Misja Desmarquet – Życie inteligentne w galaktyce – Tomasz Chałko

15 thoughts on “Misja Desmarquet – Życie inteligentne w galaktyce – Tomasz Chałko

 1. Czy Inżynieria Genetyczna Może Zerwać w Nas “SREBRNY SZNUR” – Linię Energetycznego światła – Łączącego Człowieka z Jego Duchem…?

  “SREBRNY SZNUR” – Jest to Linia Energetyczna światła, Łącząca Człowieka z Jego Duchem…

  Srebrny sznur jest połączony z szyszynką, ważnym gruczołem endokrynicznym w środku głowy (Glandula Pinealis).

  Na głowie jest niewielki wyrostek, punkt stykowy duszy i ciała. Idzie ku górze niczym antena. Osoby rozwinięte duchowo twierdzą, że korzeń srebrnego sznura rozpoczyna się już w sercu…

  W czasie snu w głębokim wyciszeniu, dusza człowieka podróżuje poza ciałem. Wtedy człowiek miewa różne sny. Jednak swoboda duszy jest ograniczona tym “Srebrnym Sznurem”…
  Wielokrotnie podczas snu czujemy szarpnięcie. Sygnał, że dusza zbyt daleko odeszła od swojego ciała, za mocno naprężyła “Srebrny Sznur” i ponownie została przyciągnięta…

  “…Zanim się przerwie srebrny sznur
  i stłucze się czara złota,
  i dzban się rozbije u źródła,
  i w studnię kołowrót złamany wpadnie…”

  “…I wróci się proch do ziemi, tak jak nią był,
  a duch powróci do Boga, który go dał…”

  (Biblia Tysiąclecia – Księga Kaznodziei Salomona – Koheleta 12:6,7)

  https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=581

  Po śmierci człowieka, dusza opuszcza ciało, ale jeszcze przez kilka dni zostaje z nim złączona poprzez “Energetyczny Sznur”…

  Kiedy ciało ulega rozpadowi ta nić stopniowo się rozpływa…

  Srebrny sznur jest symbolem życia. Złota czasza, misa wypełniona oliwą – światłem, niczym kaganek. Kiedy urywa się srebrny sznur, gaśnie kaganek – świeca życia. Misa jest pusta, brakuje oliwy życia, Boskiej energii. Ciało staje się prochem a duch wraca do Boga.

  Srebrny sznur sięga tylko do poziomu “tęczowego mostu”. Aby przejść przez tą wąską kosmiczną furtkę, łączącą dwa światy, dusza musi posiadać złoty sznur, który ją łączy już z Najwyższym Źródłem. To dopiero w nim popłynie bardzo silna Boska Energia. Wtedy w ciele człowieka nastąpi wiele przemian, również w strukturze DNA. Zmiany te wywołają odmienną atomizację w komórkach ludzkiego ciała, inny przepływ neutronów
  co w konsekwencji zwiększy moc przepływającej energii. Ciało zmieni swój wygląd na kolor mleczny i świecący tzn, ” mleczy system ciała”. Na wskutek zmian wibracji na wyższe energie, będzie podnoszony poziom świadomości umysłu. Wysoka energia otwiera mądrość.

  Srebrny sznur powoli stanie się złoty. Jego długość już nie będzie ograniczona. Taki człowiek budzi swoje wnętrze coraz mocniej w nowej rzeczywistości. Otwiera umysł na inną mądrość, właściwe zrozumienie świata fizycznego i spirytualnego. Wyzwala się ze świata iluzji. Następuje oświecenie.

  Słyszymy wielokrotnie na przestrzeni wieków, od wielu ludzi, “zostałem nawrócony”. Myślę ta chwila jest tą granicą, kiedy człowiek budzi uśpioną duszę. Zaczyna rozumieć swoją misję na Ziemi i własne istnienie. Następuje ponowne jego narodzenie.

  “A ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, Mistrzu Wierny, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel: nikt bowiem takich cudów czynić nie mógł jakie Ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był.

  Odpowiadając Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci jeśli się ktoś nie narodzi na nowo nie może ujrzeć Królestwa Bożego”.
  (Ewangelia Św. Jana. 3: 2,5)

  “Jak mi nie wierzycie, gdy mówię o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie jak wam będę mówił o niebiosach?”
  (Ewangelia Św. Jana 3:12)

  https://www.vismaya-maitreya.pl/zakryte_zagadki_srebrny_sznur.html

  ======

  “SZCZEPIONKI mRNA MOGĄ POWODOWAĆ NIEPŁODNOŚĆ, PORONIENIA I WADY WRODZONE”

  …Masowe Szczepienia Przeciwko Covid-19 Tworzą „Potwora”, Którego Nie Będzie Się Dało Powstrzymać…

  …Dlaczego Nikt Nie Przejmuje Się Immunologiczną Ucieczką Wirusa ?…

  (Dr Geert Vanden Bossche – działa aktywnie przy badaniach technologiczno-rozwojowych szczepionek i ma tutaj bardzo duże doświadczenie)

  https://www.odkrywamyzakryte.com/szczepionki-mrna-moga-powodowac-nieplodnosc/

  =======

  “Mark of the beast changes your DNA” – (Video 22-03-2020)

  https://www.youtube.com/watch?v=XJkrX8j5ye4

  “IRAN BACKS CHINA CALLS TO INVESTIGATE U.S. CREATION AND SPREAD OF
  CORONAVIRUS” – (18-03-2020)

  https://www.newsweek.com/iran-back-china-calls-us-coronavirus-1493041

  =======

  1. “Kto jest świadomy? My czy czasoprzestrzeń” – (Według teorii “Orch-OR”)

   Metafizyka? Wielu naukowców obawia się, że hipotezy na temat kwantowej natury umysłu i pamięci należą do tej właśnie, mającej opinię pozanaukowej, dziedziny. Z drugiej strony czymże jak nie nauką jest poszukiwanie fizycznego, choć kwantowego, podłoża dla świadomości, zamiast znajdowania nadprzyrodzonych wytłumaczeń…?

   ytłumaczeń?
   Mikrotubule – wizualizacja

   1. Mikrotubule – wizualizacja
   Cytowany w grudniowym numerze “New Scientist” anestezjolog z Arizony, Stuart Hameroff, twierdzi już od wielu lat, że mikrotubule – włókniste struktury o średnicy 20-27 nm, powstające w wyniku polimeryzacji białka tubuliny, a pełniące funkcję cytoszkieletu nadającego kształt komórce, w tym także komórce nerwowej (1) – istnieją w “superpozycjach” kwantowych, co pozwala im mieć dwa różne kształty jednocześnie. Każdy z owych kształtów wiąże się z określoną ilością informacji, kubitem, w tym przypadku przechowującym dwukrotnie więcej danych niż wynikałoby to z klasycznego rozumienia tego układu. Jeśli dodamy do tego zjawisko splątania kubitów, czyli oddziaływania cząstek niebędących w bezpośrednim sąsiedztwie, to rysuje się model funkcjonowania mózgu jako kwantowego komputera, który opisywał słynny fizyk Roger Penrose. Hameroff nawiązał zresztą z nim współpracę, tłumacząc w ten sposób niezwykłą szybkość, elastyczność i wszechstronność mózgu…

   Mózg człowieka działa ze średnią częstotliwością 40 herców, co oznacza, że przejście tubuliny w mikrotubulach ze stanu ustalonego do stanu superpozycji i powrót do stanu ustalonego zajmuje około 25 milisekund. Badacze obliczyli, że masa mikrotubul, potrzeba do przejścia ze stanu określonego do nieokreślonego i z powrotem z częstotliwością 40 herców zawiera się w około 40 tysiącach neuronów. Oznacza to, że w mózgu funkcjonują zespoły neuronów, współpracujących ze sobą w zorganizowanym procesie przechodzenia tubulin w mikrotubulach w stan superpozycji i redukcji tego stanu poprzez kolaps funkcji kwantowej do stanu ustalonego. Czemu służy ten proces?

   Otóż mózg, wchodząc w stan superpozycji, doświadcza bytów informacyjnych, istniejących potencjalnie w rzeczywistości Plancka. Jest to skala rzeczywistości o granicznym stopniu rozdrobnienia na poziomie 10-35m i 10-43 s. Na takim poziomie rzeczywistość przestaje być zjawiskiem ciągłym i staje się podzielna na kwanty (kwantowalna). Można wyobrazić sobie rzeczywistość Plancka jak nośnik informacji o niewyobrażalnej rozdzielczości, na którym można zapisać praktycznie nieskończoną liczbę informacji…

   https://mlodytechnik.pl/technika/28383-kto-jest-swiadomy-my-czy-czasoprzestrzen

   =====

   “Mechanika mitologenu społecznego”

   Żyjemy w zbiorowości, którą z jednej strony próbujemy opisywać językiem nauki (socjologia, psychologia społeczna), z drugiej zaś stanowimy zbiór indywiduów, unikalnych i zanurzonych w niepowtarzalnej fenomenologii wewnętrznego przeżywania. W postkantowskiej rzeczywistości intelektualnej oczywistym stało się, że dla człowieka niemożliwe jest poznanie rzeczywistości inaczej jak poprzez kategorie: wzorce, schematy porządkujące, które są zawarte w umyśle. Co to jednak oznacza? Czy współczesna nauka potrafi wytłumaczyć, jaka jest natura kategorii umysłu, czym jest myśl, uczucie czy spostrzeżenie…?

   Model “Orch OR”

   Już w starożytności toczył się spór na temat natury myśli. Demokryt z Abdery i współczesny mu Sokrates mieli dwa odmienne poglądy na temat związku pomiędzy umysłem i myślą. Sokrates twierdził, że mózg wytwarza myśli, z kolei Demokryt przekonywał, że umysł nie tworzy myśli, tylko ich doświadcza. Współczesna nauka przyznaje rację w tym sporze Demokrytowi.

   Model świadomości, który wychodzi naprzeciw postawionym pytaniom i opiera się na osiągnięciach współczesnej nauki, zrodził się w umysłach dwóch naukowców — fizyka i matematyka Roberta Penrose’a oraz naukowca i anestezjologa Stuarta Hameroffa [1]. Model ten nazywany jest akronimem Orch. OR od agielskiego: orchestrated objective reduction, co można przetłumaczyć jako model zorganizowanej redukcji obiektywnej.

   Dla Stuarta Hameroffa zrozumienie zjawiska świadomości była idée fixe, dla której postanowił studiować medycynę i zająć się anestezjologią — dyscypliną zajmującą się chemiczną regulacją zjawiska świadomości człowieka. Współczesna farmakologia nie tłumaczy, w jaki sposób anestetyki w sposób błyskawiczny, po kilkunastu sekundach wziewnego podawania powodują wyłączenie zjawiska świadomości. Spotkanie Hemeroffa i Penrose’a zaowocowało stworzeniem modelu, który w spójny sposób tłumaczy zjawisko świadomości i opiera się na osiągnięciach fizyki kwantowej.

   Model “Orch OR” opiera się na dwóch podstawowych założeniach:

   1. Mózg jest biologiczną maszyną kwantową, której elementy w sposób zorganizowany potrafią wchodzić w stan heisenbergowskiej nieokreśloności (stanu superpozycji) i wracać do stanu o ustalonym położeniu w procesie zwanym kolapsem kwantowym.

   2. Na poziomie rzeczywistości Plancka istnieją w stanie superpozycji tak zwana qualia — możliwe do uświadomienia informacje, w których zawiera się każde doświadczenie, jakie kiedykolwiek było udziałem istot żywych…

   Jednym z elementów struktury każdej komórki (cytoszkieletu) są mikrotubule — cylindryczne twory zbudowane z białka tubuliny i związane z mięśniowymi włóknami aktyny. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku na skanach mikroskopów elektronowych ukazał się nowy wymiar życia wewnątrzkomówrkowego — całe komórki wypełnione pęczkami mikrotubul. Uważa się, że system mikrotubul organizuje życie komórki, decyduje o transporcie wewnątrzkomórkowym, zmianach kształtu, tworzeniu synaps między neuronami itp.

   Można powiedzieć, że system mikrotubul stanowi wewnątrzkomórkowy układ nerwowy, odpowiedzialny za interakcje komórki z sąsiedztwem.

   W organizmach wielokomórkowych systemy mikrotubul sąsiednich komórek kontaktują się ze sobą poprzez ścisłe łącza (ang. tight junctions), mogąc współpracować ze sobą i tworzyć zespoły funkcjonalne, wykonujące określone zadania.

   W mikrotubulach, cząsteczki dimerycznego białka tubuliny wykazujące cechy dipolowe ustawione są w ściśle określonych pozycjach i tworzą strukturę krystaliczną, a otaczająca je cytoplazma oddziela je od najbliższych organelli (ryc. 1). Wspomniani wcześniej uczeni zaproponowali model, w myśl którego, żelowanie cytoplazmatyczne umożliwia dipolarnym cząseczkom tubuliny wchodzenie w stan superpozycji, czyli nieokreślonego położenia przestrzennego, na który pozwala zasada nieoznaczoności Heisenberga. Następnie, molekuły tubuliny poprzez kolaps funkcji kwantowej wracają do stanu ustalonego i ustawiają się w ponownie w pozycji określonej…

   Zakłada się, że w wymiarze Plancka w stanie superpozycji istnieją tak zwane qualia, informacje o wszelkich doświadczeniach istot żywych od początku powstania życia…

   Mózg człowieka, wchodząc i wychodząc ze stanu superpozycji co około 25 milisekund ma dostęp do rzeczywistości Plancka, co zmienia ustawienie tubulin w mikrotubulach i powoduje w ten sposób zmianę działania mózgu, którą doświadczamy jako uświadomienie sobie zjawisk wewnętrznych i zewnętrznych…

   https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/view/42204/30241

   Wyniki Wyszukiwania w Google

   “Teoria Orch OR”

   https://www.google.com/search?client=ms-opera-mini-android&sxsrf=ALeKk02_giSkM6x-7v-HLnCg8cEJ7rnHrA%3A1617874141733&q=Teoria+Orch+OR&oq=Teoria+Orch+OR&aqs=heirloom-srp..

   =====

 2. I.1.Inteligentne Życie w Galaktyce?
  2.W Ameryce Północnej jest Gatunek Ptaków Wodnych, może nawet jakieś Kaczki.
  Rodzice znęcają się nad Dziećmi. Jeśli Młode da sobie wmusić „syndrom lotniska”, jest pokorne, posłuszne, stara się „pojednać” z Rodzicami, wtedy jest zabijane. Jeśli „stawia się”, skarży się, narzeka, „odcina się” na krzywdę, wtedy daruje mu się życie.
  3.Korzystające z mojego kalectwa łobuzy wymuszają na „bydle” bezwzględne posłuszeństwo w wykonywaniu nawet najgłupszych i najszkodliwszych pomysłów.
  4.Jeśli usiłuję być posłuszny, pokorny, pożyteczny wtedy jestem karany przez ich zwierzchników.
  5.Dla czego w Galaktyce. Bo potrafią rozmawiać z mojim znajomym i szarpać mojego Psa a ja ich nie widzę. Pewnie korzystają z Czwartego Wymiaru, „głębokości” o której mówił Pan Jezus a nie z czasu.
  6.Czy to na pewno jest życie inteligentne? A może tylko ambitne. Nawet Sztuczna Ambicja a nie Sztuczna Inteligencja. Tak jak „system”, który nie pozwolił mi zadać pytania wróżce na Ekranie Telewizora. „W trakcie Audycji”. (Tylko mają inne technologie bardziej lub mniej rozwinięte, niż my).
  Oby Ten, który wypowiedział tą myśl uwolnił się, był bezpieczny od kłopotów.
  7.Świat z czwartym wymiarem, „głębokością” a nie czasem, ma najwyżej tyle wspólnego z naszym trójwymiarowym Światem, co Budynek z Dwuwymiarowym Projektem tego Budynku. A to w cale nie musi być Budynek wykonany według tego Planu, tylko zupełnie inny. Oby Naszego Świata nie oddano do „utylizacji” w niszczarce. Może jak zażyczy sobie Obsługujący w czterech wymiarach, komputer z trójwymiarowym „ekranem” – hologramem, w którym jesteśmy. I może nie być „większej Ryby”, która weźmie odwet za nas, ujmie się za nami. Czy inteligentne to znaczy też mądre, pożyteczne?
  „Oby Wasze Brody rosły długie”- Pozdrowienie Krasnoludów.
  OK is OK. Ozdoba Kobieca jest OK. PPS: Piżmo produkują Samice. „Są dobrzy Czarni i są źli Czarni”-
  Kolega w roku 2010, mimo, że Utwór: „Black is Black” powstał wcześniej. Jak Black od Wonderfool Life, Wykonawca Utworu: „Wonderfool Life”. „Black is Black”, „Black Velvet”, „ Lady in Black”. Nubiru-Nübiru-Nibiru, Chemitrails-Chemtrails. Hebrydy-Hébrydy-Hybrydy? Harmon-Hermon-Hormon. Hammer-Homer-Humor. Veeleda-Vëleda-Vileda. Prodest-Protest. Mosing-[Mössing]-Messing-Messenger. Non Lex sed Ivstitia Super Omnia. Chwała tym Szwedkom, które opalały się w Hiszpanii. Oby te dwie Szkotki, które straciły „Życie”w Maroku, Zmartwychwstały ku Zbawieniu. Baby are only Baby not guys – Baby są tylko Baby, nie faceci. Zagłada, zagłada, śmierć i zagłada… . Zdaje się, że to z nowu ten etap, kiedy nikt nie martwi się, że przybędzie męczenników. Czy odarty przez Apolla został Mars_jasz, czy Mars (przez Quetzalcoatla). Pozdrawiam Piotr Jaworski_kefaa7 (JP) ex-Terminator de Archajos Logos, Helota może Sklawin. Bardzo Bardzo Dziękuję za tą Możliwość i proszę o więcej. 2021_04_07_15_53_ Mit_t_wo_c_h_nen_CG.
  Misja Desmarquet – Życie inteligentne w galaktyce – Tomasz Chałko 7 kwietnia 2021 niezaleznatelewizja.pl . (15:56).

 3. Ciąg Dalszy
  Dyskrecja delikatność są potrzebne, żeby nikczemność, podłość, niegodziwość „się ucukrowały” jak pisał Mistrz Adam Mickiewicz. Wolę Mistrza Juliusza Słowackiego. Pozdrawiam Piotr Jaworski_kefaa7 (JP) ex-Terminator de Archajos Logos, Helota, może Sklawin. 2021_04_07_16_12_ Mit_t_wo_c_h_nen_CG.

 4. Ciąg Dalszy 2
  Pokazuje się symbol kopulacji i opisuje Power (czyli Moc). Force to Siła.
  Moc to zdolność Błogosławienia. Nie zdolność wykonywania gestu błogosławienia tylko powodowania, że ktoś dozna błogosławieństwa. 1.Znak krzyża to „postawienie na kimś krzyżyka”, uznanie za przegranego a nawet potępienie. 2.Znak nałożenia rąk to wskazówka, że chce się z Tą Osobą „uprawiać seks-sex”, tak jak odkrył Prorok Muhammad. 3.Błogosławieństwo , gest błogosławieństwa, to gest wyciągniętych, rozłożonych rąk, ramion, jaki uczynił Mistrz Omar Sharif, kiedy odtwarzał rolę Świętego Piotra, kiedy Ten błogosławił tłumy Wiernych. Pozdrawiam Piotr Jaworski_kefaa7 (JP) ex-Terminator de Archajos Logos, Helota, może Sklawin. 2021_04_07_16_28_ Mit_t_wo_c_h_nen_CG.

 5. Panie Januszu ja nie wiedziałem jakim mądrym człowiekiem Pan jest ,ta mądrość wypływa Panu spod kołnierzyka marynarki aż tyle Pan jej ma (mądrości oczywiście) Pozdrawiam

 6. Panie Januszu trochę mniej przeszkadzania chodź rozumię że gość może popłynąć poza ramy programu 🙂
  Fantastyczny program!!!

 7. Witam Szanownych emisariuszy NTV.
  Co jak co ale wydaje się że życie jest wszędzie i to raczej nie powinno podlegać dyskusji. Planet w naszej galaktyce jest wielka liczba i tak by się zastanowić: Planety są tworzone wielkim nakładem sił KOSMICZNYCH czy nadaremno i czy aby większość z nich była martwa i jałowa? A po za tym słyszałem że w naszej galaktyce jest przeszło 100-200 miliardów gwiazd a nie jak powiedział powyższy gość-mówca 10 miliardów. Jak sama nazwa planeta-mówi to chodzi raczej o to aby na niej stworzyć jakiś PLAN i nie dla próżnej zabawy tylko dla konkretnych celów życiowych. Wiadomo wszystko przed nami bo dopiero próbujemy otworzyć okno na świat i spojrzeć naszym wąskim i krótkim wzrokiem, ale myślę że Życie jest na każdej planecie w różnej formie gdyż inaczej było by to zmarnowanie energii. Ukryte przed nami jest to wszystko na Niebie gdyż musimy nauczyć się dobrze zamiatać nasze podwórko i odpowiednio zająć się naszym cudownym domem Ziemią ,,… i uczyńcie sobie Ziemie poddaną…”

 8. Ciąg Dalszy
  po zapoznaniu się
  I.1.W latach ’70 XX wieku czytałem książkę o chłopcu, który udał się w Kosmos jako Przedstawiciel Ziemi.
  2.W latach ’80 XX wieku, może później czytałem książkę lub opowiadanie o nieudaczniku, który został wybrany, żeby reprezentować Ziemię na czymś w rodzaju kosmicznego ONZ.
  3.To jest trzeci Tytuł związany z takim pomysłem ale potraktowany nie jako fantazjowanie.
  II.600 Planet zamieszkałych w naszej Galaktyce? Pan Janusz ma rację, może tych zamieszkałych przez Istoty podobne do Ludzi (lub Hominidy). Komunikat Galaktycznej Federacji Światła, jej przedstawiciel (?) podawał, że Federacja przyłączyła 412 lub 418 Światów (Planet). Max Spiers radził unikać światła po życiu. Oby zmartwychwstał ku Zbawieniu lub odrodził się ku Zbawieniu. Salut.
  III.1. y=ax2 + bx1 + cx0 E=mc2 + … , czyżby E=mc2 + I , gdzie I – Informacja?
  2.W US oblicza się pojemność nośników Informacji a czy ktoś rozważa jaki jest przelicznik ilości Informacji na Energię lub nawet przelicznik Informacji na masę odpowiednio-podobnie-analogicznie do przelicznika masy na Energię jak we wzorze E=mc2. Może o tym też przemyśla się a my nie wiemy.
  IV. Oby Pan Michel zmartwychwstał ku Zbawieniu lub odrodził się ku Zbawieniu. Salut.
  Piotr Jaworski_kefaa7 (JP) ex-Terminator de Archajos Logos, Helota, może Sklawin. 2021_04_09_04_09_ Fr_ee_day_CG.

 9. Ciąg Dalszy 4
  poprzedni Ciąg Dalszy powinno być Ciąg Dalszy 3
  W nawiązaniu do poprzedniego czyli y=ax2 + bx1 + cx0 czyli E=mc2… czyli E=mc2 + I, gdzie I – Informacja oraz do korespondencji z moją Trzecią Korespondentką trzeba by przeliczyć nie tylko energię na masę, informację na energię lub masę ale także T – „tchnienie Boga”, czyli idąc analogicznie-odpowiednio-podobnie do stanów skupienia „materiału” (tak określał materię Profesor Andrzej Wierciński, Antropolog, Etnolog. Oby zmartwychwstał ku Zbawieniu lub odrodził się ku Zbawieniu. Salut.), czyli m- masa, E-energia, I-informacja, T-„Tchnienie Boga”.
  Piotr Jaworski_kefaa7 (JP) ex-Terminator de Archajos Logos, Helota, może Sklawin. 2021_04_09_09_26_ Fr_ee_day_CG.
  Nie mam co zważać na powiedzenie o perłach i Wieprzach. (09:29)

 10. Szanowny Pan Max Spiers
  I_NSZ All-Lach Bi_é_s mi_l_Lach .
  Piotr Jaworski_kefaa7 (JP) ex-Teminator de Archajos Logos, Helota, może Sklawin.
  2021_04_09_20_17_ Fr_ee_day_CG.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *