Jak umysł może prowadzić nas na manowce – prof. Jerzy Vetulani


Przedstawiamy tutaj zapis prelekcji, która odbyła się w ramach Międzynarodowego Kongresu CZŁOWIEK W OBLICZU SENSU ŻYCIA DIALOG WSPÓŁCZESNEJ NAUKI Z DUCHOWOŚCIĄ. Kongres odbył się we Wrocławiu w dniach 19 – 20 kwietnia 2013 roku. Organizatorem była polsko-niemiecka fundacja Willigisa Jaegera oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Jerzy Vetulani — profesor nauk przyrodniczych, psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, doctor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autor kilkuset prac badawczych o międzynarodowym zasięgu, współtwórca hipotezy β-downregulacji jako mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych. W 1983 laureat Międzynarodowej Nagrody Anna Monika II klasy za badania nad mechanizmami działania elektrowstrząsu. Jeden z najczęściej cytowanych naukowców polskich w dziedzinie biomedycyny. Popularyzator nauki, przez ponad dwie dekady redaktor naczelny czasopisma „Wszechświat”. Zwolennik legalizacji marihuany i ogólnej depenalizacji narkotyków, krytyk represyjnej polityki narkotykowej w Polsce.
Posted on 6 lipca 2013
3 views

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *