Izrael nagroda 1 mln USA dla dr A. Fauciego i atak w Syrii


Izraleska Fundacja przynała 1 mln USD nagrody dla dr A. Fauciego za “ODWAŻNĄ OBRONĘ NAUKI” i za popieranie szczepionek. (W ten sam dzień Izrael zaatakował w Syrii 16/17 Luty). Fauci wykształcił się w rygorystycznej szkole Jezuitów, którą odwiedził 3 kwietnia 2020. Wszyscy są na tym spotkaniu uśmiechnięci i bez masek, podczas gdy tego samego dnia, 3 kwietnia 2020 ogłoszono w mediach, jako dzień, gdy “Covid19 przejął kontrolę nad Nowym Jorkiem”, na ulicach amerykańskich ludzie w maskach, prasa pisze o respiratorach, a 6 marca WHO wydało zalecenia o maskach.
Tę informację warto przytoczyć gdyż w USA b. starannie śledzi się, kto i gdzie był bez maski. np. Encyklopedia Wikipedia “wytyka” byłemu szefowi CIA, Mike’owi Pompeo, że organizował przyjęcia domowe w 2020, gdzie goście byli bez masek.
 
W 2020 The Guardian okrzyknął Covid19 NAJWIĘKSZĄ PORAŻKĄ w ZAKRESIE POLITYKI NAUKOWEJ NA SKALĘ CAŁEGO POKOLENIA
 
W czasie Covid19 dwokrotnie wzrosła liczba zawałów, zaś ludzie notorycznie nie zgłaszają się do lekarza z innymi dolegliwościami, w tym zawałami, z obawy przed covid19. Katastrofalne skutki covid19 odnotowano też w sprawie kobiet i dziewcząt, w w tym w zakresie szans na pracę i odpowiednoe wynagrodzenie, w szczególności dla kobiet, które i tak już miały trudną sytuację.
 
Fauci wygrywa 1 milion dolarów izraelskiej nagrody za „obronę nauki”:
 
 
 
LISTA NASTĘPSTW ZDROWOTNYCH 2020-21:
– Dlaczego śmiertelność z powodu zawału serca podwoiła się podczas COVID-19:
Why the Heart Attack Death Rate Has Doubled During COVID-19:
– BBC:
Koronawirus: 5000 „dodatkowych” zgonów sercowych od marca:
Coronavirus: 5,000 ‘extra’ heart deaths since March:
 
– „Gdzie są wszyscy nasi pacjenci?”: Fobia covidowa powstrzymuje ludzi z poważnymi objawami serca z dala od ER
‘Where are all our patients?’: Covid phobia is keeping people with serious heart symptoms away from ERs:
 
– Dane pokazują, że ludzie umierają w domu, zamiast iść do szpitala z powodu obaw przed koronawirusem:
Data shows people are dying at home, instead of going to hospital over coronavirus fears
 
– EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE KARDIOLOGóW:
Strach przed COVID-19 powstrzymującym ponad połowę pacjentów z zawałem serca z dala od szpitali
Pacjenci z zawałem serca na całym świecie unikają szpitali lub zgłaszają się zbyt późno, aby skorzystać z leczenia ratującego życie:
Fear of COVID-19 keeping more than half of heart attack patients away from hospitals
Heart attack patients worldwide avoid hospitals or present too late to benefit from life-saving treatment
 
– Addressing the Impact of the COVID-19 Pandemic on Violence Against Women and Girls:
 
– Organizacja Narodów Zjednoczonych: Kobiety bardziej cierpią podczas pandemii COVID-19
United Nations: Women suffering more during COVID-19 pandemic:
 
– The Guardian:
Więcej osób umiera w domu podczas pandemii Covid-19 – analiza brytyjska
Wyłącznie: dane sugerują, że chorzy mogą unikać szpitala z powodu obaw o koronawirusa
More people dying at home during Covid-19 pandemic – UK analysis
Exclusive: Data suggests that sick may be avoiding hospital because of coronavirus fears:
 
– Obawy związane z COVID-19 mogą powodować ignorowanie nagłych przypadków medycznych:
COVID-19 Fears May Be Causing People To Ignore Medical Emergencies
 
ONZ:
IMPACT OF COVID ON WOMEN:
WPŁYW COVID na KOBIETY:
 
– Henry Jackson Society – Skutki 3,2 tryllion GBP dla gospodarek G7
 
– Według ONZ kryzys spowodowany koronawirusem spowoduje 7 milionów nieplanowanych ciąż i 31 milionów przypadków przemocy ze względu na płeć
Według danych agencji ONZ ds. Zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, koronawirus będzie miał katastrofalny wpływ na kobiety na całym świecie.
Zastępca dyrektora wykonawczego UNFPA, dr Ramiz Alakbarov, określił wyniki raportu jako „katastrofę w katastrofie”.
Coronavirus crisis will see 7 million unplanned pregnancies and 31 million gender-based violence cases, the UN says:
 
– UN Women:
COVID-19 i jego ekonomiczne skutki dla kobiet: historia kryjąca się za liczbami:
COVID-19 and its economic toll on women: The story behind the numbers:
 
– BBC;
Jeszcze więcej problemów z pracą dla kobiet.
Coronavirus and gender: More chores for women set back gains in equality:
 
– Wiadomości ONZ:
UNFPA działa na rzecz kobiet i dziewcząt cierpiących na niewidoczne skutki pandemii COVID-19:
UNFPA advocates for women, girls suffering unseen impacts of COVID-19 pandemic
 
– Według zwolenników COVID-19 poważnie dotyka ofiary przemocy domowej w czasie kryzysu:
COVID-19 severely affects victims of domestic violence in crisis, say advocates
 
– COVID-19 dostrzega pogarszający się ogólny trend w handlu ludźmi:
COVID-19 Seen Worsening Overall Trend in Human Trafficking
 
– The Guardian:
Jak ostrzegają badania, eksperymenty z wirusami grożą wywołaniem globalnej pandemii
Ten artykuł ma więcej niż 6 lat
Naukowcy twierdzą, bad korzyściami płynącymi z badań naukowych na tym obszarze przewyższają ryzyko rozprzestrzeniania się szczepów chorobotwórczych na całym świecie
– Virus experiments risk unleashing global pandemic, study warns
This article is more than 6 years old
Benefits of scientific testing in the area are outweighed by risks of pathogenic strains spreading round world, say researchers:
 
The Guardian:
– Naukowcy potępiają „szalone, niebezpieczne” tworzenie się śmiercionośnego wirusa grypy przenoszonej drogą powietrzną
Ten artykuł ma więcej niż 6 lat
Naukowcy twierdzą, że odtworzenie szczepu hiszpańskiej grypy wskazuje na ryzyko pandemii, ale krytycy twierdzą, że praca zagraża światowej populacji
Scientists condemn ‘crazy, dangerous’ creation of deadly airborne flu virus
This article is more than 6 years old
Researchers say recreation of Spanish flu strain highlights risk of pandemic, but critics say work puts global population at risk
 
Witold Gadowski: Afera na całą Europę:
 
– Państwa NATO muszą budować odporność na groźbę przyszłych pandemii, w tym poprzez inwestycje mające na celu ochronę gospodarek, zintensyfikowaną współpracę międzynarodową i wysiłki mające na celu uniknięcie nadmiernej zależności od „strategicznych rywali”, takich jak Chiny – poinformowali prawodawcy z całego Sojuszu:
 
A Better Way to Stop COVID-19
How to fix public health messaging that’s off-target:
A National Institutes of Health (NIH) science panel found in 2004 that “Programs that rely on scare tactics to prevent problems are not only ineffective, but may have damaging effects.”
 
BORED WITH COVID19? – SWITCH TO:
– TYRANOSAURUS FIGHTS:
Tyrannosaur Rivalry – Planet Dinosaur – Episode 3 – BBC One
 
– Spinosaurus Fishes for Prey | Planet Dinosaur | BBC Earth
 
Posted on 17 lutego 2021
82 views

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *