XIX Zlot Wolnych Ludzi – Harmonia Kosmosu 2022 – Zwiastun


Posted on 7 kwietnia 2022
2946 views

3 thoughts on “XIX Zlot Wolnych Ludzi – Harmonia Kosmosu 2022 – Zwiastun

  1. Mam pytanie: Na czym polega „Harmonia Kosmosu”? Na przykład w starożytności harmonia w sztuce i budownictwie polegała na doborze odpowiednich proporcji pomiędzy elementami układu statycznego. Syntezą tej harmonii był „złoty podział odcinka”. Z kolei harmonia w funkcjonowaniu układu dynamicznego polega na optymalizacji jego procesów, czyli na odpowiednim doborze parametrów tych procesów. Na przykład syntezą takiej harmonii mogą być dźwięki zawarte w gamie lub dźwięki zawarte akordzie.

    1. Najprostsza definicja pojęcia harmonii (z greck. współdziałanie, porządek, ład) stosowana w muzyce to po prostu “zgodność brzmienia”.

      Mała encyklopedia muzyki (PWN 1981) mówi, że pojęcie harmonii (cyt.) “jak żadne inne, łączyło się z różnymi dziedzinami wiedzy : mitologią, kosmologią, etyką, matematyką, sztukami plastycznymi, muzyką “.

      “Harmonia Kosmosu ” idealnie wpisuje się w tę definicję i daje zapowiedź przeżyć opartych na Jedności, Miłości, Zgodzie, Współdziałaniu 😊

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *