Reportaż – Pikieta Solidarni z Żurawlowem


Pikieta “Solidarni z Żurawlowem” odbyła się 15 lipca 2013 r. pod Ministerstwem Środowiska w Warszawie.

Rolnicy z Żurawlowa od 5 tygodni walczą z amerykańską globalną firmą wydobywczą Chevron wspieraną przez Ministerstwo Środowiska,rząd i władze samorządowe.

Zamojszczyzna leży na trzech największych w Polsce Głównych Zbiornikach Wód Podziemnych, w tym jednym transgranicznym z Ukrainą. Region Żurawlowa jest całkowicie rolniczy, z najlepszymi glebami w Polsce. Firma Chevron nie ma zezwolenia na składowanie odpadów toksycznych w górotworze. Rolnicy wystąpili do Ministerstwa Środowiska z wnioskiem o delegalizację koncesji firmy Chevron. Koncesja została przyznana, jak wszystkie inne wydane koncesje, w sprzeczności z prawem europejskim dotyczącym warunków zapewnienia wolnej konkurencji, za co Polskę skazał 27 czerwca Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Rolnicy blokują od 5 tygodni działkę wydzierżawioną przez Chevron, nie pozwalając na postawienie ogrodzenia, bez wydzielenia granic posesji. Wspierają ich ludzie i społeczności z całego świata.

Reportaż dobitnie ukazuje, że Rząd i jego ministrowie mają głęboko w (wiadomo gdzie) dobro rolników, polskiej ziemi i pojedynczego obywatela. Pytanie, które ciśnie się na usta po tym reportażu brzmi: w czyim interesie są podejmowane takie decyzje przez “władzę”, bo na pewno nie w naszym! Ale na to odpowiedzieć już muszą sobie widzowie. To jest ostatni dzwonek na pobudkę! I oby większość zdążyła się obudzić bez ręki w nocniku.

Posted on 17 lipca 2013
1 views

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *