Czy rząd nielegalnie reklamuje szczepionki? – Interwencja obywatelska

Witam,
P. Januszu na początku chciałam poruszyć temat odporności i wpływu witaminy D3 na zakażenie oraz na przebieg ciężkiej postaci covid-19. W dniu 24 listopada 2020 Prezydent RP spotkał się z ekspertami gdzie debatowano o odporności w czasie pandemii. 
Spotkanie skończyło się posumowaniem, że cytuję ,,Uczestnicy spotkania podkreślali potrzebę zainicjowania kampanii o charakterze edukacyjnym o wpływie naszego stylu życia na zdrowie oraz o możliwości podnoszenia poziomu odporności, m.in. dzięki suplementacji witaminy D3.,,

I nic  dalej nie wynikło z tego spotkania, oprócz zorganizowanej szybko i dobrze kampanii reklamowej szczepień na początek roku 2021. Jak w rozmowie poruszyłam uważam że ,,akcję z aktorami i osobami publicznymi zorganizowano w ten sposób ponieważ ustawa o prawie farmaceutycznym – rozdział 4 wyraźnie mówi kto może reklamować i w jaki sposób produkty lecznicze. Cytuję część ustawy:

Art. 55. Reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości 

1.
Reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości nie może polegać na:
1)
prezentowaniu produktu leczniczego przez osoby znane publicznie, naukowców, osoby posiadające wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne lub sugerujące posiadanie takiego wykształcenia;

2)
odwoływaniu się do zaleceń osób znanych publicznie, naukowców, osób posiadających wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne lub sugerujących posiadanie takiego wykształcenia.

2.
Reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości nie może ponadto zawierać treści, które:
1)
sugerują, że:
a) możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego, zwłaszcza przez postawienie diagnozy lub zalecanie leczenia w drodze korespondencyjnej,
b) nawet osoba zdrowa przyjmująca produkt leczniczy poprawi swój stan zdrowia,
c) nieprzyjmowanie produktu leczniczego może pogorszyć stan zdrowia danej osoby; zastrzeżenie nie dotyczy szczepień, o których mowa w art. 57zakaz kierowania do publicznej wiadomości reklamy niektórych produktów leczniczych ust. 2,
d) produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, produktem kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym,
e) skuteczność lub bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego wynika z jego naturalnego pochodzenia;

2)
zapewniają, że przyjmowanie produktu leczniczego gwarantuje właściwy skutek, nie towarzyszą mu żadne działania niepożądane lub że skutek jest lepszy lub taki sam, jak w przypadku innej metody leczenia albo leczenia innym produktem leczniczym;

3)
mogą prowadzić do błędnej autodiagnozy przez przytaczanie szczegółowych opisów przypadków i objawów choroby;

3a)
odnoszą się w formie nieodpowiedniej, zatrważającej lub wprowadzającej w błąd, do wskazań terapeutycznych;

4)
zawierają niewłaściwe, niepokojące lub mylące określenia przedstawionych graficznie zmian chorobowych, obrażeń ludzkiego ciała lub działania produktu leczniczego na ludzkie ciało lub jego części.

5)
(uchylony)

Linki w tej sprawie
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2002,spotkanie-z-ekspertami-na-temat-odpornosci-w-obliczu-pandemii-covid-19.html

https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,koronawirus-a-poziom-witaminy-d–niepokojace-ustalenia,artykul,57185454.html

https://portal.abczdrowie.pl/witamina-d-a-zakazenie-koronawirusem-czy-niedobor-moze-wplywac-na-ciezki-przebieg-choroby

Druga część rozmowy  dotyczyła by szczepień – warunkowego pozwolenia wydanego przez Prezesa Rejestracji Wyrobów Medycznych oraz informacji EMA  Europejskiej Agencji  Leków dotycząca warunkowego dopuszczenia szczepionek a brak informacji w Narodowym Programie Szczepień gdziekolwiek że to jest warunkowe. Proszę spojrzeć dokładnie na ostatnią część informacji Prezesa Wyr. Med. dotyczącą comirnaty Pfizer  –

http://urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-21122020-r-w-sprawie-komunikatu-europejskiej-agencji-lek%C3%B3w-dot

Wpływ szczepień Comirnaty na rozprzestrzenianie się wirusa w społeczeństwie nie jest jeszcze poznany. Na tym etapie badań nie wiadomo jeszcze, ile zaszczepionych osób może nadal być w stanie przenosić i rozprzestrzeniać wirusa. Obecnie nie ustalono, jak długo trwa ochrona zapewniona przez Comirnaty. Osoby zaszczepione w badaniu klinicznym będą obserwowane przez 2 lata, aby zebrać więcej informacji na temat czasu trwania ochrony.

A badanie kliniczne wedle ustawy o zawodzie lekarza to eksperyment medyczny 

W myśl Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857) badanie kliniczne zalicza się do eksperymentów medycznych. Ustawa wyróżnia dwa rodzaje eksperymentów medycznych – eksperyment leczniczy i eksperyment badawczy.

http://urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-21122020-r-w-sprawie-komunikatu-europejskiej-agencji-lek%C3%B3w-dot

Tutaj warunkowe dopuszczenie Moderny 

http://urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-8-stycznia-2021-r-w-sprawie-wydania-rekomendacji-dotycz%C4%85cej-wydania

Tutaj opis co to jest warunkowe dopuszczenie w unii i odpowiedzi dotyczące warunkowego dopuszczenia szczepien przeci covid -19 na terenie Unii.

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_2390

Narodowy program szczepień to moim zdanie źle opracowana ulotka reklamowa szczepień, która łamie przepisy prawa farmaceutycznego o reklamie produktu leczniczego . Nie zawiera prawdziwych informacji dotyczących szczepień.

W załączniku zamieszczam ciekawe opracowanie które znalazłam w internecie prof. Gałuszki dotyczące wpływu mediów na pandemię świńskiej grypy 2009 roku. Jak czytam to mam wrażenie że to jest dobrze opracowana pandemia medialna.

Ostatnia informacja którą znalazłam dziś na temat skuteczności szczepionek a w zasadzie ich braku.

https://wiadomosci.wp.pl/koronawirus-zakazenia-po-szczepieniach-przeciwko-covid-jest-ich-coraz-wiecej-6599704344333280a

https://portal.abczdrowie.pl/szczepienia-przeciwko-covid-19-skutecznosc-pierwszej-dawki-preparatu-pfizera-mniejsza-niz-sie-spodziewano

Pozdrawiam

One thought on “Czy rząd nielegalnie reklamuje szczepionki? – Interwencja obywatelska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *