Mandale – drogi do duchowych transformacji – 30 kwietnia 2021

10 thoughts on “Mandale – drogi do duchowych transformacji – 30 kwietnia 2021

  1. “Posłowie PiS Chcą Wymieniać Państwowe Lasy Za Bezcen – Wprowadzono Nowy Projekt Ustawy”

   Dnia 9 Kwietnia 2021 wpłynął projekt posłów PiS o zmianie ustawy o lasach.

   Parę lat wcześniej lasy do oddania przygotowywał były Prezydent polin Bronisław Komorowski zamieszany między innymi w aferę Pro Civili.
   Posłowie PiS zawarli w tej śmiertelnie niebezpiecznej ustawie dwa artykuły
   przyjrzyjmy się każdemu:

   „Art. 38e. 1. Lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Lasów Państwowych mogą być przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomości w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami:

   1) gospodarki leśnej albo

   2) polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza”.

   A więc politycy PiS chcą wymienić lasy należące do Skarbu Państwa w tym rezerwaty na inne nieruchomości? Jakich nieruchomości? pustostanów wartych dziesięć razy mniej od danego lasu?

   . W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 1 zamiana dokonywana jest przez:

   1) nadleśniczego – po uzyskaniu zgody dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych;

   2) dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego

   – przy uwzględnieniu kryterium wartości nieruchomości, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości.

   3. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 2 zamiana dokonywana jest przez Dyrektora Generalnego na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, przy uwzględnieniu kryterium wielkości powierzchni nieruchomości, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.”.

   Podpunkt trzeci mówi sam za siebie, lasy zostaną wymienione na nic nie warte nieruchomości zapewne właścicieli mieszkających na bliskim wschodzie które będą parę razy mniej warte od lasu który zostanie za tą posesję wymieniony, a osoba wymieniająca się z państwem nie będzie miała obowiązku dokonania dopłaty?
   To jest jawna zdrada kolejna próba zamachu na ostatni bastion własności narodu polskiego!

   Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

   https://www.stopbezprawiu.com/post/pos%C5%82owie-pis-chc%C4%85-wymienia%C4%87-pa%C5%84stwowe-lasy-za-bezcen-wprowadzono-nowy-projekt-ustawy?fbclid=IwAR3yWQXRNTO9ZEWonBzGU8qHETP5KmFDU5sjbS1NU8tDKgPniasHNPZ5PKU

   Źródło ustawy:

   Druk nr 1098

   Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach.

   Data pisma: 2021-04-09
   Data doręczenia druku: 2021-04-14

   1098-ustawa.docx (23 KB)
   1098.pdf (431 KB)

   https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1098

   ====

 1. Poradnik Duchowy

  Przebudzenie
  Przekraczając własną śmierć, paradoksalnie dopiero wtedy
  zaczynamy żyć pełną piersią, bez lęku, strachu i bez zmartwień o przeszłość i przyszłość oraz teraźniejszość. Zrozumiemy wtedy,
  że życie, to wieczna egzystencja, tu i teraz. Aby tego dokonać,
  należy zadać to egzystencjalne pytanie i odkryć w sobie, kim w istocie tak naprawdę jesteśmy, co tu robimy i dokąd zmierzamy.
  – Wyrzec się samego siebie i narodzić się na nowo. [” śmierć i zmartwychwstanie”]
  Wyrzec się samego siebie – to wyrzec się wszelkich uwarunkowań,
  wszelkich starych programów w tłoczonych nam przez rodziców,
  szkołę, media, środowisko, wszelkich złych nawyków, słabości,
  strachu, agresji, przemocy, zazdrości, chciwości, kłamstwa, itp. To w końcu wyrzec się swojego ziemskiego ja, by móc się zresetować i zacząć wszystko odkrywać na nowo, łącznie ze samym sobą.
  – Przebaczenie wszystkim, którzy mnie skrzywdzili – proszenie o wybaczenie tych, których skrzywdziłem. [proszenie o wybaczenie również Najwyższego Stwórcę]
  – Równowaga i harmonia między bogactwem duchowym i materialnym.
  – Równowaga harmonia synergia z Matką Ziemią oraz fauną i florą.
  – Odrzucenie jedzenia stworzeń [mięsa] oraz używek.
  – Odrzucenie wszelkiego zła i odnowa etyczna – moralna.
  – Dziękowanie za wszystko Najwyższemu Stwórcy.
  – Wewnętrzny uśmiech i świadome bycie jednocześnie przy Stwórcy.
  – Podnoszenie samoświadomości, świadomy głęboki oddech, praca nad swoimi słabościami oraz lękami.
  – Czystość ciała, umysłu, Duszy oraz Ducha.
  – Hartowanie i praca nad wolną wolą, uwagą, i ciszą umysłu.
  – Odrzucenie wszelkich złych myśli i snów. [jak w nie uwierzysz to cię mają]
  – Nie dać onym żadnego punktu zaczepienia.
  – Dbanie o moralność, etykę, wiarę, nadzieję i miłość.
  – Pokora i skromność – jestem malutką świetlistą cząstką – pojedynczym doświadczeniem – Najwyższego Stwórcy
  – Radość, równowaga, wytrwałość, prawda i umiar.
  – Odrzucenie dwugłosu oraz dialogu w głowie – [myśli przychodzą z zewnątrz, widziane jako energetyczny impuls, maciupkie grono]
  Myślenie i rozmyślanie nad jakąś kwestią jest moje – nasze.
  – Odrzucenie manipulacji w snach – podsycanie strachu słabości, niemocy, seksu, homoseksualizmu i innych patologii – jeżeli w to uwierzysz to Cię mają.
  – Jako że jestem świadomą, wielowymiarową, wolną, czystą, moralną, świetlisto istotą, to odrzucam kosmicznego współlokatora, który zagnieździł sie we mnie t/z, w duchowej istocie, którą jestem.
  Jest to świadomy o potężnej wiedzy bardzo przebiegły Duch, który na skutek przeróżnych doświadczeń i eksperymentów trwających eony lat, do tego stopnia zaniżył swoją wibrującą energie, że odłączył się od świata duchowego oraz od Stwórcy. Wyglądem przypomina czarny cień, czarną smugę energii, czarne małe kulki, może się ukazywać jako czarno zakapturzona postać. Jako że utracił także moc
  kreacji, to musi w przebiegły i chytry sposób, na Ziemi, w astralu i innych wymiarach, zwodzić i wykorzystywać potencjały Dusz – do budowy swoich światów, a także do ich kontroli.
  Pasożytuje on na ciele eterycznym, fizycznym, astralnym i być może mentalnym, żywiąc się przebłyskami naszej świadomości, do których sam doprowadza podsyłając bzdurne problemy. Żywi sie również naszą z polaryzowaną energią seksualną, emocjonalną i przede wszystkim strachem. Umiejscowiony jest w naszym ciele miedzy drugą a trzecią czakrą, czyli – seks, przetrwanie oraz emocje.
  Wszelkiego rodzaju niemoralne prowadzenie się, strach, agresja, przemoc, kłamstwo, zazdrość, nienawiść oraz używki itp. w konsekwencji prowadzą do wypchnięcia Duszy z w fizycznego ciała,
  które to coraz bardziej zostaje przejęte przez owe byty. Przejęta zostaje świadomość, system nerwowy, całe ciało i w dalszej perspektywie, może nawet zostać przejęta nieświadoma śpiąca
  Dusza. Natomiast, jeżeli dalej będziemy przebywać bez
  samoświadomości i pozostaniemy w nisko wibrującej energii,
  to reinkarnacja może niczego nie zmienić. [oni wędrują razem z nami]
  – Te wszystkie wyżej wymienione patologie niszczą naszą aurę – pole energetyczne, które powinno nas osłaniać i chronić. U człowieka z takim bagażem obciążeń, pole aury jest bardzo brudne i poszarpane, skrajnie – ciągnie za sobą brudny wór, ze zgniłymi ziemniakami w środku.
  – Nieustanna praca nad poszerzaniem swojej świadomości, samym sobą, swoimi słabościami takimi jak – seks, pornografia, hazard, kłamstwo, wszelkie uzależnienia, niemniej takimi przyziemnymi, jak przeklinanie, dłubanie w nosie czy plucie na drogę.
  – Utożsamianie się ze swoją świetlistą, potężną, wielowymiarową niematerialną istotą, którą w istocie jesteśmy.
  – Być przygotowanym do porzucenia wszelkich powiązań, planów
  materialnych , wszelkich egregorów w tym religijnych.
  – Należy niezwłocznie przerwać – unieważnić – rozwiązać z bytami zawarte świadomie bądź nieświadomie wszelkie umowy – kontrakty
  zobowiązania – przyrzeczenia – ślubowania – pakty, zawartych na
  wszelkich planach istnienia, na wszelkich planach reinkarnacyjnych,
  w czasie i przestrzeni i poza nimi, w przeszłości, w przyszłości, jak również tu i teraz.
  – Być poza wszystkimi ograniczeniami czasu i przestrzeni, a także
  koła narodzin i śmierci oraz wszelkich powiązań rodzinnych, materialnych jak też rezygnacja z kołowrotu reinkarnacyjnego.
  Dotyczy to także, a może przede wszystkim przejścia na drugą stronę.
  Po przejściu w inny wymiar – ta Dusza, która była zbyt słabo trzymana
  i powiązana z ciemnym bytem, oraz stała dość wysoko moralnie i duchowo, odzyskuje bardzo szybko swoje wysokie wibracje, a nisko wibracyjny byt – ta zła karma – bardzo szybko odpada od żywiciela.
  -Jesteśmy kreatorami sami siebie, oraz otaczającej nas rzeczywistości-
  – Dokonanie wyboru –
  Są dwie kategorie ludzi, ludzi diabła, oraz ludzi Boga, Stwórcy, Źródła,
  Najwyższego Jestestwa itd. – I tu należałoby dokonać wyboru czy jestem dzieckiem diabła, ego Bogiem, który chce być ciągle na topie,
  popularny, sławny, potężny, trzymający w rękach w szelką władzę
  czy niewątpliwie pokorną, skromną, duchową istotą, dzieckiem Najwyższego Stwórcy – Wszech – Rzeczy – Wszech – Uniwersum – Wszech – Istnienia – Absolutu – Jedni itd.
  To jest ten czasookres na dokonanie wyboru, lub jego braku – Wybór i jego konsekwencje, tylko i wyłącznie należy do Ciebie.

  – Wygląd Duszy – Ducha –
  Dusza wychodzi z ciała przez czakrę korony, wyglądem przypomina
  biało-szarawą smużkę energii o zaostrzonym końcu, którym to
  zaczyna wychodzenie bądź wchodzenie w ciało. Kończąc żywot na
  Ziemi przybiera kształt w zależności od stopnia rozwoju. Może być
  mocno przywiązana do ciała fizycznego, wtedy utożsamia się z nim
  wybierając jego wygląd, może również rozwijać się duchowo przeobrażając się w doskonałą formę, jaką jest biała energetyczna
  kula. [orbs] Owe kule mniejsze lub większe poruszają się w zawrotnych prędkościach oraz próbują nawiązać komunikację z nie którymi ludźmi. Niektóre z tych kulistych Dusz, są zainfekowane
  czarną energią, która występuje na ich obrzeżach, o wyglądzie czarnych kółek – kul. Natomiast zdarzają się przypadki, że czarny byt
  umiejscowiony jest centralnie w samym jej środku.
  Im wyżej w zniesiemy się duchowo podnosząc swoje wibracje, tym
  zajmiemy wyższe miejsce na planie astralnym – mentalnym – duchowym. Przykład – żyjemy na dwóch pierwszych nisko wibrujących czakrach, przetrwanie oraz seks, i jak z tym nic nie
  zrobimy, to w taki niski, zagęszczony astral trafimy. Oczywiście nie
  trzeba do tego wielkiej wyobraźni, żeby się zorientować kto zamieszkuje te rubieże.
  Duch z kolei jest wygenerowanym aspektem Najwyższego Stwórcy, który zachowuje ciągłe połączenie ze światem duchowym oraz ze Stwórcą. Zakotwiczony jest w świecie duchowym, przy czym ściągają
  go w niższe światy alternatywne, oddzielone aspekty w postaci Duszy – matriksowej osobowości, które nieświadome samych siebie
  mimowolnie próbują ciągnąć go za sobą. Natomiast Duch to jest ten nasz głos rozsądku, który odbieramy i wiemy wówczas, że źle postąpiliśmy, bo mamy wyrzuty sumienia. To jest swoisty nasz Anioł Stróż, niemniej jest nami, a my jesteśmy nim. Jest prześliczny
  i wygląda jak potężna, wielka, biała, doskonała, energetyczna kula,
  o postaci geometrycznej mandali, oczywiście wzory w owej kuli, są charakterystyczne od wysoko wibracyjnych niuansów. Natomiast to
  nasze wyższe ciało, wyższa świetlista istota czeka i pragnie naszego
  wzniesienia i połączenia się z nami.[Bóg Ojciec Duch Święty i Syn Boży] Możemy scalić swoje aspekty w postaci ciał Duszy połączyć
  się z Duchem Świętym i wejść powtórnie do zborowej świadomości świata duchowego Boga Ojca – Najwyższego Stwórcy [jedynego]

  – Prawdziwe szczęście to odnalezienie duchowej ścieżki do samego siebie – jak również – odkrycie drogi do Najwyższego Stwórcy i bycie przy Nim –

  – Serce –
  Serce jest siedzibą i pałacem Duszy, która to znajduje się na granicy dwóch sfer. Z jednej strony targana jest energiami świata materialnego, natomiast z drugiej powinno być pobudzane i zasilane przez energię wibracyjną Ducha, jak również Najwyższego Stwórcę.
  W naszym ciele umiejscowione jest centralnie w samym jego środku,
  poniżej – trzy czakry materialne, ponadto powyżej – trzy czakry duchowe.
  – Świadomość – czakra – serca – Dusza
  – Podświadomość – lokator i trzy dolne czkry – [czakra korzenia]
  – Nadświadomość – Duch oraz czakry powyżej serca – [czakra korony]
  Obecnie nasze serduszka w większości zostały zamrożone przez rożne
  aspekty naszego życia, takie jak – przemoc, agresja, nienawiść, wszelkiego rodzaju żądze, chaos, strach, brak umiaru, bezsilność oraz odejście od wiary nadziei, miłości – generalnie została zachwiana równowaga między materią a Duchem itd. Jeszcze jesteśmy bombardowani przez media negatywizmem, a co za tym idzie następuje wymiana potencjałów, mianowicie – oglądając tv oraz
  wikłając się w jałowe spory w internecie, pozostawiamy tam swoją duchową energię, natomiast w zamian otrzymujemy zaniżone destrukcyjne potencjały. Dlatego też warstwa lodu wokół naszego
  serca, lawinowo przyrasta. Jesteśmy jak przysłowiowa żaba, która
  nie spostrzegła, że woda w której się znajduje zaczęła wrzeć. Albowiem powinniśmy przewartościować całe swoje życie.
  Należy unikać i omijać szerokim łukiem osoby toksyczne, które
  zarzucają nas swoimi niekończącymi się problemami, a my wikłamy
  się chcąc je rozwiązać – [wampiryzm energetyczny]. Należy również
  uważać na duże skupiska ludzi, takie jak – różnego rodzaju targi zdrowotne, duchowe, ekologiczne, sklepy wielkopowierzchniowe,
  następuje tam swoista dojarnia energetyczna, niskoenergetyczne
  potencjały doją te wyższe. W tej sytuacji możemy się zabezpieczyć
  zamykając energetyczny obwód, tzn. o ile siedzimy, to krzyżujemy
  nogi i splatamy ręce, natomiast w ruchu zaciśnięte dłonie oraz ochronna afirmacja. Natomiast żeby zacząć rozpuszczać warstwy
  lodowych tafli otaczających serca – Duszę, to powinniśmy stać się
  moralnymi, czystymi na ciele, umyśle i Duszy istotami. Należałoby
  również przebaczyć skrzywdzonym i proszenie o wybaczenie tych
  których skrzywdziliśmy, co więcej przejawiać dobro, prawdę, pokój wewnętrzny i zewnętrzny oraz empatię itp. Wybierać takich kolegów
  i przyjaciół z którymi rezonujemy, czyli mamy podobne wibracje i dobrze się ze sobą czujemy. Należy także otworzyć się na duchową stwórczą energię. Dopóki nie podniesiemy swojego najniższego
  aspektu w postaci Duszy, to nie może być mowy o dalszym wznoszeniu, niemniej żeby się wznieść, to musimy roztopić całą tę
  barierę lodową, która otacza nasze duchowe jestestwo.

  – Zagrożenia –
  – Jako istoty – wielowymiarowe – świetliste – magiczne, zostaliśmy zredukowani do istoty – nieświadomej – uśpionej – staliśmy się chodzącym mięsem, które krzywdzi same siebie oraz otoczenie –

  Bycie uczciwym, dobrym człowiekiem nie rzucającym się bytom zbytnio w oczy – bez większych konsekwencji. [tkwienie w matriksie]
  Natomiast jak oczekujemy czegoś więcej, zaczynamy zadawać
  kłopotliwe pytania, zaczynamy odkrywać prawdę – kim jesteśmy – co
  tu robimy – do kąt zmierzamy oraz o historii Ziemi i jej mieszkańców, a juz nie daj boże całego Układu Słonecznego i Galaktyki, a jak jeszcze postanowimy o odłączeniu się z matriksa i jak wzniecimy i rozpalimy wewnętrzne światło w sobie, które będzie chciało wyjść, poza te wszystkie bariery i ograniczenia, no to zaczynają się schody, zaczyna sie jazda bez trzymanki. Tak jak nocą do zapalonego światła zlatuje się wszelakie robactwo, tak i my wystawiamy sie na wszelkiego rodzaju ciekawskich. Zlatują sie do nas opiekunowie bądź przewodnicy, strażnicy systemów astralnych oraz inne ciemne byty, którzy to próbują przez różne manipulacje doprowadzić zbłąkaną
  owieczkę do stada.
  Manipulacje są adekwatnie dopasowane do danego ciekawskiego i zdesperowanego delikwenta.
  – Przykład –
  – Manipulacja snami – manipulacja myślami – wyświetlanie w głowie
  wszelkiego typu obrazów – nakładanie czarnych siatek, kokonów energetycznych na czakrę korony.
  – Nakładanie niskowibrujących siatek na nasze ciała, w celu zapobieżenia wydostania się duchowego światła poza nie.
  – Blokada szyszynki przez różne wszczepy.
  – Nakładanie częstotliwości strachu – emocji – usypiania – apatii [przypuszczam, że są wykorzystywane technologie wielowymiarowe]
  -Zakłamywanie historii Świata, Ziemi, ludzkiego pochodzenia, wydarzeń historycznych, po prostu totalna manipulacja faktami.
  – Ataki energetyczne i psychiczne [wysyła się do osoby usypiającej,
  bądź śpiącej dźwięk bijącego serca, które w swoim rytmie bicia zwalnia aż do zera, to coś w rodzaju voodoo i człowiek może odejść we śnie na zatrzymaniu pracy serca, bądź podłączenie się pod częstotliwość organów, które mogą również uszkodzić.
  – Podpinanie się pod układy w tym układ nerwowy.
  – W prowadzenie różnych podpięć, blokad, mechanizmów
  na ciele eterycznym oraz fizycznym i bardzo możliwe, że również
  na ciałach wyższych subtelniejszych.
  – Wypchnięcie świadomości i utrata samoświadomości.
  – Utrata wszelkich połączeń między aspektami Duszy oraz Ducha.
  – Brak łączności miedzy naszymi ciałami – brak łączności wymiarowej
  – Zanik łączności ze światem duchowym oraz z Najwyższym Stwórcą.
  – Zanik wiedzy, mądrości, ciągłości wielopokoleniowej oraz karmicznej.
  – Brak spójności między uczuciem – myślami – czynem.
  Jesteśmy programowani również przez środowisko przejmując
  wszystko to co dobre oraz przejmujemy także wszystkie negatywne rzeczy, stając się nierozerwalnym elementem danej społeczności.
  – Przykład –
  Dziecko wychowywane przez watahę wilków przejmuje osobowość
  i zachowanie stada, stając się jednym z nich, natomiast przebywając
  w różnych środowiskach stajemy sie przez nie warunkowani.
  Dzieci i młodzież przebywając w patologicznych rodzinach wychwytują od nich wszystkie negatywne cechy. Oczywiście wyjątkiem jest ta osoba, która pomimo, że znajduje się w zdegenerowanej społeczności mając opiekę duchową z góry, wchodzi
  w dorosłe życie bez szwanku, mocno stąpając po Ziemi, przy czym zachowuje swoje doświadczenia oraz pozytywne wartości.
  – Afirmacja przykład –
  Jestem wolny od wszelkiego rodzaju wszczepów – czipów, implantów,
  nanobotów, mechanizmów blokujących, dezinformujących, kontrolujących, na wszelkich planach istnienia, a także tu i teraz.

  – Energia seksualna –
  Oprócz energii strachu, agresji, przemocy oraz energii emocjonalnej,
  żywią się również, a może przede wszystkim, energią seksu. To dlatego świat coraz bardziej pogrążany jest – przez tą energię.
  Jesteśmy na co dzień bombardowani erotyzmem, przez telewizję,
  internet oraz w kontaktach międzyludzkich. Stał się on tak powszedni
  jak codzienne spożywanie chleba. Generalnie całe nasze życie zostało
  podporządkowane tej energii. Coraz to młodsze pokolenia mając dostęp do internetu, również przesiąka wszechobecną erotyką
  i niestety, także filmami porno. Pornografia ryje i niszczy umysły
  dorosłych, a cóż dopiero może zrobić z nierozwiniętym w pełni mózgiem, jak w przypadku dzieci czy młodzieży. Coraz częściej młode
  i bardzo młode pokolenia uprawiają samogwałt lub sięgają po seks,
  następstwa tego są opłakane, a w niektórych sytuacjach bardzo tragiczne. Uprawiając miłość przez dwoje kochających się ludzi,
  energia seksualna wznosi, uszlachetnia, buduje pomost między światem materii i Ducha, natomiast seks bez miłości degraduje,
  niszczy, wysysa z nas pokłady energii, a w konsekwencji znacznie przyspiesza procesy starzenia, szczególnie widać to u ludzi trudniących się tym zawodem. Ludzie zdominowani przez czarne
  energie częściej sięgają po erotyzm filmy pornograficzne oraz
  wykoślawiony seks, natomiast w skrajnych przypadkach pobierają
  energię z dzieci z pedofilią włączenie. Podsycanie w społeczeństwie
  wolności seksualnej, wyuzdanej, wykolejonej, a także patologicznej
  niszczy komórkę rodzinną, niszczy naród, niemniej niszczy również
  świat w którym przyszło nam żyć, zasilając i karmiąc różne ciemne typy oraz czarne upadłe Duchy, które to w głównej mierze są sprawcami całego zamieszania. Stosunek bez miłości dwojga osób,
  pornografia, masturbacja oraz inne nałogi i patologie niszczą naszą barierę ochronną, jaką jest aura. Zostają utworzone w polu różnego rodzaju kanały, lejki, głównie między drugą, a trzecią czakrą.
  Przez te kanały energia wyprowadzana jest na zewnątrz, zasilając inne byty – łącznie z Demiurgiem. Należy pamiętać, że wszystkie nałogi i uzależnienia z ciągają nas w dół, albowiem po
  przejściu na drugą stronę, zabieramy je ze sobą. Przebudzony duchowo człowiek, potrafi jak za pstryknięciem palców, odrzucić te czy inne nałogi i uzależnienia. Natomiast, potrafi również rozpoznać
  i przekroczyć seks, pozostawiając go za sobą. Nawet w takich przypadkach byty nie odpuszczają, bombardując seksem w snach manipulując nimi. Dlatego tak ważne jest, patrzeć na płeć przeciwną, nie jako na obiekt pożądania ale patrzeć jak na istotę duchową, wówczas ataki słabną, aż do całkowitego zaniku – brak żywiciela.
  – Miej serce i patrzaj w serce –

  – Kłamstwo –
  – Ktoś kiedyś powiedział, że kłamstwo jest tak niewyobrażalnie
  wielkie i tak bezkreśnie rozległe, że żaden w nie uwierzy.
  Łatwiej jest w nie uwierzyć niż w to, że zostało się oszukanym –
  – Afirmacja przykład –
  Pragnę poznać prawdę o sobie, swojej ziemskiej i duchowej
  istocie, prawdę o świecie w którym mieszkam, prawdę o historii
  moich przodków, praprzodków, prawdę o “Układzie Słonecznym”
  oraz makro kosmosie itp.
  Należy zadawać sobie pytania, na to wszystko co nas nurtuje i co
  nam nie pasuje, a odpowiedzi przyjdą w ten bądź inny sposób.
  Należałoby w sobie obudzić żyłkę dziennikarza drążącego temat,
  poszukiwacza oraz odkrywcę. A jest co odkrywać, świat w którym
  przyszło nam żyć, został przenicowany, wywrócony do góry nogami,
  zostało w nim dosłownie z masakrowane sacrum i profanum
  [świat materii oraz Ducha]

  – Totalne zwiedzenie –
  – Po roku 2012 dobiegła końca czarna epoka żelaza – kalijuga trwająca
  432000 lat. Nastąpiło przewinięcie się torusa na drugą stronę. Cały Układ Galaktyczny wraz z Matką Ziemią przemieszcza się do Centralnego Makrokosmicznego Słońca. Innymi słowy Najwyższy Stwórca wziął wdech i weszliśmy według kalendarza kosmicznego
  [wielka juga, która trwa 1728000 lat]
  w epokę brązu – dwaparajuga, która ma trwać 864000 lat.
  Natomiast po wspięciu sie w drugą fazę, nastąpiło przyspieszenie
  i zwielokrotnienie energii wibracyjnej, a ca za tym idzie, nastąpiło
  błyskawiczne przyspieszenie pola informacyjnego docierającego do nas W miarę napływu stwórczej energii, automatycznie zaczynają mieć miejsca globalne przebudzenia duchowe i energetyczne oraz
  globalne poszerzenie świadomości, głównie odczuwalne przez bardziej sensytywne i mniej poblokowane osoby.
  Cały makrokosmos zmniejszając się, zmierza do jednego małego
  skondensowanego stwórczego punktu świadomości, by najpierw
  wejść w srebrny oraz złoty wiek. Skutkuje to nachodzenie wymiarów na siebie, a także totalny wysiew przeróżnych astralnych bogów, Jezusów, mistrzów, wszelakich archaniołów, przewodników, opiekunów itp. rzeczy. [rozmowy z Bogiem, Jezusem, aniołami]
  No i zrodziło się pytanie co z tym fantem zrobić, dumali – dumali
  i wydumali. Chemizacja i niszczenie Ziemi z powietrza lądu i wody, chemizacja i wyjaławianie Ziemi oraz całej żywności, zaciemnianie słońca, hybrydyzacja fauny i flory, a także ludzi. Chemia i aluminium z pozoru mając zatrzymać przepływ kosmicznej energii dla całej planety i jej mieszkańców. Walka z wszechobecnym życiem, a także ze świadomością. Przez redukcję dwutlenku węgla, ogranicza się rozrost
  masy zielonej, a tym samym ogranicza się tlen, co skutkuje gaszeniem ludzkiej świadomości oraz energetyki.
  – Totalny upadek moralny, wszelkich wartości.
  -Upadek wiary, nadziei, rodziny.
  -Podział społeczeństwa i upadek stosunków międzyludzkich.
  -Upadek całych narodów.
  Na gruzach tego wszystkiego ma powstać jedna wielka zepsuta
  do szpiku kości i zdemoralizowana globalna wioska z królem świata na czele, wraz – ze słuszną religią.
  W obecnych czasach świat ezoteryki oraz świat pseudo duchowy, to jeden wielki biznes.
  Wprowadzenie wszechobecnej dezinformacji w środowiskach alternatywnych głównie przez system, oraz podstawionych agentów.
  Wyrastają jak grzyby po deszczu nauczyciele duchowi, doradcy duchowi, uzdrowiciele duchowi, oraz wszelkiej maści guru.
  Uzdrowiciele duchowi, niejednokrotnie uzdrawiają po jednym – dwóch kursach. Totalny wysyp jasnowidzów, wszelakich wróżek, wiedźm, tarocistów, proroków.
  Pytanie retoryczne – czy posunęliśmy sie jako Polska i Polacy czy wręcz jako świat do przodu ? – czy odkryliśmy zakłamaną historie naszych przodków i także naszą ? Za to straszy się nas nieszczęściami, kataklizmami, wojnami, resetami, pandemiami, w prowadzając kolejny element strachu w nasze społeczeństwo, u którego poziom energetyczny jest i tak bardzo niski.

  – Poszerzenie energii w nas, to wiedza – samoświadomość – rozwój – siła duchowa – zdrowie, a nawet długowieczność –

  – Wahadełko –
  W świecie ezoterycznym coraz powszechniejsze staje się wykorzystywania wahadełka do przeróżnych celów.
  Jak myślicie kto zawiaduje tym przyrządem, czy macie wpływ na
  nie, a może ono ma wpływ na was i kto nim może poruszać.
  Czy aby przypadkiem, nie włada nim siła, która większości nas przejęła – [lokator]. Należy uważać aby to wahadełko nie zdeterminowało całego naszego życia, i żebyśmy my nie zdeterminowali wahadełka, pytając się co począć, jak żyć, jakiego
  dokonać wyboru, w kim mamy przyjaciela, a w kim wroga itd.
  Wysługując się nim przestajemy używać swojej intuicji, bądź ją mocno
  ograniczamy, niemniej intuicja oraz sumienie to jest to nikłe połączenie, które nam jeszcze pozostało z naszym Wyższym JA – z
  Duchem. Nie eksploatując świadomie czy nieświadomie swojego połączenia możemy utracić z nim komunikację, aż do całkowitego
  przerwania – nieużywana pamięć również się zatraca.
  Nasunęło mi się skojarzenie wahadła – do gry w trzy karty, na początku dają nam wygrać, niemniej w efekcie końcowym zostajemy
  oskubani do czysta. Z wahadełkiem jest podobnie, parę trafnych informacji dla zachęty i pokładanych w nie nadziei , by móc rozgrywać grę według swoich prawideł i zasad. Tym którym ta rzecz przejęła,
  a także zdeterminowała całe życie, mogą je przegrać tak jak
  w trzy karty, bo siła która tym zawiaduje może nie dopuścić do rozwoju duchowego, niemniej – nie może też pozwolić na podnoszenie wibracji – bo wówczas pokarm stanie się niestrawny.

  – “Jestem Bogiem – Stwórcą – Źródłem” –
  Dość spora grupa z tak zwanych przebudzonych okrzyknęła się Bogami, Stwórcami, Źródłem i ze Boga, Stwórcę bądź Źródło mają w sobie, głosząc tę nowinę na różnych iwentach, spotkaniach, odczytach. Skoro jest Bogiem to nie musi juz w nic wierzyć – chyba, że w samego siebie.
  -Jak możemy być Bogiem skoro –
  -brak komunikacji, samoświadomości i ciągłości wiedzy duchowej,
  reinkarnacyjnej, rodowej.
  -Brak połączeń między rozczłonkowanymi i poblokowanymi aspektami naszych ciał.
  -Brak połączenie z samym sobą – Dusza niejednokrotnie porozbijana
  na przeróżne aspekty oraz brak również połączenia z Duchem.
  -Brak połączenia ze swoim duchowym umysłem, niemniej, brak połączenia ze światem duchowym czystej świetlistej energii.
  -Wiemy że nasze ciało zamieszkuje dobro i zło, światło i cień.
  Oba te zjawiska zostały już rozpoznane wieki temu.
  Pierwsza to czysta świetlista niewinna Duszyczka, która powinna posiadać świadomość większej całości, druga z kolei to pasażer na gapę, kosmiczny upadły Duch, żywiący się z polaryzowaną negatywną energią, który wypchnął nasz umysł oraz świadomość i podstawił swój. Przez te strategiczne posunięcie odczuwamy i prowadzimy
  wewnętrzną walkę, przeróżne przeciągające się problemy, prowadzimy również wewnętrzny dialog. [ no właśnie – z kim w myślach rozmawiamy?] Jedna ze stron chce być dobrym człowiekiem, przykładnym ojcem – matką oraz wiernym kochającym mężem – żoną. Chce duchowo się rozwijać, spełniać marzenia, w zrastać, zaś druga strona wszystkie poczynania sabotuje, bojkotuje, niweczy mówiąc – jesteś słaby, bezradny, leniwy i nie dasz rady – to co
  miałeś zaplanowane do zrobienia, odkładasz i odkładasz na dalsze
  terminy i nic z tego nie wychodzi.
  Kierujemy się mechanicznie podsuniętymi nam myślami, snami, oraz
  działamy impulsowo wikłając sie w śmieszne i bzdurne problemy, z którymi wiążemy się na dobre próbując je rozwiązać. Zajmujemy się
  mało ciekawymi rzeczami – brak zainteresowań, brak żyłki poszukiwacza, a co za tym idzie, brak zadawania pytań i szukania
  odpowiedzi. Siedzimy na tyłku – przyjemności i konsumpcja, a co
  jeśli tego zabraknie, możemy obudzić się któregoś pięknego ranka
  bez pracy, domu, jedzenia, ale zatem z kulą u nogi, i wtedy będziemy poszukiwali na gwałt Boga i wiary.
  A teraz pomyśl samodzielnie, kim jesteś w istocie i kto chce być
  Bogiem. Czy Bogiem jest ta niewinna czysta pokorna, skromna, świetlista Duszyczka, czy ten pełen konfliktów, chcący po trupach
  zdobyć sławę, władzę, majątek i rządy nad całym światem ego Bóg,
  czarna energia, zło i cień w nas.
  Tylko i wyłącznie od nas zależy którą stronę będziemy zasilać czy
  karmić.
  – To są te czasy –
  Są dwie kategorie ludzi – jedni to dzieci diabła, drudzy dzieci Boga –
  Stwórcy. W tych czasach pośrednich możliwości niema.
  Świadomie bądź nieświadomie wybór tylko i wyłącznie należy do Ciebie.

  -Natomiast niektórzy t/z przebudzeni razem z systemem w pisują się w atak i niszczenie wiary i chrześcijaństwa. Nie mylić z narzuconym
  ogniem i mieczem, obróconym do góry nogami katolicyzmem –
  [gloryfikacja cierpienia i śmierci] – [katholique – kat – Lahique – Lachów – katholic kat – holik – kat – lahi-k].
  biblia – Samson wycina w pień Philistyn w Lechii – [Lachistyna – Philistyna – Palestyna – phil – lihp – lach – lech]
  Na terenach dawnej Polski – Pologne – Polochne – Polonia – Polachia,
  Slachia – Slavia – Sławianie – Słowianie, Sarmatia – Scythia – Skytia Europejska, Azjatycka, Afrykańska dominowała religia prawosławna – PRAWO i SŁAWA – bez zwierzchności papieża i Watykanu.
  Żegnając sie w prawosławnej religii robimy znak krzyża równoramiennego, [4 strony świata, cztery twarze – Wszechboga – Stwórcy Najwyższego – Świętowita – Światowida], a w religii katolickiej żegnamy sie w obrócony do góry nogami krzyż.
  Tak zwani przebudzeni świadomie bądź nie świadomie wpisują się – NWO – niszcząc razem z systemem wiarę i chrześcijaństwo, nie wiedząc, że podcinają gałąź na której wraz z rodziną siedzą. Paradoksalnie odnowione moralnie i duchowo chrześcijaństwo, które może obronić – ochronić nieświadome społeczeństwo przed wielowymiarowym agresorem. To jest walka, nie o nasze ciała, nie o nasz umysł, ale o nasze Dusze, bo ciała i umysły w większości są dawno przejęte.

  – “Jestem Bogiem – Kocham siebie” –
  Narcyzm – encyklopedia PWN
  Narcyzm – [gr.] autoerotyzm – stan zakochania się we własnej
  osobie, zachwytu dla własnych cech psychicznych fizycznych,
  prawidłowy we wczesnym dzieciństwie, u osób dorosłych
  forma fetyszyzmu, rolę fetysza pełni własne ciało i osiąganie
  satysfakcji seksualnej w wyniku samouwielbienia.
  – Samouwielbienie – PWN – czczenie samego siebie.
  – Weźmy dla przykładu mrowisko –
  Kopiąc w ogródku chcąc coś posadzić odsłoniłem podziemne
  mrowisko. Setki mrówek przemieszczały się jak oszalałe, zapanował totalny chaos. Natomiast z pozoru wyglądający na duży chaos,
  mrówki doskonale były zorganizowane. Każda mrówka dokładnie wiedziała co ma robić. Jedna gromada zajmowała się odsłoniętymi jajami transportując je w głąb mrowiska, druga grupa zajmowała
  się ochroną królowej, jeszcze inna zajmowała się odbudową domu.
  Niemniej wszystkie mrówki podpięte pod zbiorowy umysł królowej dokładnie wiedziały jakie maja zadanie i co mają czynić.
  A teraz załóżmy, że jakaś grupka mrówek pokochała siebie i
  okrzyknęła się bogami i że interesuje ich tylko trzepanie kasy,
  wygodniejsze życie, własne prywatne interesy, a królowa musi
  sie pod porządkować wszak są Bogami celebrytami bądź ważną personą w środowisku. Do tej zbuntowanej grupki dołączają kolejne
  i kolejne, aż w końcu mrowisko, które było jedną falą, jedną ławicą,
  jednym z harmonizowanym i złożonym organizmem rozpada się
  jak domek z kart na czynniki pierwsze.
  Takim doskonałym organizmem jest 60 bilionów samodzielnych
  kompletnych, doskonałych komórek, a każda z nich to swoista
  mała elektrownia energetyczno – chemiczna, które współpracując
  wspólnie tworzą kończyny, różne organy, różne systemy, a w konsekwencji tworzą ten wspaniały funkcjonujący organizm, jakim
  jest nasze ciało.
  Zarówno mrówki, jak również komórki, pracują dla wspólnego dobra,
  połączyły się w tak gigantyczne kolonie dla wspólnego przetrwania.
  Tu również sytuacja sie powtarza, duża część komórek okrzyknęła sie
  Bogiem, który kocha siebie, nie chce współpracować z ogółem oraz
  komunikować z pozostałymi i sabotuje ustalony duchowy ład i
  porządek. Zaczynają się mutować, organ po organie jest zainfekowany i w rezultacie ta wspaniała konstrukcja w postaci
  człowieczego ciała rozsypuje się w proch.
  -Zatraciliśmy jako ludzkość instynkt samozachowawczy.
  -Zatraciliśmy bądź znacznie ograniczyliśmy swoją intuicję.
  -Zatraciliśmy połączenie ze światem duchowym oraz ze Źródłem
  Wszech Istnienia.
  -Odcięci zostaliśmy od ciała ene rgetycznego, Ducha i porozbijano
  nas na różne nie współpracujące aspekty nie mające ze sobą
  komunikacji.
  -Jesteśmy bądź możemy być kontrolowani na planie ziemskim, astralnym oraz mentalnym.
  – Afirmacja przykład –
  Jestem świadomą wielowymiarową kompletną z harmonizowaną
  scaloną ze wszystkimi swoimi ciałami, ze wszystkimi swoimi aspektami Duszy, Ducha, wolną świetlistą istotą.

  Gzie to wszystko zmierza i jak to wygląda, chyba nie trzeba tłumaczyć.
  Aczkolwiek to co robią t/z przebudzeni “wiedzący i widzący dużo więcej”.
  -Sprzedaż duchowej energii – uzdrawianie.
  -Sprzedaż duchowej ezoterycznej wiedzy [rożnej maści nauczyciele
  t/z duchowi]. Prawdziwy przebudzony nauczyciel duchowy wiedzy
  nie sprzedaje, on ja po prostu rozdaje.
  Oczywiście i w tym przypadku są wyjątki, są naprawdę wspaniali ludzie, którzy rozpoznali powagę sytuacji, w której się
  znaleźliśmy i gdzie to nas oraz całą planetę prowadzi, robią wspaniałą
  krecią robotę niejednokrotnie z narażeniem zdrowia i życia, no i
  oczywiście robią to non-profit.
  Tylko wzajemna współpraca, praca ogółu na wspólne dobro, przekształcenie się w tą falę, z harmonizowaną ławicę, jednym wielkim scalonym, współpracującym, komunikującym się zbiorowym ludzkim połączonym organizmem, który to będzie wzajemnie się uzupełniał, szanował , który to będzie dla siebie jedną wielką kochającą się rodziną, może duchowo podnieść i nas uratować.

  – Kocham siebie – czy – jestem miłością – czy widać tu różnicę –

  – Mrówka pokochała siebie okrzyknęła się Bogiem i chce stać się
  mrowiskiem
  – Komórka jest Bogiem kochająca sama siebie i postanowiła
  zostać całym ciałem.
  – Iskra zatęskniła być ogniskiem, a zaś kropla oceanem.
  Człowiecza istota to tylko jedno bardzo krótkie i malutkie doświadczenie, bez ciągłości karmicznej, która to została utracona
  odcięta bądź wymazana.
  – Jak zdefiniować i czy da się zdefiniować Boga, Stwórcę.
  Moja bardzo, bardzo skromna definicja Najwyższego Stwórcy, czynie to w bardzo dużym uproszczeniu i w bardzo dużym skrócie, z poziomem świadomości na dzień dzisiejszy.
  – Najwyższy Stwórca to Makrokosmiczne Najwyższe Światło – Świadomość – Miłość – Dobro – Prawda, Współczucie i Wybaczanie, Empatia, Harmonia, Ład i Stwórczy Porządek itd.
  – Najwyższy Stwórca to suma wszystkich doświadczeń ludzi – Ziemi
  jak również fauny i flory.
  – Najwyższy Stwórca to suma wszystkich doświadczeń całej makrokosmicznej rodziny.
  – Najwyższy Stwórca to suma doświadczeń całych układów planetarnych, galaktycznych, wielowymiarowych oraz wszechświatowych.
  – Najwyższy Stwórca to zbiór wszystkich makrokosmicznych
  kreacji oraz energii itd.
  – Różnica energetyczna między Najwyższym Stwórcą, a zarządcą matriksów Demiurgiem jest taka, że Stwórca to makrokosmiczna kreacja energii, z której pochodzą wszystkie matriksy oraz właściciel
  owych podporządkowanych i zniewolonych systemów.
  Demiurg jako świadomy Duch odłączył się od świata duchowego
  oraz od Źródła i okrzyknął sie Bogiem – Stwórcą. Na skutek upadku i znacząco obniżenia swoich wibracji oraz możliwości kreacji, musiał
  zwodzić istoty duchowe przebogatą różnorodnością doświadczeń,
  by w konsekwencji móc je wykorzystać do budowy całych planet, układów galaktyk, zasiedlając je ludźmi oraz fauną i florą, W ciałach
  człowieczych umieścił wcześniej zbałamucone Duszyczki – aspekty Ducha.
  – W tych światach każdy pożera każdego.
  Stworzony swoisty cały łańcuch pokarmowy, od najmniejszej
  bakterii zwierząt po ludzi. W konsekwencji chodzi o wieloaspektowe
  generowanie energii strachu, emocji, patologii i wojen.
  Albowiem tak z polaryzowana energia z różnych matriksowych
  układów, trafia z kanalizowana do nadzorcy, niewiele jej pozostawiając dla wyznawców i współpracowników. Natomiast,
  jak zabraknie energii, to zacznie pożerać swoich, przy czym, nie
  znajdziemy tam serca, moralności, ani empatii.

  – Niema dobra ani zła –
  Część ludzkości została stworzona genetycznie, z domieszką wyprostowanego Bonobo oraz agresywnego szympansa, wraz z pulą genetyczną ziemskiej i kosmicznej cywilizacji.
  Darwin poszukiwał pochodzenia, no i go odnalazł, o czym dowiedzieliśmy się z podręczników szkolnych i nie tylko.
  W tych istotach powstałych z manipulacji genetycznej zamieszkuje
  Dusza, ale już bez ciała wyższego świetlistego. [bez Ducha] Dlatego niektórzy wierzą tylko w życie doczesne. Ci młodsi bracia [bardzo możliwe, że jestem również – tym młodszym bratem – [oczywiście wszyscy mamy możliwość samorozwoju oraz możemy być pochwyceniu przez nurt ewolucji] – żyją głównie na trzech pierwszych
  czkrach – przetrwanie – seks – emocje – niektórzy nie mogą lub
  nie chcą rozpoznać jednej lub drugiej strony.
  Ludzkość wraz z tą Cząstką Stwórcy, którą w istocie jest ,została
  zahipnotyzowana, uśpiona i z manipulowana, także pewna grupa
  istot nawet posiadając ciało wyższe kosmiczne, śpiąc – może także nie rozróżnić dobra od zła oraz upaść do dolnych czakr.
  Już małe dzieci w domach uczone są rozróżniania dobrych od złych
  uczynków, co mogą a czego nie mogą robić, co jest moralne, a co nie jest. W domu było ciągle powtarzane – nierób drugiemu co tobie
  niemiłe.
  Jak popatrzmy na te wszystkie dramaty rodzinne rozgrywające sie w czterech ścianach, jak popatrzymy co sie dzieje w krajach, narodach,
  jak przyjrzymy się spirali okrucieństwa i demoralizacji na świecie, jak
  w końcu dostrzeżemy to co dzieje sie w przeróżnych ciemnych organizacjach z dziećmi oraz głód cierpienie i bezsensowne wojny.
  Ci którzy nie dostrzegają tych dramatycznych patologii, w rodzinie kraju bądź na świecie, maja przed sobą bardzo dużo pracy, które
  mogą trwać setki, a nawet tysiące reinkarnacji.

  – Nie oceniaj –
  Słuchałem setki przeróżnych wykładów o ocenianiu i nie tylko.
  Gość w jednym z tych wykładów przez kilkanaście minut
  uzasadnia, że ocena to be i że on tego nie robi, poczym za chwile zaczyna ocenić.
  – Cóż to jest ta ocena – ocenianie – porównywanie – rozróżnianie
  Moim skromnym zdaniem ocena to ciągła egzystencja w samorozwoju swoim i swoich bliskich, rodu oraz narodu.
  Bez tej t/z oceny, rozróżnienia i porównania nie było by żadnego
  duchowego rozwoju ani ewolucyjnego. Bo przecież ewolucja to zmiana dopasowanie, przeistoczenie się w coś lepszego, bardziej przystosowanego, odpornego , wytrzymałego.
  Natomiast żeby rozwijać sie duchowo musimy nauczyć się rozpoznawać, to co nam służy bądź nie służy, co jest dla nas dobre
  lub niedobre. W życiu musimy również wychwytywać i rozpoznawać różne aspekty, rozwiązywać różne niuanse z natury materialne,
  psychiczne i duchowe – czyż nie potrzebujemy do tego wszystkiego
  opinii, oceny.
  A co z dniem i nocą, mało – dużo, zimne – ciepłe, złe i dobre uczynki.
  Kochanie założyłeś bluzkę, bądź skarpetki na odwrót, a w dodatku jedna jest szara – druga zielona.
  Tych tak zwanych porównań, ocen i zestawień jest nieskończoność, bo to jest właśnie życie ciągle w ruchu ciągle zmienne, ciągle doskonalsze, ciągle upadające, ciągle walczące, ciągle odurzające, ciągle się prostytuujące oraz ciągle podnoszące, – bo życie trwa wiecznie tak i ocenianie może trwać również wieczność.
  Natomiast oczywiście, możemy tej oceny uniknąć zatapiając sie w absolutnej ciszy swojego duchowego jestestwa, którym jesteśmy.
  Nie bierzemy już udziału i aktywności w niczym, niemniej całkowicie odłączamy się od grupy pozostając zupełnie bierną duchową świadomością, po prostu jesteśmy tu i teraz. [duchowy świadek – obserwator]

  – Przebudzenie energetyczne –

  – Ktoś kiedyś powiedział – podążając za tłumem, zajdziemy tam gdzie
  tłum, natomiast podążając samotnie zajdziemy tam gdzie nikogo przed nami nie było –

  Tak jak potrzebny jest plus i minus do zapalenia światła w pomieszczeniu, tak również potrzebujemy zimnej, gorącej i
  ujemnej energii Kundalini oraz wysoko wibrującej, dodatniej,
  stwórczej energii do rozpalenia naszych serc, które pod wpływem
  owych energetycznych potencjałów, rozświetlą nasze jestestwo,
  naszą Duszę, którą w istocie jesteśmy.
  Przebudzenie energii wibracyjnej w całym ciele, dosłowne odczucie prądu we wszystkich jego częściach – kłucie i mrowienie w stopach.
  Odblokowujące sie punkty energetyczne oraz czakry, to tak, jakby te miejsca rażone były energia 230v.
  Skupienie się energii w głowie, odczucie dużego ciśnienia wewnątrz
  czaszkowego, także w czakrze trzeciego oka.
  Uczucie nacisku na czoło, odczucie opaski nałożonej na głowę
  i stopniowe jej dokręcanie, występuje również różnego rodzaju
  pieczenie, skrobanie, mrowienie, wyładowania energetyczne
  i odczucie chodzenia robaków po głowie bądź wewnątrz. [czakra korony, trzeciego oka]
  Muzyka słyszana w głowie, występuje również modulowane buczenie, brzęczenie, huk startującego samolotu odrzutowego.
  Przebudzenie sie duchowej, ciepłej energii Kundalini.
  Zalewanie ciała przez ciepłą energię męską, bądź też, zimną żeńską.
  Prowadzenie energii Kundalini przez stwórczą duchową wibracyjną energię, wówczas cały proces energetyczny przebiega harmonijnie
  i bezpiecznie, przy czym ciało i umysł było juz wcześniej przygotowane do przyjęcia zarówno stwórczej energii
  wibracyjnej jak również, duchowej ciepłej energii Ziemi.
  Prawidłowo przebudzona energia wibracyjna otwiera i podnosi harmonijnie Kundalini, która pod baczną kontrolą i udziałem w/w energii przechodząc i otwierając czakrę serca wspina się wyżej, aż po czubek głowy. Cały proces przebudzenia duchowego jak również
  energetycznego jest trudny pełen wyrzeczeń i długotrwały, wymaga
  wyostrzonej uważności, wymaga swoistego zacięcia duchowego,
  poświęcenia sie, po prostu wymaga stania się tym procesem.
  Do prawidłowego przebudzenia energetycznego wymagane jest
  moralne prowadzenie się, swoiste życie w czystości ciała i Ducha.
  Nieprawidłowo przebudzona energia Kundalini otwiera furtkę
  dla ciemnych energii, które maja łatwiejszy do nas dostęp,
  rujnuje zdrowotnie nie przygotowane ciało, oraz psychikę.
  Trzeba też pamiętać, iż gorąca ognista energia światów materialnych,
  jest energią Demiurga, który je “stworzył”, który również żywi się
  tą nisko z polaryzowana energią strachu, emocji, agresji patologii.
  W światach które zbudował, wszystko jest przeciwieństwem Najwyższego Stwórcy. Natomiast w podbitych planetach wszystko obraca o 180 stopni.
  Należy zachować szczególną ostrożność i nie budzić energii świtów
  materialnych – tz. Kundalini przed przebudzeniem naszego duchowego jestestwa oraz stwórczej energii wibracyjnej.
  Jak by do tego doszło, to nie dość, że otwieramy się na światy demoniczne, to również przejmiemy z tych światów różnego
  rodzaju “dary” i przeróżne właściwości natury psychicznej, jak
  również fizycznej, nadzorowane przez ciemne energie.
  Po co nam błyskotki oferowane przez energię Matki Ziemi – [Kundalini], jak mamy w sobie moc i siłę do wykreowania
  wszystkiego czego Dusza i Duch zapragnie. Czemu mamy się zadowolić światełkiem jednej lampki, jak możemy mieć całe
  Słońce – całe Źródło albowiem jesteśmy Jego cząstką. Świecidełka
  oferowane nam przez ową energię będą ściągać nas do miejsca jej pochodzenia, chyba, że nie oczekujemy i nie dążymy do czegoś więcej. W dawnych czasach – żeby wznieść się balonem, musieliśmy odrzucić zbędny balast, czym wyżej chcemy się wznosić tym musimy być coraz lżejsi. Z rozwojem duchowym jest podobnie, bowiem żeby się wznieść jak najwyżej, musimy odrzucić od siebie wszystko to, co nas może ściągać w dół. Chcąc dalej sie wznosić, to należałoby odpiąć całe zbędne obciążenie, miedzy innymi – rozwijane moce okultystyczne oraz wszystko to, co łączy nas z Ziemią.
  Moc kreacji mamy w sobie, a myśl się materializuje, musimy tylko zasilić ją energetycznie. Jesteśmy wyposażeni przez naszego Praojca – Pramatkę – Najwyższego Stwórcę we wszystkie atrybuty nieodzowne do prawidłowego funkcjonowania oraz prawidłowego wznoszenia się po duchowych szczeblach.

  – Tu należałoby dokonać właściwego wyboru, a zatem – mieć czy być –

  – Stwórcza energia wibracyjna jest budulcem do kreacji tworzenia galaktyk, wieloświatów, wymiarów, niemniej cały makrokosmos
  jest z niej stworzony. Jest również materiałem spinającym cały makrokosmiczny świat duchowy. Jest także energią odmładzającą i utrzymującą w zdrowiu i harmonii nasze ziemskie i wielowymiarowe ciała. Jest energią, która budzi w nas duchowe jestestwo, podnosi samoświadomość, mądrość, daje wgląd do kosmicznej wiedzy,
  która cuci śpiącą duszyczkę, aktywuje t/z śmieciowe DNA, tworzy
  nowe połączenia neuronowe synaptyczne, i przywraca pierwotne
  wzorce, programy, ustawienia.
  Ta duchowa energia wibracji znajduje się wszędzie i wypełnia wszystko, znajduje się również w około naszej ziemskiej istoty,
  oplatając ją swoim energetycznym duchowym płaszczem.

  – To od nas zależy – czy się na Stwórczą Energię otworzymy –

  Wprost proporcjonalnie do upadku moralnego ludzkości, automatycznie następuje obniżenie energetyki i odporności naszych ciał, [całe ciemne i upadłe światy mają do nas dostęp], a tym samym pogłębia się osłabienie organizmu, co w konsekwencji może
  prowadzić do chorób – mniej energii w nas mniej zdrowia –

  – Jak drżenie – wibracje przenikną całe Twoje jestestwo, przenikną całe Twoje ciało, przenikną do szpiku kości, i nie ze strachu ani z zimna, to widz że spotkałeś – Stwórcę –

  – Podnoszenie swoich – wibracji – energii –
  – Bycie dobrym moralnym prawdomównym, uczciwym człowiekiem.
  – Wiara – nadzieja – miłość – takie swoiste trzy w jednym.
  – Wybaczanie i przebaczanie oraz pozytywne myślenie.
  – Harmonia i czystość w ciele umyśle, Duszy, brak wewnętrznej jak również zewnętrznej walki.
  – Spójność między tym co myślimy, mówimy, czynimy.
  – Synergia z otaczającym nasz światem.
  – Czytanie książek artykułów szeptem.
  – Kondycja fizyczna i psychiczna itp.
  – Potrzebny jest również długi, głęboki, przeponowy oddech.
  Energię także pobieramy oddychając dlatego tak ważne są ćwiczenia
  oraz spacery w plenerze, generalnie potrzebny jest wysiłek dla sprawności ciała umysłu i Ducha. Pozyskiwanie energii odbywa się
  przede wszystkim podczas snu, podczas którego następuje regeneracja całego organizmu oraz doładowujemy się duchową
  energią, dlatego tak ważne jest dobrze i spokojnie się wyspać.
  Siłę życiową pobieramy także z żywności oraz z wody, bowiem
  istotne jest picie czystej żywej wody i spożywanie zdrowej żywności.
  Jak to obecnie wygląda, to chyba wszyscy powinni wiedzieć, aczkolwiek możemy sobie to co konsumujemy programować.

  – Programowanie przykład –
  Nakładamy dłonie nad spożywany pokarm bądź napój energetyzując je oraz dziękujemy Najwyższemu Stwórcy za posiłek. Oczywiście można zastosować jakiś rodzaj afirmacji o zdrowym pokarmie, wodzie
  i generalnie czystym powietrzu.
  – Medytacja – doładowanie się energią –
  1 – Siad na krześle, nogi równolegle względem siebie, ręce ugięte,
  łokcie przy ciele pod klatką piersiową, dłonie nad udami obrócone
  do góry.
  Tym osobą co mają problemy z uciszeniem bądź odłączeniem
  umysłu, można zastosować wizualizację.
  Wyobrażamy sobie strumień spływającej energii wibracyjnej
  w formie mżawki, spływającej na nas od czubka głowy po stopy.
  Zachować stan wewnętrznego uśmiechu, wewnętrznej szczęśliwości.
  2 – Stojąc na łonie natury bądź w jakimś ustronnym zacisznym
  miejscu, wykonujemy te same czynności jak w pozycji siedzącej.
  Oczywiście, czy będzie przeprowadzona wizualizacja czy nie i
  w jakiej formie i treści, to już inwencja należy do was.
  Samouzdrowienie – można na początek medytacji porosić o energię
  Boga, Stwórcę, a kończąc podziękować za uzdrawiającą energię.
  Energię także pozyskujemy przez jej oszczędzanie, a mianowicie odcinamy się od toksycznych osób, środowisk i nie patrzymy na programy polityczne, generalnie wyłączamy tv i radio i z automatu
  podwyższamy swój zasób energetyczny, no i oczywiście stajemy się
  zdrowsi na ciele oraz umyśle. Podczas z pożywania posiłków należ z wrócić baczną uwagę, a żeby jedzone przez nas pożywienie było bardzo drobno rozdrabiane – ma być dosłowna papka. Źle pogryziony
  pokarm wydłuża proces trawienia, który generuje duże zasoby energii. Posiłki należy spożywać będąc wypoczętym, ponieważ
  zmęczony organizm ma mało sił i środków na prawidłowe trawienie.
  Należy również pamiętać, że tam gdzie wędruje nasza uwaga, tam również podąża energia. Dlatego tak ważne jest przekierowanie uwagi do swojego wnętrza, albowiem skupienie sie na sobie – zaczyna budzenie naszego duchowego jestestwa, którym jesteśmy. Na te wszystkie procesy podczas naszego budzenia się, zapotrzebowanie na energię jest bardzo duże, aczkolwiek musimy odzyskać utracone oraz
  uśpione duchowe połączenia i właściwości.
  Niektóre osoby czujące trochę energii w sobie zamiast wykorzystać
  ją do swojego wzniesienia, samorozwoju, to zaczyna uzdrawiać innych, pomimo, że tak naprawdę – sami do końca nie są zdrowi,
  marnotrawiąc przy tym zasoby na własny rozwój energetyczny oraz
  duchowy. Natomiast za każde rzekome uzdrowienie, każą sobie słono
  płacić, przy czym nie wyleczy nas osoba o niższym potencjale energetycznym, albowiem w tej sytuacji zamiast uzdrowienia i doładowania, zostaniemy dosłownie wydrenowani z energii.
  – Stan wibracji czakr według różnych skanerów aury –
  1 – kolor – czerwony – 400000
  2 – kolor – pomarańczowy – 500000
  3 – kolor – żółty – 600000
  4 – kolor – zielony – 700000
  5 – kolor – niebieski -800000
  6 – kolor – fioletowy – lawenda – 900000 – 1000000 – – –
  7 – kolor – biały – 1000000 -1500000 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  – Wewnętrzny i zewnętrzny uśmiech –

  – Wewnętrzny i zewnętrzny uśmiech to długie życie w zdrowiu – pogoda ducha oraz budzenie sie duchowego i energetycznego jestestwa –

  Wewnętrzny uśmiech w prowadza ład, harmonię, podnosi siły witalne i przyczynia się do regeneracji całego ludzkiego organizmu,
  wprowadza także w drgania – wibracje wszystkie nasze komórki, a
  one wesołe i radosne pozytywnie w pływają na całe ciało. Nasze pozytywne myślenie w raz z radosnym usposobieniem w pływają
  na stan naszych komórek, które prawidłowo funkcjonując przestawiają się na wzrastanie i produkcję energii. Natomiast strach, agresja oraz przemoc powodują destrukcyjny w pływ na nie, co więcej – powodują również destrukcję całego ciała, które przestawia się na obronę. Nasz uśmiech jest swoistym talizmanem broniącym –
  chroniącym nas przed fizycznym i duchowym zagrożeniem, tak na jawie, jak również w śnie. Wewnętrzna radość to swoista ochrona przed ciemnymi wielowymiarowymi istotami.

  1 – Krótki sen –
  Nagle znalazłem się w jakimś bliżej nieokreślonym pomieszczeniu, które zaczyna wypełniać się czarną energią. Pokój wypełnił się gdzieś
  w 3/4 ciemnością, natomiast prawidłowo zadziałał wewnętrzny uśmiech i automatycznie czerń została rozproszona i znikła.
  2 – Podczas medytacji ogromna chmara małych czarnych kulistych
  energii wtargnęła przez czakrę trzeciego oka do mojej głowy, po
  zastosowani wewnętrznej szczęśliwości – uśmiechu wszystko prysło
  jak mydlana bańka.
  3 – Późną nocą zostałem przebudzony albo raczej zostałem świadomy podczas snu, w którym dostrzegłem grupę czarnych bytów wkładających mi na głowę jakąś formę czarnego energetycznego kokonu – kuli, natomiast i w tym dość dramatycznym przypadku wewnętrzny uśmiech poskutkował, zadziałał.
  Oglądałam kiedyś w telewizji program o facecie, któremu podczas
  wykonywanego skoku nie otworzył się spadochron i pomimo to wylądował normalnie bez uszczerbku na zdrowiu. Pytany – stwierdził
  że lecąc poczuł nagły przypływ szczęśliwości, miał wewnętrzną radość i że poczuł wewnętrzny uśmiech, zbliżając się do Ziemi prędkość spadania w niewytłumaczalny sposób została wyhamowana. Eksperymentalnie ponowił wielokrotnie próbę, tym razem skacząc z wysokiego rusztowania i oczywiście bez żadnego zabezpieczenia. Za każdym razem podczas wykonywania skoku, prędkość zostawała wyhamowana, we wszystkich przypadkach zastosował wewnętrzny uśmiech, bezpiecznie lądując.
  Ciekawe – nie – oczywiście odradzam skakanie.
  Generalnie uśmiech pozytywnie nas zestraja, bowiem nasza radość
  budzi u innych ludzi zaufanie i jesteśmy przez nich dobrze odbierani.
  Emanujemy pozytywną energią, która to przyciąga do siebie inne dobre istoty. Radosne wibracje które od nas wychodzą promieniują
  na bliskich i otoczenie, w myśl zasady – podobne przyciąga podobne,
  przeprogramowują nasze komórki, a te z kolei programują nasze DNA.

  – Cisza umysłu –

  – Spokój to najwyższy poziom szczęścia –

  Tak naprawdę od tego wspaniałego mistycznego stanu zaczyna się
  na dobre rozwój duchowy tudzież rozwój energetyczny ciał, w tym
  fizycznego. Cisza pozwala nam wniknąć w głębokie pierwotne
  wzorce, struktury samego siebie i powtórnie wyciągnąć je na
  powierzchnię naszej egzystencji. Spokój pozwala nam się skupić na całym naszym duchowym jestestwie oraz poszczególnych jego aspektach. Pozwala również na koncentracje i bycie świadomie przy
  Najwyższym Stwórcy, na poszczególnych czakrach, a także pracy
  energetycznej w naszym ciele. Jesteśmy świadomi ciszy nas samych
  i mechanizmów zachodzących wewnątrz, jak również na zewnątrz naszej istoty.
  Wewnętrzny spokój, harmonia, pozwala nam bardziej skupić się na
  przepływie energii, praktycznie śledzimy proces energetyczny,
  poczynając od czubka głowy aż po stopy. Procesy również zachodzą
  na poziomie komórkowym, przebudowując nasze ciało.
  Każdorazowe przekierowanie uwagi na inne sprawy, inne rzeczy,
  skutkuje automatycznie przerwanie procesu energetycznego, zarówno wibracji oraz wznoszącej się Kundalini.
  Być skupionym tylko i wyłącznie na wybranych rzeczach, wybranym celu, które chcemy wdanej chwili zrobić lub osiągnąć.
  Spokój umysłu to wewnętrzna równowaga, synergia, to odcięcie barokowego, ponurego, ciemnego, z konfliktowanego, kłótliwego i w kółko paplającego umysłu. Tak możemy tego dokonać, możemy go kontrolować, a nawet całkowicie odłączyć. Możemy osiągnąć taką
  samoświadomość by muc nauczyć się również kontrolować przychodzące z zewnątrz myśli, bowiem możemy je przerwać w każdym momencie pojawienia się ich.
  Naszym naturalnym stanem jako Duszy – Ducha, jest stan wewnętrznej ciszy, niemniej z ciszy wypływa mądrość i wiedza duchowa. Po uzyskaniu spokoju umysłu lub odcięciem go, pozbywamy się wszelkich trosk, zmartwień, pozbywamy się wszelkich
  uwarunkowań, wszelkich patologicznych programów tudzież pozbywamy sie całego śmietnika, który to przejęliśmy z otoczenia,
  ze szkoły, z mediów. Po prostu robimy pstryk i odłączamy cały ciążący nas balast.

  – Prawdziwa wolność to stan umysłu lub stan bez umysłu – czym więcej porzucimy, tym bardziej stajemy się wolni –

  Możemy być wolni wszędzie w każdym miejscu na Ziemi jak i poza nią, możemy być wolnymi również w więzieniu.
  Jeżeli potrafimy uzyskać ciszę umysłu bądź jego odłączenie, to żadna
  kontrola umysłu nam nie straszna, no bo co niby mają kontrolować,
  raczej stanu bez umysły nie da się kontrolować, nie da się również nadzorować czegoś czego niema, co w danej chwili w danym momencie nie istnieje.

  – Jak dojść do tego –
  Otóż współlokator w naszym ciele prowokuje nas do dialogu, podsyła
  bzdurne destrukcyjne myśli, jeżeli się temu poddamy, będziemy rozmyślać o tym co przeminęło albo o tym czego jeszcze nie ma,
  to wikłamy sie w jałowe procesy myślowe, które z nas wypompowują
  siłę życiową, której mamy deficyt, albowiem za uwagą podąża nasza energia, a to jest kolejny element zasilający byty. Zarówno przychodzące myśli jak i sny mogą być również prorozwojowe,
  prorocze, bądź ukazujące przyszłość. Także dezinformacja, może praktycznie występować zarówno na jawie jak również we śnie.
  Osiągnięcie tego stanu powinno być raczej dość proste dla przebudzonych świadomych istot, z kolei dla śpiochów to swoista czarna magia. Oczywiście będę się powtarzał, ale i sytuacja w której znalazła sie ludzkość jest nie do pozazdroszczenia.
  Aby osiągnąć ten stan, należy dążyć do stania się czystą na
  ciele, umyśle i Duszy, moralną istotą. Należy nie dać pasożytowi
  najmniejszego punktu zaczepienia, należy odrzucić całe zło i wszystkie
  te rzeczy, które ściągają nas w dół. Jeżeli jesteśmy świadomi prowadzonego dialogu w głowie oraz dwugłosu, to już malutki sukcesik. Samoobserwacja przychodzących impulsów, a także procesów myślowych zachodzących w nas.
  Na początek nie dopuszczamy do dwugłosu w głowie, przykład –
  chcemy wykonać jakąś czynność w określony sposób, głos podpowiada, a poco to będziesz robił, zrób coś innego bądź
  wykonaj to tak i tak. Idziemy drogą i mamy zamiar skręcić pierwszą
  w prawo, przychodząca myśl mówi skręć może w drugą, czyli
  w pędza nas w wątpliwość i brak zdecydowania.
  Zadajmy sobie pytanie czy w ogóle chcemy prowadzić rozmowę z tym czy innym bytem.
  O ile już jesteśmy świadomi dialogu to starajmy się między jednym,
  a drugim głosem dostrzec pauzę, przerwę, tą krótką chwile spokoju.
  Natomiast ta malutka pauza, ta malutka przerwa, to dopiero jesteśmy – my – w samoświadomości – tu i teraz.
  Poszerzajmy te chwile ciszy w medytacji, siedząc, stojąc, chodząc,
  poszerzajmy tą ciszę wykonując prozaiczne codzienne czynności.
  Jeżeli nie będzie wychodziło to nie należy się zrażać, nie należy
  się poddawać, skupmy się tylko i wyłącznie na wykonywanej
  rzeczy. Kultywujmy ten ułamek ciszy, który się poszerza i poszerza,
  aż stajemy się cali medytacją, stajemy się tą ciszą.
  Żmudna ciężka praca nad sobą, pełna uważności i wnikliwości, przepełniona determinacją, pozwala nam na osiągnięcie zamierzonych celów.
  Wiara – nadzieja – miłość – to są te atrybuty które nas uszlachetniają,
  które nas wznoszą, które nas odrywają od marazmu i niemocy, a
  które nas odblokowują na odczuwanie stwórczej energii.

  – Mam Duszę – Ducha i rozmawiam z nimi –
  Słyszę dość często w przeróżnych alternatywnych telewizjach, występujących tam wszelkiej maści nauczycieli duchowych, uzdrowicieli duchowych, słyszę to na przeróżnych spotkaniach, iwentach, panelach, o wiedzy i rozwoju duchowym oraz od przeróżnych innych osób.
  Oczywiście jest grupa samoświadomych osób, którzy wiedzą kim są
  w istocie i którzy nie robią takich błędów.
  – Należałoby w tym momencie zrobić krótką psychoanalizę.
  Kto kogo ma w posiadanie – czy my mamy w posiadaniu Dusze – Ducha, niemniej – czy one maja w posiadani nas. Skoro twierdzimy, że mamy Dusze – to się pytam – kim jesteś – ze masz Dusze. Dusza zamieszkuje mając w posiadaniu ziemskie ciało. Czy puste ciało jest świadome siebie, bo jak wiemy po wyjściu energii z ciała – [Duszy] ciało ulega destrukcji i w rezultacie sie rozkłada. To w takim razie pytam się ponownie – kim jesteś – skoro juz wiemy ze nie ciałem.
  Mam nadzieje że to chwilowa niewiedza i brak utożsamienia sie
  ze samym sobą, z Iskrą Stwórczą którą jesteśmy, bo w przeciwnym
  wypadku pozostaje współlokator, bądź inne byty. Z tymi rozmowami jest podobnie jak powyżej napisałem. [z kim rozmawiamy
  i kto rozmawia z kim]

 2. Ciąg dalszy

  – Nadzieja –
  Jak odzyskać siłę duchową ?
  Uwolnić się od tego wszystkiego co napisałem powyżej, oczyścić
  umysł, [pozytywne myślenie] być dobrym, uczciwym człowiekiem
  z szacunkiem do innych, jak również i do siebie. Powinno się
  prowadzić w czystości i moralności, zachować wiarę, nadzieje i
  miłość. Powinniśmy poznać prawdę historyczną, prawdę o swoim
  pochodzeniu jako jednostki, ale również jako narodu, nacji.
  Nie znając nie odkrywając swojej przeszłości, tej ziemskiej jak również
  duchowej, to nie możemy liczyć na przyszłość. Drzewo ze słabym płytkim systemem korzeniowym, przewraca się przy bele podmuchu,
  natomiast dąb już jako mała sadzonka, ma tak silne i mocne korzenie,
  że ciężko ją wyrwać nie uszkadzając, przy czym dorosłego dębu nie
  naruszy nawet huragan. [Czemu nas odcięli od korzeni? – żebyśmy byli jak chorągiewka targana różnymi prądami – słabi, nieporadni,
  zdani na łaskę i niełaskę “panów”.]
  Poznanie swojej ziemskiej i duchowej przeszłości, poznanie również przeszłości przodków naszej zbiorowości jako plemienia bądź poprzedzającej nas cywilizacji, daje nam tą moc, daje nam siłę do
  przezwyciężenia największych trudności.

  – Moc nasza sięga do miejsca z którego pochodzimy – sięga do
  samego Źródła –

  Natomiast powinniśmy zadać sobie egzystencjalne pytanie, o to
  kim jestem, skąd przybywam, dokąd zmierzam i co na tym padole
  [Ziemi] robię. Prowadzenie się w etyce i moralności rozświetla
  Duszę, którą jesteśmy i podnosi w nas duchową wibracyjną energię.
  Im więcej energii do nas przychodzi, tym bardziej wzrasta świadomość, a tym samym zwielokrotnia się nasza intuicja, nasza
  wiedza.
  Widząc te wszystkie zagrożenia, które ludzkość otaczają, nie dajmy
  sobie odebrać wiary i nadziei, bo to są jedne z nielicznych atrybutów
  trzymających nas przy życiu. Należy pamiętać że jesteśmy chodzącym
  promieniującym na bliskich i otoczenie światłem, przy czym obecnie
  spora większość z nas jest w uśpieniu i mocno poblokowana, przeróżnymi mechanizmami, a żeby to wielowymiarowe w swojej istocie duchowe światło nie wydostało się na zewnątrz.
  – Gdy odzyskamy równowagę między stanem Ducha i materii.
  – Gdy uzyskamy spójność w tym co czujemy, myślimy, mówimy oraz
  czynimy.
  – Gdy odkryjemy pochodzenie swoich przodków, oraz narodu z którego sie wywodzimy.
  – Gdy osiągniemy synergię między Matką Ziemia a fauną i flora,
  oraz ziemskimi, braćmi i siostrami.
  – Gdy odzyskamy harmonie między ciałami umysłem a Duchem, to osiągamy coraz wyższe stopnie samopoznania, samodoskonalenia,
  oraz samorozwoju, stajemy sie wówczas coraz silniejsi, wzmocnieni
  psychicznie i energetycznie, oraz zaczniemy coraz intensywniej świecić, niemniej poczujemy też, że jesteśmy wolni i stajemy się
  samoświadomymi obserwatorami wydarzeń, na arenie wewnętrznej,
  jak również zewnętrznej, natomiast jak do tego pakietu
  dołożymy – wiarę – nadzieję – miłość – [trzy w jednym] to stajemy się
  mocarzami samych siebie. Czym my jesteśmy coraz silniejsi, tym ta przeciwna strona staje się coraz słabsza, bo negatywny pokarm, który
  pozyskuje sie kurczy. Nie może również być z naszej strony żadnej walki, oni doładowują się złością agresją i strachem. Albowiem po przez działania wojenne nie zaprowadzimy pokoju, przemoc rodzi
  przemoc, agresja rodzi agresje, powstaje bardzo dużo krzywdy po obu stronach, która to w ten czy inny sposób zostanie wcześniej czy później rozładowana.
  Przychodzące myśli i sny mogą być również prorocze, wznoszące oraz
  budujące w nas siłę duchową. [jest pozytyw jest również negatyw]

  – Krótki opis moich snów dotyczących w/w wątku.
  1- Wracając nocą z jakiejś imprezki chciałem sobie skrócić drogę
  przechodząc przez zamknięte w prostokąt kamienice połączone
  na wlocie i wylocie bramami. Znajdując się gdzieś w połowie drogi,
  z naprzeciwka dostrzegłem dużego czarnego agresywnego psa,
  który z całym impetem rzucił się na mnie. Chwytając go oburącz za
  górną i dolną szczękę i rozrywam je. Oczywiście w tej mrocznej i przerażającej sytuacji pies stracił życie.
  2- W drugim śnie był bardzo podobny przypadek, ta sama nocna
  sceneria i podobny czarny wściekły pies rzucający się na mnie, z tym
  tylko wyjątkiem, ze łapiąc go za szczęki nadrywam je tylko, i puszczam, bestia przestraszona ucieka.
  3- Trzeci przykład to już całkiem inna sytuacja. Coś mnie wytraciło ze
  snu, skąpo się ubrawszy ruszyłem w pośpiechu by muc dotrzeć
  do docelowego miejsca. Podobnie jak w tych dwóch przypadkach i
  tym razem drogę zagrodził mi duży przerażający czarny pies, który
  to dosłownie w ułamku sekundy zamienił się na stojącego na dwóch
  łapach rozszalałego przewyższającego mnie znacznie wzrostem upiornego demona, który mógłby mnie rozszarpać i pożreć w mgnieniu oka. Stoi na przeciwko mnie przerażające, i coraz to większe, rozszalałe monstrum, który próbuje z całym impetem
  rzucić się na mnie, ale nie może, bo stoję bez ruchu naprzeciwko
  niego, dosłownie około pól metra patrząc mu nieprzerwanie prosto
  w złowrogie oczy, z pełnym spokojem, z miłością współczuciem, ale i z dużym szacunkiem do jego majestatu.
  Po pierwszym ataku został odrzucony z taką sama siłą z jaką zaatakował. Przy drugim ataku z jeszcze większą furią, z jeszcze większym szaleństwem w oczach rzucił się w moim kierunku,
  i tak samo został z całym impetem odepchnięty do tyłu.
  Oczywiście dalej stoję na przeciwko niego, bez najmniejszego strachu
  i całkowicie nie wzruszony patrząc się jednoczesne w oczy. Przy trzecim ataku, to było rozszalałe do granic obłędu zło w czystej postaci, z jeszcze większą determinacją i agresja rzuca sie po raz kolejny na mnie, natomiast ja dalej stoję z błogim spokojem, bez
  najmniejszej chęci walki, bez odrywania wzroku, niewzruszony na jego wybujałą do granic możliwości agresję.
  Z czym większym impetem i agresją byłem atakowany, z tym większą
  siłą zostało to coś ode mnie odrzucone. W tym przypadku morał
  nasuwa się taki, niema strony, niema też walki. Niema strony w sensie, strona była nie aktywna, bierna, a byt niemiał z czego się
  energetycznie zasilić. Czym my stajemy się duchowo silniejsi, tym
  przeciwna strona staje się dosłownie bezbronna. Swoją moc czerpią
  z nas z naszej bezsilności, z naszego leku, ale także z naszej agresji,
  oraz z naszego upadku, bo jak upadamy to stajemy się dostępni jak
  otwarta księga. Pole auryczne przestaje nas chronić na skutek różnych zaburzeń oraz zbyt mocnego zaniżenia energetyki ciała.
  To dlatego tyle brutalności na ulicach, w szkołach oraz wokół nas.
  Coraz to młodsze .pokolenia są wychowywane bez wartości, moralności, wiary, bez rozróżniania i rozumienia co jest dobre a co złe. Większość z nich nie myśli samodzielnie, są warunkowani przez
  wujka – Google, Facebook oraz You Tube, generalnie wychowuje je internet, sztuczna inteligencja programowana przez system.
  Natomiast przez brak wartości, moralności, a także wiary, są coraz bardziej przejmowani przez różne ciemne byty. Widać to w różnych sytuacjach oraz demonstracjach ulicznych pełnych przemocy, agresji i wulgarności.
  – Własną myślą w astralu możemy kreować całe wszechświaty. Zacznijmy zatem najpierw kreować swój świat we własnym
  wnętrzu, a zaś potem na zewnątrz siebie, w myśl porzekadła, zmień
  najpierw siebie, by muc potem zmieniać świat –
  Należy być świadomym tego co do nas przychodzi i wybierać tylko te
  myśli, które nas wzmacniają, budują, duchowo wznoszą oraz dają spokój i ukojenie, a wszystko co destrukcyjne nie podejmujemy i od razu odrzucamy. Nie należy również działać pod wpływem chwili, impulsu, one także są generowane i nam podsyłane, wszystko co do nas przychodzi powinno być przesiewane przez wewnętrzny filtr.
  Zwielokrotniamy swój poziom energetyczny podnosząc stan wibracyjny ciała, przez harmonie, pozytywne myślenie, głęboki
  świadomy oddech, odnowę moralną, etyczną oraz duchową.
  Bez względu na sytuację zawsze zachowujmy w sobie spokój i
  pogodę Ducha. Jeżeli kiedyś sytuacja wymknęła by sie spod kontroli,
  popadliśmy w stres, strach i ogarnęła nas histeria, w tej sytuacji znacznie spłyca nam sie oddech. Skupmy sie tylko i wyłącznie na oddechu, jesteśmy skupieni na powolnym wdechu powietrza nosem,
  oraz jesteśmy skupieni na obserwacji i powolnym wydechu ustami.
  Kontynuujemy tą czynność parę minut, głównie chodzi o wyrównanie
  oddechu oraz przeniesienie uwagi. [osobiście wypróbowane – działa]
  Nasze ciało podlega programowaniu przez język, słowa, myśli, kiedy
  znaczna grupa ludzi z synchronizuje swoje myśli oraz przekieruje swoją uwagę na pozytywne aspekty naszego świata, to zmieni się
  jego cała rzeczywistość. Będziemy kreatorami własnego myślenia,
  własnej rzeczywistości, ale również będziemy kreatorami otaczającego nas świata. Możemy przeprogramować siebie, posługując się tylko prastarym językiem, takim jak – język Lachi – Lechicki – Staropolski. Każde zdanie, wyraz bądź litera ma swoją wibrację. Bardzo ważną rolę spełniają tu afirmacje, a także modlitwa,
  które to również przeprogramowują nasze DNA.
  Jako że jesteśmy większości zbudowani z wody, a wiemy, że woda
  jest nośnikiem informacji, zatem możemy również i na tym polu
  programować sami siebie oraz żywność którą z pożywamy. W większości nasza planeta to także woda niemniej para wodna otacza również kosmos.
  Wiara, nadzieja miłość, i moralność to są te atrybuty, które zmieniają
  nas, ale również otoczenie, oraz całą naszą ziemską teraźniejszość.
  Wszystkie pola informacyjne łącznie z naszym DNA są zapisywane światłem. Po wejściu naszego układu galaktycznego w raz z Ziemią
  na wyższe wibracje, nasze ciała dostają coraz więcej światła.
  W miarę zwiększenia się natężenia stwórczej energii, będzie to skutkowało rozpuszczaniem wszelkich blokad, wszelkich starych
  narzuconych wzorców, wszelkiego rodzaju kodów oraz ograniczeń.
  Aczkolwiek będzie to również skutkowało aktywowaniem pozostałych
  nitek DNA [t/z śmieciowych]. Zostanie przywrócony pierwotny program, niemniej zostaną przywrócone też pozytywne ustawienia, a zatem poszerzy sie nasza świadomość, a także zwielokrotni się wiedza, po prostu staniemy się mądrzejsi.
  Oczywiście pod jednym wszak warunkiem, ze nasze fizyczne ciała oraz psychika będą wcześniej przygotowane na przyjęcie stwórczej energii wibracyjnej. W przeciwnym wypadku na skutek poblokowania
  punktów energetycznych, oraz braku moralności, swoistej czystości ciała, umysłu i duszy, po prostu możemy tego procesu, tej transformacji nie przetrzymać.
  – Afirmacja przykład –
  Jestem świadomą wielowymiarową z harmonizowaną, scaloną, wolną, świetlistą istotą. Z harmonizowaną i scaloną z aspektami
  swojej świadomości, z aspektami swoich ciał, zarówno tych wyższych
  subtelnych oraz tych niższych, takich jak – ziemskie, eteryczne, astralne i mentalne, a także z aspektami – Duszy – Ducha.

  – Pomimo że zaczęły się dziać tak dziwne, nieprzewidywalne sytuacje
  i rzeczy, takie jak – pandemie, wojny w imię nawracania na demokrację, zwielokrotniona kontrola umysłów, w tym – telewizja – radio – internet, specyficzne bronie psychotroniczne, [glosy słyszane w głowie – t/z – głos boga]. Masowy wysyp niewidzialnych opiekunów, mędrców, a także t/z dobrych kosmitów oferujących wybranym
  przeróżne tajemnice, proroctwa, misje, aż po wiedzę duchową.
  [Używana jest także technologia usypiająca również w dzień, natomiast podczas snu puszczają teksty piorące nasze mózgi.]
  Dlatego jest takie ważne żebyśmy zrozumieli kim w istocie tak naprawdę jesteśmy, i że możemy dysponować olbrzymią siłą kreacji.
  Natomiast przy zwielokrotnionej energii w naszych istotach, słowo
  staje się ciałem, czyli – panowanie nad materią. Albowiem w astralu najmniejsza nasza myśl natychmiast się materializuje.
  Uczestnicząc w przeróżnych misjach pod kontrolą opiekunów, przewodników, strażników astralnych – bądź jakiejkolwiek grupy kosmitów podających się za tych którymi w rzeczywistości nie są, niejednokrotnie możemy być wykorzystywani świadomie lub
  nieświadomie, na szkodę Ziemi oraz całej ludzkości.
  Obecnie to wszystko co dzieje się na świecie zmierza po równi pochyłej, zmierza do totalnego chaosu, anarchii, totalnej destrukcji,
  bardzo dużej biedy, i o ile nic z tym nie zrobimy, to zmierzać dalej będzie do samounicestwienia, samozagłady nas oraz całej planety.
  Ci politycy którzy są wybierani nie rządzą, a ci co rządzą nie są wybierani w wyborach powszechnych. Jedni i drudzy na szczytach
  władzy, na skutek utraty empatii oraz nieistniejącego w nich sumienia, mogą być całkowicie przejęci przez różne ciemne byty,
  jak również przez współlokatora. Oczywiście jak w każdym przypadku
  zdarzają się wyjątki, mam nadzieję, że gdzieś wysoko na szczeblach
  władzy znajdzie się stara przebudzona Dusza, która spojrzy na to
  szaleństwo, od moralnej strony. Wiemy też z powyższego tekstu,
  że utracili oni moc kreacji i żeby cokolwiek z tworzyć potrzebują
  naszej uwagi, potrzebują naszej energii. Bowiem to co zaplanowali
  zrobić, najpierw propagują w różnych produkcjach kinowych i telewizyjnych, oraz przez prasę i radio itp. Kreują przez przyciągnięciem naszej uwagi, a wiemy, że za uwagą podąża energia, aczkolwiek najpierw zaplanowane wydarzenia kreują na
  poziomie energetycznym, by muc je zmaterializować tu i teraz.
  Jesteśmy również wykorzystywani do budowy ich światów,
  jak również wykorzystują nas w tych światach do polaryzacji, zagęszczając wibracyjną energię, innymi słowy tworzą głównie
  przy nieświadomej naszej współpracy to co tylko zechcą.
  Na skutek emocji oraz strachu organizm zarówno zwierzęcy jak i ludzki wydziela toksyczną chemiczną substancję, zwaną kortyzolem, emocje odbierają nam energie, a kortyzol zatruwa nasze ciało.
  Oni żywią się strachem i cierpieniem innych istot, czerpią z tego
  przyjemność, natomiast chemiczna substancją zwaną kortyzolem doładowują się jak narkotykiem. Czym więcej mają emocji, strachu, agresji, przemocy tym są silniejsi, a my wprost proporcjonalnie.
  Obudźmy się – to my i tylko my możemy mieć i mamy stwórczą siłę by tworzyć nową autentyczność i to od nas zależy przyszłość naszego
  świata. Z pewnością niejedna osoba mogłaby się zapytać, jak tego
  dokonać i co tu zrobić żeby tą całą zawieruchę zatrzymać.
  Chcemy osiągnąć różne rzeczy, różne sytuacje, różne stany i co
  wtedy robimy, ano marzymy o nich, śnimy o nich, myślimy, rozmyślamy o nich, rozmawiamy o nich, aż w końcu
  przyciągniemy te dary, które nam się w ten czy inny sposób zmaterializują. Natomiast chcemy żyć w świecie przepełnionym
  światłem ,pokojem, miłością, harmonią, dobrem, radością, oraz współczuciem i wybaczaniem, – znowu – czyńmy to, mówmy o tym śnijmy o tym, rozmyślajmy o tym, marzmy o tym, piszmy o tym,
  śpiewajmy o tym. Ciężko pracując nad sobą, przyciągamy i materializujemy, te wszystkie dobre i moralne atrybuty nieodzowne do prawidłowego funkcjonowania jednej wielkiej rodziny, jaką jest ludzkość.
  Nie kreujmy dóbr materialnych, no bo co nam po tym bogactwie, jak może nie być warunków do życia. Co nam po majątku i posiadłościach na jałowej ziemi, jak może nie być wody oraz temperatura powietrza może przekraczać dopuszczalne granice i normy. Co nam w końcu po
  wszelakich dobrach jak brakuje żywności, spokoju, oraz zrównoważonego klimatu Matki Ziemi. Po odejściu z ciała i przejściu na drugą stronę zabierzemy, ze sobą, tylko zdobyte wcześniej bogactwo doświadczeń, oraz zgromadzony majątek duchowy.

  – Afirmacja przykład –
  Mieszkam na zdrowej Matce Ziemi w raz z moimi siostrami i braćmi przepełnionej – światłem – wiarą, nadzieją, miłością – prawdą – dobrem – przepełnionej – pokojem – umiarem – pokorą i skromnością,
  przepełnioną synergią ze wszystkimi mieszkańcami, także z fauną
  i florą – przepełnionej dobrobytem duchowym oraz materialnym, co więcej – przepełnionej empatią – szacunkiem i zrozumieniem.

  – Uważajmy, a żeby przypadkiem się nie przebudzić – bo staniemy się
  dla otoczenia i bliskich niezrozumiali, dziwni i odiechani, a nawet nienormalni. Ktoś mi kiedyś powiedział, cyt. – kiedyś byłeś całkiem normalny – pomimo przejawianej agresji, zazdrości, złości, nałogów,
  oraz innych przejawów. Pozostańcie w swojej bezpiecznej strefie komfortu – w błogiej nieświadomości, na których przeprowadza się
  eksperymenty medyczne – również astralne, a także inżynierię społeczną. Pozostańcie “stadem owieczek,” które ciągle trzeba strzyc, a do pilnowania potrzebny jest tylko mały piesek, natomiast w przypadku ludzi, to potrafią sami się pilnować, a żeby któryś przypadkiem nie zerknął za horyzont, aczkolwiek ten, który wyjrzy
  za owy horyzont – to odkryje, że ten świat w którym przyjdzie mu żyć
  po przebudzeniu, może okazać się jeszcze większym snem, jeszcze większą iluzją, niż ten w którym obecnie tkwi.
  -Należy pamiętać, że po przebudzeniu duchowym – wcześniej czy później dokona się przebudzenie energetyczne, a co za tym idzie,
  nastąpi wówczas wzrost energii w całym naszym ciele, zaczniemy szybciej i intensywniej wibrować. Obrazowo wygląda to jak, rozdrganie bilionów malutkich cząsteczek względem siebie.
  Natomiast energia, która w nas zagościła, całkowicie odwraca naszą polaryzację, na tyle ją obraca, że energia męża i żony może być niekompatybilna ze sobą, [chyba że druga strona również się przebudzi] dlatego seks w wykonaniu i odczuci osoby przebudzonej, staje się całkowicie fizyczny, mechaniczny, natomiast zmieniają się również relacje obu stron. Strona nieprzebudzona zostaje dodatkowo
  wzmożonymi siłami pilnowana przez byty. Zanika w niej samokrytyka, zanika w niej krytyczne spojrzenie na otaczający nasz świat, natomiast wzmaga się stosunek krytyczny do partnera. Bezpiecznie jest wtedy rozmawiać na błahe nic nieznaczące tematy – tematy dnia
  codziennego. Wskazane by było, o ile już jesteśmy w związku -wspólnie rozwijać się energetycznie i duchowo, oczywiście – nie wszystkim to jest dane.

  – Korzenie –
  My jako Polacy [Polachy] pochodzimy z prastarego rodu Lachów.
  Nasi pradawni przodkowie budowniczowie wielowymiarowych portali, oraz gwiezdnych wrót, które łączą ze sobą systemy
  planetarne oraz galaktyczne, pozostawili w różnych układach gwiezdnych, w tym i na całej ziemi te same symbole, te same struktury budowlane, od budowli megalitycznych podziemnych
  i nadziemnych, po budowle pradawne, starożytne, także podziemne
  miasta połączone podziemną magnetyczną koleją, budowle nowożytne, również rozsiane po całym ziemskim globie. Występowanie na całej Ziemi Białych Bogów oraz Menhirów, Dolmenów, również Kromlechów, czyli kamiennych kręgów.
  Pozostawili również planetarną sieć umocnień, od piramid, twierdz gwiazd połączonych koleją pneumatyczną, po zamki i warownie,
  niejednokrotnie wybudowanych na szczytach gór, i przeróżnych
  wzniesieniach. Natomiast pozostawili tu na Matce Ziemi coś, co może spędzić im sen z powiek, pozostawili tu swoich przodków,
  praprzodków, również rozsianych po całej planecie. Pozostawili swoich przodków w przeróżnych megalitycznych grobowcach [Kujawsko-Pomorskie – Dolina Królów – Polskie Piramidy] w przeróżnych kopcach i kurhanach, także rozlokowanych na wszystkich kontynentach. Mała część tych grobowców znajduje się na powierzchni, reszta znajduje się pod ziemią na bardzo różnych głębokościach. Pozostawili tu również biblioteki uniwersum, swoiste repozytorium wiedzy dla przyszłych pokoleń, rozlokowanych Giza – Sfinks, Rumunia – Karpacki Sfinks, Tartaria i wielu innych miejscach na świecie. Pozostawiona jest pradawna wiedza z różnych dziedzin nauki, od pochodzenia rasy ludzkiej i jej krzyżówek, historia Ziemi i układu w którym funkcjonuje, także budowa molekularna wszystkich narządów oraz całego ciała ludzkiego. Pozostawiona jest również wiedza naukowa – tj. – fizyka, matematyka, biologia, chemia, astronomia, astrologia itp.
  Na specjalnych dwumetrowych kamiennych stołach, w których są
  rozlokowane kamienne przyciski, po przyłożeniu reki na dowolny
  przycisk zostaje wyświetlona na kopule projekcja, przykład – całej
  naszej galaktyki w raz z jej układami, w tym ziemskim. Wyświetlanie całych dziedzin nauki. Technologia tam stosowana jest
  wielowymiarowa, w ręcz bajeczna. Możliwość wyświetlania projekcji
  dosłownie na niebie, oraz wiele innych różnych zastosowań.
  Budzący się nasi przodkowie w wielu przeróżnych miejscach na naszej planecie – budzący się lama w Tybecie, Radomir – Jaromir w Iranie, na Antarktydzie w odkrytym mieście gigantów pod trzykilometrową warstwą lodu, oraz budzący się w różnych sarkofagach, kopcach, megalitycznych grobowcach. Przebudzają się
  właśnie w naszych czasach, śpiący znajdują się w swoistym bąblu
  czasoprzestrzennym, niektórzy wykorzystują do tego celu panowanie
  nad własnym ciałem oraz medytację. Wykorzystują do tego celu przemyślnej, specyficznej technologii. Budzą sie po kilkudziesięciu
  latach jak w przypadku lamy, ale też odzyskują oznaki życia po 12 tyś.
  lat i więcej. Jak do tej kolekcji dołożymy całą masę medytujących
  mnichów w pieczarach grotach i wydrążonych górach, i w przeróżnych innych miejscach, którzy to medytują już od paru, do kilkunastu tysięcy lat, a może jeszcze dłużej, to sytuacja robi się naprawdę bardzo ciekawa.
  Święta ziemia naszych przodków, praprzodków została z bezczeszczona. Grobowce ich niejednokrotnie są szabrowane i niszczone, rozkradane są bezcenne artefakty, także te ze szlachetnych
  kruszców. To co dzieje się na Ziemi jest im doskonale wiadome. Obserwują nas przez szereg przeróżnej technologii, w postaci wymyślnych sąd z polem maskującym, oraz sąd wielowymiarowych
  [flying rods ? ] itp. Czekając na odpowiedni moment, który nadchodzi, na pewno upomną się o swoje – o wycięte w pień poprzednie cywilizacje, dewastacje architektury, oraz planety Ziemi, jak również dożynanie, grabienie i niszczenie tego wszystkiego co przetrwało do naszych czasów. Czasy nie są tak odległe, żeby tego osobiście nie oglądali i nie pamiętali.
  Kolonizacja Ziemi to 16 – 19 wiek, część z nich zażywając biały proszek
  złota może dożyć do 1000 lat, a może i dłużej.
  Natomiast ten biały proszek złota [ormus] również znajdował się
  w bibliotece uniwersum. Osoby bardzo wysoko rozwinięci duchowo
  mają naturalne doładowanie w postaci makrokosmicznej stwórczej
  energii i żyją bardzo długo – gnostyccy Katarzy – [czyści] i wiele innych osób mających po 200 – 300 lat i więcej, którzy zostali wymordowani. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku, zarówno podziemne cywilizacje, które już są pacyfikowane, jak również ludzie w naszym i innych układach. Wyznawcy ciemnych mocy nie oszczędzają nikogo w prowadzając w przejęte miejsca patologie, chaos oraz destrukcje.
  Ich czas dobiegł końca, rzucili na nas wszyto co mieli, żeby trzymać nas w strachu, dzielą i rządzą skłócając ze sobą
  społeczeństwa, a także całe narody, to są ich ostatnie podrygi, bo na oparach daleko się nie dojedzie.
  – Przebudźcie się póki jeszcze możecie –
  Władza której oficjalnie nie widać, buduje sobie i dla wybranych alternatywne światy podziemne oraz na innych orbitach, dysponują
  oszałamiającą, niewyobrażalną wręcz technologią – samouzdrawianie,
  regeneracja i odnowa różnych części ciała, wykorzystują również robotykę do ciężkiej pracy. Z nas zrobili niewolników zasilających ich
  ekonomicznie, jak również energetycznie. Pamiętacie film – Elizjum – zdegradowana, zniszczona i wyjałowiona Ziemia oraz zdegradowane
  i mocno zubożałe społeczeństwo pracuje na swoich panów pławiących się w luksusach na orbitalnym mieście zwanym – Elizjum.
  Kurczący się makrokosmos zmierza do jednego punktu świadomości Najwyższego Stwórcy. Ci wszyscy co nie będą współgrać ze stwórczą energią i nie będzie w nich odnowy moralnej – duchowej, to zostaną wraz ze zdobytą technologią rozłożeni na czynniki pierwsze, a kosmiczny pył z nich powstający powróci do Macierzy, powróci do
  Źródła. Mogą pociągnąć za sobą – rodziny, planety, układy, a nawet
  całe galaktyki.
  – To jest swoista dziejowa sprawiedliwość –
  W czarnej epoce był czas na upadek ale również po obróceniu wektora i wdechu Stwórcy pozostaje czas na rozwój.
  Obecnie tego czasu dla upadłych istot i ich współpracowników pozostało niewiele.
  – Sen –
  Jest środek nocy cały pokój został oświetlony potężnym światłem w padającym przez okno. Podchodzę do okna uchylam roletę i widzę
  na wprost powyżej mojego domu oświetlony bardzo jasno, mieniący
  się rożnymi kolorami, udekorowany różnymi długimi wstęgami, duży statek matkę. Wołam żonę do okna, po przybyciu małżonki zaczęły z
  pod ziemi wyskakiwać całą chmarą dyskoidalne Ufo, które przelatywały nad budynkiem. Moja interpretacja snu jest bardzo krótka, ta chwila, ten moment do wydarzenia jest tuż – tuż.

  – Podsumowanie –
  Bez względu na to gdzie mieszkamy i gdzie planujemy się udać,
  we wszystkich tych miejscach możemy być zawsze przy Najwyższym
  Stwórcy, niemniej nie potrzebujemy do tego żadnych pośredników,
  natomiast, Najwyższy Stwórca może być zawsze przy nas. Wszystko
  zależy od tego czy my otworzymy się na stwórczą energię i czy druga
  strona na to pozwoli. Pamiętajmy, żeby mieć jakikolwiek w pływ na
  siebie i stać się autonomiczną niezależną jednostką, należy odkryć
  w sobie pierwiastek stwórczy, tą iskrę oraz duchowe jestestwo, którym jesteśmy. Utożsamienie z samym sobą, a także odkrycie
  swojej boskiej cząstki oraz stanie się wiarą, nadzieją, miłością,
  jak też ciszą, czystością i moralnością, daje nam duże szanse na
  stopniowe odłączanie niepożądanego gościa. Pomimo, że ścierają
  się w nas dwie osobowości, dwie Dusze, absolutnie nie może być
  z naszej strony żadnej walki. Po prostu stajemy się bardziej czyści,
  moralni i etyczni, tym dla drugiej strony przestajemy być smakowitym kąskiem. Ponadto odrzucam całe zło generowane we mnie oraz odrzucam i nie aprobuje tych wszystkich okropności dziejących się na
  świecie. Niema mojej zgody żebym był energetycznie pożerany astralu jak i w świecie fizycznym. Jak już z decydujemy na poważnie
  zająć się rozwojem duchowym, ze wszystkimi jego niuansami, to
  musimy wykazać się nie lada odwagą i wiarą, mając na uwadze z czym
  mamy do czynienia. Musimy być świadomi i zdeterminowani swoim
  wyborem. To nie jest zabawa, jak sie zdecydujemy, odwrotu raczej
  nie będzie. Gady, Reptilianie i cała reszta, to przy tych bytach, mały
  pikuś. To właśnie te upadłe Duchy przejmując ich ciała podnieśli je
  ewolucyjnie oraz technologicznie, by muc wykorzystywać ich potencjał do walki z ludzkością, generalnie do walki z wszechobecnym życiem, produkując jeszcze więcej luszu.
  Przez strategiczne posuniecie owych bytów, którzy podstawili nam
  swoje umysły, przypuszczam – że popełnili wielki błąd, a to dlatego, że cały makrokosmos kurcząc się wibruje na coraz większych częstotliwościach, bowiem diametralnie zwiększa się poziom energetyczny i świadomościowy społeczeństwa. Natomiast kij zawsze
  ma dwa końce, na jednym końcu znajduje się nasz nie używany śpiący
  umysł, zaś na drugim podstawiony umysł lokatora, który to możemy zawirusować. Możemy zawirusować pojedynczy, czy wręcz
  zbiorowy umysł matriksa, którego jesteśmy częścią. Możemy tego
  dokonać przez zmianę swojej polaryzacji, przez zmianę swojego myślenia, stajemy się po prostu czystą miłością, ciszą, empatią, dobrem, stajemy się współczuciem i wybaczaniem, stajemy się również pokorą i skromnością, stajemy się pokojem, szacunkiem
  i zrozumieniem. W końcu stajemy się czystym światłem, cząstką
  Najwyższego Stwórcy, natomiast taka energia dla nich jest niejadalna, w ręcz zabójcza.
  – Należy wzmocnić nasze pole auryczne, tworząc swoistą energetyczną barierę siłową, przez które, nisko wibrujące byty
  nie mogą się przedostać. Możemy to jeszcze zasilić naszą wolą,
  jakąś formą afirmacji, o nienaruszaniu naszej przestrzeni duchowej.
  – Pamiętajmy o mocy modlitwy, afirmacji oraz pozytywnym myśleniu.
  Nasza psychika, rozmyślanie myślenie wpływają na wszystkie komórki
  w naszym ciele, a te z kolei kontrolują i programują nasze DNA,
  dlatego tak ważne jest pozytywne myślenie, co więcej – pozytywne
  nastawienie do świata, czyli – ludzi, jak również fauny i flory.
  Zadowolone komórki – jako – że są, małymi reaktorami energetycznymi, w optymalnych warunkach produkują własną
  życiodajną energię oraz przy prawidłowych okolicznościach
  środowiskowych mogą stać się dosłownie długowieczne -nieśmiertelne, a także samowystarczalne.
  – Stan świadomości również umożliwia zmianę wibracji, dlatego warto podnosić swój poziom wiedzy oraz samoświadomości.
  Podnoszenie swojej samoświadomości, to także stawianie
  hipotez, jak również czynienie swoich przemyśleń. Nie bójcie sie
  stosować hipotez, choćby dla was i dla innych wydawały się absurdalne i niedorzeczne. Tak się właśnie rodzi odkrywanie
  własnej prawdy oraz własnych przemyśleń, które mogą diametralnie
  się różnić od prawdy i przemyśleń innych osób. Bez względu na to
  jaka to będzie hipoteza bądź przemyślenie, niemniej są one wasze.
  Jeżeli uda nam się odbudować wyższą świadomość, która połączy
  się z ciałem wyższym świetlistym [Duchem], to istnieje duże prawdopodobieństwo powrotu do świata duchowego, dostępując
  swoistej ascendencji, czyli odzyskujemy duchową wolność, zachowujemy duchową pamięć, a co więcej, uzyskujemy również duchową nieśmiertelność.
  – Nie twórzmy sobie w umyśle obrazów świętych, takich jak, Jezusa,
  Buddę Maryję, aniołów, archaniołów oraz innych, bo druga strona może podszyć się pod każdą z nich i przyjdą do nas. Podszywają się nawet pod zmarłych członków rodziny. Nazywają siebie mistrzami
  iluzji i przez eony lat opanowali ten mechanizm zwodzenia prawie do perfekcji. Chcą żebyśmy byli słabi, nieporadni, zalęknieni, a do tego
  obciążeni różnymi nałogami, właśnie wtedy stajemy się dla nich bardzo dobrym paliwem, swoistym – perpetuum mobile [bateryjką].
  – Człowiek panicznie się boi, wszystko go przeraża, dołuje – po prostu brak w nim wiary, a brak w nim wiary, przez nieznajomość samego siebie oraz przez brak wiary w Stwórcę. Boimy się rzeczy, których nie
  znamy, nie rozpoznaliśmy, nie dotknęliśmy.
  – Jak pomożemy sobie sami stając się silnymi i niezależnymi, to wtedy
  wszyscy będą chcieli mam pomóc.
  – Pamiętajmy również, że wiara – nadzieja i miłość potrafi góry
  przenosić i przywracać utraconą wolność oraz wewnętrzny i zewnętrzny spokój, dodaje nam sił i wytrwałości, także potrafi
  spajać, harmonizować i wynosić nas na duchowe wyżyny.
  – Jak umiemy liczyć to liczmy tylko i wyłącznie na samych siebie.
  – Postępujmy tak jakby to od nas miał zależeć los świata, w którym
  przyszło nam żyć, oczywiście w sensie światowego pokoju, harmonii, samorozwoju duchowego, jednostki oraz ogółu.
  – Nie twórzmy sobie blokad w umyśle typu – że obuwie może zatrzymać nasze uziemienie z ziemią, że rozpylane w atmosferze aluminium, może nie dopuścić do nas stwórczej energii itp. Stwórczej
  energii nic ani nikt nie jest wstanie zatrzymać, niemniej cały makrokosmos z tworzony jest z tej energii. Wszystko w nim
  z budowane jest z cząstek elementarnych i wszystko zostanie na nie
  wcześniej czy później rozłożone.
  – Ciało jest pojazdem dla Duszy, a zaś Dusza jest pojazdem dla Ducha.
  – Dusza jest podobna do wody, która się przejawia w stanie stałym –
  – lód, ciekłym – woda, oraz gazowym – para, a do tego, woda jest
  nośnikiem informacji.

  – Czym wyżej wejdziemy na duchową drabinę, tym siebie i świat będziemy oglądać z większej perspektywy –

  – Świat wygląda tak, jak nasze postępowanie oraz stan umysłu, w stosunku do siebie samych, jak również do bliźnich.
  Jest po prostu naszym lustrzanym odbiciem, odbija się w nim wszystko to, co jest dobre albo złe i to w dużej mierze od nas zależy w jakim świecie chcemy żyć i jak on będzie wyglądał.
  Na prawie osiem miliardów ludzi na planecie, kręcących te koszmarne lody, jest dosłownie garstka. Przez nasze obrócenie polaryzacji i z naszą duchową mocą kreacji, zostaną zdmuchnięci przez powiew historii, jak przysłowiowe płomienie świec na torcie.
  Pamiętajmy – to co zasialiśmy to zbierzemy, natomiast w powyższym
  przypadku, nie będzie inaczej.
  My jako duchowe świetliste istoty pozbawieni jesteśmy wszelkich barier i ograniczeń – jedyne co nas może ograniczać, to upadek moralny oraz własna wyobraźnia.
  Otwórzmy swoje serca, otwórzmy swoje umysły, otwórzmy swoje ciała, otwórzmy sie na skok, kwantowej stwórczej energii wibracyjnej.
  Los planety, oraz ludzkości i naszych bliskich leży tylko i wyłącznie w naszych rękach.
  Mamy w sobie olbrzymi potencjał, możliwości i siłę, musimy tylko w nie uwierzyć.

  – Pragnąłbym aby ten tekst – niesiony duchową energią – zagościł na dłużej – w umysłach i sercach – osób czytających – i żeby stał się swoistym drogowskazem – do wznoszenia się po duchowej drabinie –
  Jan 7528

  Przepraszam, że w takiej formie, jak nie wyrzucicie do kosza, to może spakować w pdf, bądź w inny plik.

 3. I.1.Kiedy jest Tęcza to często widać tylko _czrzy_ (3) kolory.
  2.Spróbujcie teraz zdobyć Matkę Boską z Tęczą, z 6 kolorami, a szczególnie z Ciemno-żywo-zielonym zamiast Seledynowego (Jasno-żółto-zielony).
  3.Spróbujcie teraz zdobyć Kobiecą Waginę w Sercu.
  II.1.Nie dawno można było zobaczyć dwie dopuszczalne Kopie Obrazu „Jezu ufam Tobie”/”Miłosierdzie Boże”. Spróbujcie znaleźć tą drugą.
  2.W Mińsku znaleziono trzecią wersję Obrazu „Jezu ufam Tobie”/”Miłosierdzie Boże”, Orginał ale przemalowany. Spróbujcie znaleźć jak wyglądał ten Obraz po znalezieniu w Mińsku. Przed pracami restauracyjnymi, konserwatorskimi.
  3.Czy można zdobyć całkowicie wierne wydanie „Dzienniczka Siostry Faustyny”. U Państwa zdarza mi się stosować prowokację ortograficzną. Czy wydano taką wersję „Dzienniczka Siostry Faustyny”, gdzie błędy lub wątpliwości ortograficzne zaznaczono by na czerwono, interpunkcyjne na zielono, merytoryczne-faktograficzne na niebiesko a doktrynalne-teologiczne na fioletowo? Nie szydzę. Nawet takie błędy lub wątpliwości mogą mieć Walor, być cenne, jak przy dyktowaniach i pisaniu automatycznym.
  4.Spróbujcie teraz zdobyć Wizerunek: Dziecko w Łonie Kobiecym w formie Serca z napisem “Jestem zależny. Ufam Tobie”. Pozdrawiam Piotr Jaworski_kefaa7 (JP) „żydówka”, [mediota (?)]
  ex-Terminator de Archajos Logos, Helota może Sklawin. Bardzo Bardzo Dziękuję za tą Możliwość i proszę o więcej. 2021_05_01_12_56_ Sabat_CG. Jeszcze „Szabes”(?).
  POST SCRIPTVM: Orginał to Pierwowzór, Pierwotna Wersja. Oryginał to ktoś oryginalny-wyjątkowy.
  Przepraszam za „gołębiarstwo”.

  1. mam parę uwag:
   1.Uwielbienie samego siebie to egotyzm i egocentryzm, we wszelkich tradycjach duchowych pokonanie egotyzmu to pierwszy krok na ścieżce aby osiągnąć choćby to co Pan postuluję w kolejnych punktach czyli niedualny pogląd
   2. Jestem bogiem….według tradycji spokrewnionych z wierzeniami Śłowian (staroirańska, wedyjska, bon) bogowie to inna klasa istot niż ludzie. Tym samym postulat chybiony i nie merytoryczny.
   3. Egregory religii,….a czy część powyższych postulat (vide pkt 2) to nie rodzaj egregora?
   W efekcie część z powyższych postulatów wydaje się być żywcem przerysowana z koncepcji new ageu, która jest materialistyczną, postmodernistyczną i systemową formą zastąpienia tradycji duchowych. Czy zatem odrzucając dawne tradycje nie brniemy w ślepą uliczkę i kanał tworzony przez system . Wszak idea panglobalnej eklektycznej niby religii to postulat NWO. Zatem?…..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *