ZDay – Globalny Dzień Świadomości

W studio Niezależnej Telewizji dwóch gości: Szymon Chrobak i Paweł Stafij i zaproszenie na event „ZDay”  14 marca 2015 czyli tzw. światowy „Dzień Globalnej Świadomości”.

http://zdayglobal.org/

2 thoughts on “ZDay – Globalny Dzień Świadomości

  1. Gdyby jeszcze ludzka świadomość wkroczyła w liczbę wymierną Pi,a wykroczyła z zaklętego cyklami Koła.
    To można byłoby mówić o dniu świadomości. A tak Niewymierność liczby Pi jest dowodem Dnia nieświadomości..

Comments are closed.