Smugi chemiczne (chemtrails) i GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) jako elementy – przegląd filmowy z wrocławskich seminariów

13.00

Globalne zagrożenia dla niezależności konsumentów i rolników. Lokalne rozwiązania globalnych problemów – wystąpienie Sir Julian Rose, prezesa Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

14.00 przerwa

14.30

„TRADYCYJA czy NOWOCZESNOŚĆ w drodze do niezależności i samowystarczalności?” – Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)

15.30

Nowa nauka i nowe alternatywne technologie

16.00

Strategia tworzenie wielkiego ruchu społecznego Wolni Ludzie: DOSYĆ

Janusz Zagórski i Dionizy Pietroń

16.30

Dyskusja

17.00 Zakończenie konferencji

Informacje: Janusz Zagórski, 691 558259 lub 71 3278772 e-mail: januszzagorski8@gmail.com .pl oraz januszzagorski.pl

dionizy.pietron@gmail.com